Henter kommentarer

Hvad er aktiv og passiv investering?


På aktiemarkederne er der forskellige investeringsfonde med forskellige investeringsstrategier.

Nogle aktiefonde bruger en aktiv strategi, hvor målet er at skabe et afkast på niveau med eller bedre end markedet.  Andre fonde er baseret på en såkaldt passive strategi, hvor målet er at klare sig ligesom aktiemarkedet efter omkostninger.

I en aktiv investeringsfonde sættes porteføljen sammen ud fra de forventninger, som porteføljeforvalteren har til eksempelvis den økonomiske udvikling, virksomhedernes indtjening, renteudviklingen og efterspørgslen. De aktive fortaltere forsøger at skabe et afkast efter omkostninger, som er højere end eller som minimum på niveau med udviklingen i det benchmark ,som man måler sig op imod.

Se også: Aktieordbog: Det dækker investeringsbegreberne over

Et benchmark kunne for kapitalforvaltere med fokus på danske aktier være C25-indekset, Der er som regel tale om et indeks, som måler den gennemsnitlige kursudvikling på aktie- eller obligationsmarkedet.

Hos en passiv investeringsfonde er målet at følge udviklingen i et bestemt indeks. Det betyder, at foreningens investeringer er baseret ud fra, at aktiefondens afkast skal følge udviklingen i et bestemt indeks så tæt som mulig.

Målet er ifølge FinansDanmarks i den sammenhæng »at holde omkostningerne nede og præstere et afkast - et økonomisk resultat - som svarer til gennemsnittet i markedet minus omkostninger.« Markedet kan i denne sammenhæng være det danske aktiemarked eller hele det globale aktiemarked, og her tages der igen udgangspunkt i et udvalgt benchmark, som investeringsfonden måler sig op imod.

Læs også: Hvad er et indeks?

Læs også: Hvad er en ETF?