Henter kommentarer

Hvad er overskudsgrad?


Et af de nøgletal, som investorer og analytikere holder øje med er et givent selskabs overskudsgrad.

Overskudsgrad, eller EBIT-marginen, følges nøje af investorer og analytikere, fordi nøgletallet er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen i virksomheden, der er tilbage, når selskabet har betalt sine driftsomkostninger.

Det fortæller noget om, hvor meget af et selskabs salg, der bliver til overskud.

Læs også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Når du kender et selskabs driftsresultat (hvadenten det er EBIT, EBITA eller EBITDA), kan du beregne overskudsgraden ved at dividere for eksempel EBIT med omsætningen. Når tallet optræder i procent af omsætningen kaldes det for et selskabs EBIT-margin.

Overskudsgraden fortæller med andre ord noget om, hvor effektiv en virksomhed bliver drevet, og hvor dygtig selskabets ledelse er til at balancere driftsomkostningerne i forhold til omsætningen.

Læs også: Hvad er algoritmehandel?

Læs også: Hvad er multipler?