Henter kommentarer

Gennemgang af C25: Ambu har en form for magnetisk tiltrækningskraft - volatilitet og store visioner


I denne artikelserie gennemgår Lau Svenssen samtlige 24 selskaber på den danske hovedliste. Ambu indgår i listen »Farven gul andet segment – Selskaber med uklare forhold«

Selskabet har været en Darling-aktie som følge af en fantastisk udvikling fra en start med hensygnende stilling inden for udstyr til akutte og livstruende redningsopgaver. Fra en karakter af Florence Nightingale er det skiftet til fokus på indtjening og høj dynamik med satsning på stadig mere avanceret udstyr til brug på hospitaler. Fra elektroder til patientovervågning er der siden blevet satset på udvikling af avanceret engangsudstyr til visning af video mv. ved undersøgelser og operationer.

Aktiekursen præsterede et fantastisk afkast i dette forløb, og det fortsatte indtil man løb panden mod en mur efter et par store opkøb. Den påtænkte udvidelse af virkefeltet blev derfor omlagt til brug af det allerede kendte koncept. Derved opstod der et afbræk med tab af prestige og en forsinkelse på formentlig to-tre år. Topchefen blev skiftet ud, og bestyrelsen blev ligeledes ændret. På den igen. Ideen var og er god nok, men det meste skal genskabes i en ny, specialiseret udgave. Den tekniske side af projektet ser ud til at lykkes, og det er jo den afgørende flaskehals.

Salgsarbejdet i USA har den nye topchef ønsket at overtage inhouse i stedet for at bruge en partner. Det har betydet store start-op udgifter, og indtjeningen belastes derfor på kort sigt af denne langsigtede satsning. Rentabiliteten er alt for lav. I en forud melding om forløbet af det netop afsluttede regnskabsår tales om store merudgifter til transport. Årsregnskabet for 2020/21 udsendes 09-11.

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25 listen: Farven gul andet segment – Selskaber med uklare forhold

Aktien dykkede endnu en gang på denne profit warning, som er skuffende men ikke burde overraske nogen. Balladepunktet er, at Ambu har udviklet sig til en særpræget spekulationsaktie. En form for kampsport for voksne investorer. Attraktionsværdien ligger i det store potentiale, som selskabet søger at få del i ved at gå ind i segmentet for engangsudstyr til brug på hospitaler ved undersøgelser og operationer. Tidligere højt afkast fra aktiens kursudvikling udgør en form for paralyserende kraft på friske investorer - og dem er der mange af nu til dags. Nordnet oplyser, at Ambu indgår i depotet hos 17.982 af deres kunder. Blandt dem er der næppe mange gamle tanter.

De kraftige kursryk med næsten lodret retning både op og ned, gør ikke begejstringen mindre. Det tiltaler kortsigtede Risk Lovers, mens de mere langsigtede kan holde begejstrede salgstaler til andre investorer om det fantastiske potentiale. Alle, selv FDA, kan jo forstå, at engangsudstyr ikke kan overføre skadelig infektion. Det kan ske ved desinficeret udstyr. Volatilitet og store visioner er der nok af i Ambu.

Som aktie har Ambu en form for magnetisk tiltrækningskraft. Det indebærer, at aktien er prissat meget højt næsten uanset hvad der end indtræffer. En virkelig nedtur ville sende aktien ned under 50. Det er der vel næppe mange, som kan forestille sig, og så galt går det forhåbentligt heller ikke.

Markedsværdien af Ambu ligger på 48 mia. kroner. Det svarer til 20 gange egenkapitalen og 12 års omsætning. En medarbejders indsats vurderes til en nutidsværdi på 13 mio. kroner. Man skal virkelig tro på et boom for at satse på selskabet til den pris, men børskursen var for kun et halvt år siden helt oppe i 359 som top. Det viser lidt om aktiens udsvingsmuligheder.

Tommelfingerreglen om at give en højt prissat vækstaktie tre års til at bringe P/E-tallet ned i rimelig højde (man kan sætte dette tal til P/E 25 om tre år) vil næppe kunne forsvare en pris på 185.

Ambu er et af de mest klare tilfælde med en aktie som svæver højt – og alt kan ske.

​Lau Svenssen ejer ikke aktier i Ambu.

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25 listen: Farven gul første segment - lovende potentiale

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25-listen: Farven rød – overvurderede aktier