Henter kommentarer

Hvad er futures?


En future er et finansielt instrument, der afspejler forventningerne til et bestemt aktieindeks eller en aktie.

Det skyldes, at en future er en finansiel kontrakt om at købe eller sælge et bestemt værdipapir på et givent tidspunkt.

Der findes både aktiefutures, futures for aktieindeks og futures for råvarer som olie, metaller mv. Futures bruges til enten at mindske risikoen ved en given investering eller til ren spekulation i det underliggende aktiv, som futuren er baseret på.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

En future forpligter ifølge Jyske Bank de to parter – køber og sælger – til henholdsvis at købe og sælge det underliggende aktiv, som futuren er baseret på, på det aftalte tidspunkt.

Ligesom ved køb og salg af aktier har købere og sælgere af futures modsatrettede forventninger til, hvordan den underliggende værdi udvikler sig.

Læs også: Hvad er en ETF?

Futures kan derfor afspejle den samlede forventning til udviklingen i for eksempel S&P 500-aktieindekset, Apple-aktien eller en given råvare.

De fleste investorer, der spekulerer i futures, er derfor ikke interesseret i at modtage levering af det underliggende aktiv, bemærker Saxo Bank. Uanset om det er korn, hvede eller guld. Futures investorer bruger derimod futures til at spekulere i kursbevægelser på det underliggende aktiv.

Der er i perioder, hvor futures kan falde eller stige kraftigt, især når der er uro på markedet. Derfor er der sat en 5 pct »limit down« på det amerikanske futures, hvor der kan størst være en vækst på 5 pct uden for åbningstiderne, har Sydinvest skrevet.

Læs også: Hvad er et kursmål?

Læs også: Hvad er P/E-tallet?