Henter kommentarer

Lau Svenssen gennemgår C25-listen: Farven rød – overvurderede aktier


I en række artikler vil jeg prøve at bringe min mening om samtlige 24 selskaber på den danske hovedliste. A.P. Møller – Mærsk optager nemlig to pladser med både A- og B-aktien repræsenteret.

Det sker i forlængelse af artiklen om ”Tid til hovedeftersyn” af porteføljer placeret i de ledende danske aktier. Pointen er, at potentialet er ved at være opbrugt eller endog overanstrengt i en række store danske aktier, som har overgået sig selv i børsmæssig succes og dermed må anses for overvurderede. Samtidig ser der ud til at være et omskift på vej i aktiemarkedet som helhed væk fra udvalgte Superperformers til mere konjunkturafhængige selskaber. Det peger i retning af svagere afkastudsigt for de danske C25-aktier end hidtil, hvor høj kvalitet/robusthed fra nicheorientering var trumfkortet. Alting har en tid, og tider skifter.

Gennemgangen af aktierne og selskaberne er udtryk for min vurdering af den nuværende situation på aktiemarkedet og udsigterne fremover. Men der er mange andre meninger om fremtiden. Aktiemarkedet er alles kamp mod alle, hvor udfaldet er et åbnet spil. Der indtræffer ofte overraskende forløb. Derfor bør hver enkelt læser af disse artikler overveje sit aktieudpluk ud fra vedkommendes egen opfattelse og kun benytte mit input som en ”second opinion”.

Da det hele skal have operationel værdi begynder jeg med min liste over C25-aktier med en ”toppish” kursniveau, altså aktier som er kørt træt og løbet tør for benzin. Opdriften ser ud til at være udtømt. Farven i lyskurven er Rød.

Højt prissatte og trætte aktier

I denne gruppe vil jeg placere følgende C25-selskaber: Chr. Hansen, Coloplast, DSV, Netcompany, Novo Nordisk, Novozymes, Royal Unibrew, SimCorp, Tryg plus muligvis to centrale grønne aktier, Vestas og Ørsted.

Aktiemæssigt har de groft sagt i årevis været ”one way tickets”, som ikke har været udfordret af udsalg, modreaktioner eller angreb forårsaget af dårlige nyheder. Selskabernes ledelse skal roses for at holde deres sti ren, og derigennem har de betjent det investerende publikum ud fra den gamle lærebog fra husholdningsskolen: Ro, renlighed og regelmæssighed. Overskudsgraden har været høj og robust, mens der vækstmæssigt ikke har været tale om spektakulære præstationer men pæn evne til at kravle opad. Fokus har været lagt på rentabilitet, altså prioritering af aktionærerne frem for andre interessegrupper i og rundt om virksomheden. Opkøb af egne aktier er også benyttet for at give ekstra rygvind til børskursen.

Den modsatte mekanik med at hente penge via børsmarkedet er kun blevet brugt af Tryg i år. Til gengæld er det foregået i et enormt format på ca. 40 mia. kroner, når alt indregnes - muligvis returneres 4 mia. kroner, når salget af halvparten i Codan bliver betalt. DSV har reelt også benyttet aktieudstedelser, men det er foregået fra en positiv vinkel, nemlig adgang til fortsat ejerskab for aktionærerne i Panalpina og tilsvarende udstedelse af aktier ved opkøbet af Global Integrated Logistics.

De to store grønne selskaber, Vestas og Ørsted, repræsenterer en særlig kategori med fordel af den grønne profil og udsigt til markant udvidelse af aktiviteten i de kommende år. Problemet med et meget højt kursniveau er dog det samme som gruppen af nicheprægede selskaber oplever. Der er en stor upside mulighed for Vestas som verdens største fabrikant af vindmøller. Ørsted har fordel af sit forspring med erfaring inden for især offshore vindmølleprojekter, men dette fortrin vil blive reduceret i takt med tilkomst af en stribe andre aktører i vindmølleprojekter. Kapitalmæssig styrke skal kombineres med evne til projekthåndtering og evne til at opnå koncessionsaftaler og andre privilegier hos offentlige myndigheder. Økonomisk er Ørsted allerede overhalet. Pointen er, at de to grønne selskaber har et åbent og større potentiale til at kunne udvikle sig end de specialiserede industriselskaber, som trods egen stolthed arbejder i modne brancher.

Læs også: Lau Svenssen: Tid til hovedeftersyn af sin portefølje - dette er investorernes muligheder

Novo Nordisk – et vigtigt fænomen

Denne aktie fra gruppen adskiller sig markant fra de andre i gruppen pga. sin størrelse og internationale profil. Aktierne i Novo Nordisk er ejet cirka 50/50 dansk/udenlandsk. Novo Holdings, der er fondsejet, ejer imidlertid 28 pct. af den danske andel.

Selskabets placering i verdens medicinalindustri er vokset markant i de seneste 30 år med biotek (genteknologi) som kernepunkt. Den teknologiske udvikling er gået præcis i den retning, hvor selskabet allerede var placeret, primært insulin, men nu kunne fremstillingsopgaven løses med bioteknologi. Human insulin, insulinanaloger, GLP-1 - type 2 diabetes og fedme, blødersygdomme og væksthormon er blevet udviklet og har udvidet virkefeltet.

I dag er Novo Nordisk placeret som en af verdens absolut største medicinalselskaber opgjort i børsværdi. eventyret er muligvis først ved at nå frem til et nyt kvantespring opad i form af et udvidet virkefelt.

Aktien kan derfor ikke bedømmes ud fra den samme målestok som de andre C25-aktier i den overanstrengte gruppe af Røde aktier. Heldigvis er dens prisniveau målt på P/E og vækstevne ikke så anstrengt, og det giver mindre pres for at geare ned. Uanset det er pointen dog stadig aktuel.

Hvad skal man gøre som glad investor

Ja, man bør overveje, om det er klogest at satse på en fortsættelse af en flot kursudvikling, at foretage en delvis reduktion eller gennemføre en fuld exit. Udløsning af skat skal også tages i betragtning, da det er en god ide hele tiden at opretholde en stødpude af ikkerealiserede kursgevinster i solide selskaber. Hvis der opstår kurstab på nyere positioner, kan man lettere bære det ved at bruge af en sådan gammel gevinstreserve.

Fremskrivning af en udvikling i samme format som hidtil er urealistisk. Tværtimod har flere af disse aktier haft en kursudvikling præget af positivt feedback loop, altså selvforstærket begejstring baseret på overperformance. Succes avler succes. Men når den mekanik har raset ud, ender man oppe i en ekstrem høj aktiekursværdi, hvorefter en nedtur kan blive des mere stejl og være næsten umulig at stoppe. Så tror investorerne mere på signalværdien i de faldende børskurser end på selskabets ledelse og de informationer, som de udsender. Aktiemarkedet overreagerer altid – begge veje.

Man må prøve at vurdere en realistisk pris for hver enkelt aktie ud fra positive udsigter. Hvis dagsprisen ikke er markant højere end den vurderede værdi, kan man beholde aktien og køre videre. Hvis der derimod er et stort gab - fx mere end 25 pct. i vurderet kursrisiko nedad, så er det nok klogest at reducere markant - fx med 2/3 eller at sælge rub og stub i to/tre omgange for at sprede risikoen lidt under frasalget.

Samtidig bør man indlede søgning efter nye placeringsmuligheder med et godt potentiale. Man skal jo helst kunne skifte over til noget bedre end de aktier som sælges. Ofte vil denne søgeproces i sig selv føre til et større klarsyn angående vurdering af den eksisterende porteføljes afkastmulighed fremover.

Idealet er for mig at se en dynamisk, men rolig struktur omkring køb og salg, hvor man opdeler sine aktier i forhold til de skattemæssige regler. Private skal sigte på langsigtet ejerskab, hvor der akkumuleres en kursstigning, samtidig med, at man kan have fordel af en udbytteindtægt som passer til det laveste skattetrin.

Penge undergivet aktiesparekonto-ordningen og rate-, alders- samt kapitalpensioner kan man handle mere frit med, idet skatten opgøres efter lagerprincippet af banken, altså uden administrativt bøvl, og der er ingen direkte fordel ved at udskyde salg.

Hvis man i stedet for en passiv linje, hvor porteføljen let ”sander til”, prøver at følge med i kursudviklingen på aktiemarkedet og udarbejder en ”kandidatliste” med nye investeringsideer, så får man bedre mulighed for at sige farvel til sine gode aktier i tide, idet man kan se et positivt perspektiv i at skifte over til noget bedre.

I den næste artikel om hovedeftersyn af C25-papirerne ser jeg på farven Gul: Hold gruppen og selskaber med store åbne muligheder, men uden klarhed.

Læs også: Lau Svenssen: Tryg har spist sig mæt og er blevet tung i maven

Læs også: Lau Svenssen om Chr. Hansen: Langsigtede satsninger skal sikre den høje børsværdi