Henter kommentarer

| Opdateret

Hvad betyder price/sales?


 
I videoen ovenfor kan du komme nærmere begreberne bull- og bear-marked.
Vis mere

Price/Sales er et nøgletal, som angiver prisen for en aktie i forhold til selskabets omsætning pr. aktie.

P/S-tallet kan være relevant, fordi mange investorer gerne vil investere i et selskab, der enten er god til at sælge sine produkter eller tjenester, eller som forventes at kunne have vækst i salget.

P/S-forholdet er en populær måde at vurderer virksomheder på. Det gælder især selskaber med negative indtjening og uden positive pengestrømme. Da P/S-ratioen fokuserer på, hvor meget et selskab sælger for, dvs. omsætningen, i stedet for indtjening, kan det være en mere passende måling for sådanne virksomheder.

Price/Sales forkortes typisk som P/S. Tallet er et udtryk for, hvad det koster at få del i en virksomheds omsætning. Omsætningen er de penge, som selskabet får for dets produkter eller services.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Tallet fortæller med andre ord noget om, hvordan aktiemarkedet ser på selskabets salg i forhold til prisen for aktien. Et lavt P/S-tal indikerer, at aktien enten er lavt prissat, eller at omsætningen er meget høj. Sagt på en anden måde, så indikerer det muligvis, at aktien er undervurderet, hvis konkurrenternes P/S tal er højere.

Når P/S-tallet er højt, indikerer det, at investorerne forventer en større omsætning fremover, hvorfor investorerne er parate til at betale mere for aktien.

P/S-nøgletallet bruges ofte til at vurdere et selskab, som stadig har til gode at levere profit. Således er det ofte anvendt af investorer, der benytter vækststrategien.

Tallet bør dog som alle andre nøgletal ikke stå alene, når du skal vurdere, om du skal købe en aktie.

Læs også: Hvad er P/E-tallet?

Læs også: Hvad er en ETF?