Henter kommentarer

| Opdateret

Hvad er P/E-tallet?


Er et selskabs aktie billig eller dyr? Det fortæller den aktuelle aktiekurs dig ikke alene.

P/E-tallet bruges ofte til at prissætte selskaber. For ved at sammenligne bestemte selskabstal - f.eks. på salg og fortjeneste - i forhold til aktiekursen, kan du holde aktien op mod andre aktier inden for samme sektor.

Disse forholdstal - såkaldte ‘multipler’ - giver et fingerpeg om, hvorvidt en aktie er dyr eller billig. P/E står for Price-Earnings, og tallet angiver, hvor meget du betaler for en krones overskud efter skat, hvis du køber aktien.

Læs også: Aktieordbog: Det dækker investeringsbegreberne over

Jo højere P/E-tallet er, jo dyrere er aktien.

P/E-værdien udregnes ved at dividere aktiens kurs med indtjeningen per aktie i selskabet, også kaldet EPS (earnings per share).

Hvis Selskab A's aktie koster 100 kr. og selskabet har en indtjening per aktie på 5 kroner ser regnestykket således ud:

Aktiekurs / indtjening per aktie = 100 / 5 = 20.

Læs også: Aktiechef: Dette er det vigtigste nøgletal

Dvs. at selskab A’s P/E-værdi er 20. Med andre ord kan man sige, at du betaler 20 kroner for hver krone Selskab A reelt tjener. Hvorfor så betale 100 kr. for 5 kroners indtjening? Det er fordi de 5 kroner kun er det første års indtjening. Når du ejer aktien, har du ret til at få del i selskabets indtjening i alle de år, du ejer aktien.

P/E-tallet kan dog ikke stå alene, når du skal vurdere et selskab, især fordi P/E er baseret på det foregående års resultat. Hvem siger, at det fortsætter?

Nogle gange tales der også om Forward P/E.

Forward P/E er et nøgletal, der bruges som mål for, hvad investorer er villige til at betale for at få en andel af årets forventede indtjening. Det beskriver selskabernes markedsværdi på børsen i forhold til årets forventede indtjening i virksomhederne. At der tale om den forventede indtjening, betyder, at det er forventningen til indeværende års indtjening.

Der er tale om analytikeres gennemsnitlige forventninger til indeværende års indtjening. I det tilfælde kaldes nøgletallet for estimeret P/E eller forward P/E.

Derfor gælder det om at have andre nøgletal med, når man skal vurdere om et selskabs aktie er dyr eller billig.

Læs også: Hvad betyder det at shorte?

Læs også: Hvad er small-, mid- og large cap-aktier?