Henter kommentarer

Hvad er multipler?


Multipler er forholdstal, der bruges til at værdiansætte eller sammenligne en virksomhed med konkurrenter eller andre dele af aktiemarkedet.

Multipler findes ved at holde to tal om virksomheden op imod hinanden, eksempelvis to regnskabstal eller aktiekursen i forhold til et regnskabstal.

Læs også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Ved at sammenholde bestemte tal om eksempelvis omsætningen eller fortjenesten i forhold til aktiekursen, får du lettere ved at sammenligne selskabet med andre selskaber.

Forholdstallet kan udover at bruges til at vurdere udviklingen for det enkelte selskab, sammenligne aktien med andre aktier i samme branche eller i forhold til et givent aktieindeks.

Læs også: 12 børsudtryk, du bør kende

P/E-tallet (price-to-earnings) er et eksempel på en multiple. Tallet viser forholdet mellem aktiens kurs og indtjening pr. aktie.

En anden multiple er P/S-tallet (price-to-sales), der er et mål for selskabets omsætning pr. aktie i forhold til den aktuelle aktiekurs.

Du kan læse mere om multipler i klummen 'André Thormann: Aktie A eller B? Her er 3 tommelfingerregler, du bør huske'