Henter kommentarer

Hvad er et indeks?


Et aktieindeks er en samling af aktier i grupper, f.eks. efter størrelse, geografi eller branche.

Det kunne eksempelvis være de 25 største danske aktier, altså C25-indekset, eller de største medicinal- eller gaming-aktier. Ved at samle aktierne bliver det lettere at følge udviklingen blandt en given gruppe aktier.

Det er relevant, fordi udviklingen på det generelle aktiemarked ofte påvirker den enkelte aktie. Aktieindeks bliver også brugt som mål for, hvordan en given porteføljeforvalter eller andres portefølje har klaret det. Man taler om at 'slå indekset', altså at skabe et afkast, der er større end det aktieindeks, som man måler sig op imod. I den sammenhæng omtales aktieindekset som et benchmark.

Læs også: Aktieordbog: Det dækker investeringsbegreberne over

Når man taler om, at et indeks er steget, så skyldes det, at aktierne i indekset i gennemsnit er steget i værdi. Hvis indekset er faldet, er aktierne i gennemsnit blevet mindre værd.

I USA er de tre mest toneangivende indeks S&P 500-indekset, det teknologitunge Nasdaq Composite-indeks og Dow Jones-indekset. Der findes dog andre indeks i USA, eksempelvis Russell 2000 og Nasdaq 100.

I Danmark har vi C25-indekset, Sverige har OMX S30, mens Tysklands toneangivende aktieindeks er DAX-indekset (Deutscher Aktieindex ), der omfatter de 30 mest handlede aktier på Frankfurt-børsen.

Storbritanniens toneangivende indeks er FTSE 100 - ofte omtalt som ‘Footsie’. Det omfatter de 100 største selskaber på London Stock Exchange målt på markedsværdi.

Læs også: Hvad er en ETF?

Læs også: Hvad er P/E-tallet?