Henter kommentarer

Kvantstrateg: Hvis du finder disse aktier, får du et bedre udgangspunkt


Derfor gælder det om at finde de typer af risici, som man bliver belønnet for som investor. Her udfører en mand et stunt på en cykel med en jet pack i Frankrig (genrefoto).
Derfor gælder det om at finde de typer af risici, som man bliver belønnet for som investor. Her udfører en mand et stunt på en cykel med en jet pack i Frankrig (genrefoto). Foto: KENZO TRIBOUILLARD
Vis mere

Det kan være ualmindeligt svært eller dyrt at finde de aktier, der klarer det godt - især når tiderne skifter, og alting falder.

En af de aktiestrategier, der forsøger at tage højde for de skiftende vinde på aktiemarkederne, er multifaktorinvestering. Her forsøger man at finde egenskaber hos selskaberne, som man ved bidrager til et aktiemæssigt merafkast over tid. Det fortæller senior kvantstrateg Morten Nielsen fra Quant Research i Jyske Markets.

»Alt efter hvordan verden ser ud, er det forskellige typer af risiko, investorerne eksponerer sig mod. Derfor gælder det om at finde de typer af risici, som man bliver belønnet for som investor, kaldet risikopræmier,« fortæller Morten Nielsen.

Der er  på porteføljeniveau, at strategien har sin styrke, fordi den fortæller noget om, hvilke aktier du bør have i din portefølje samlet set.

Her ses Berkshire Hathaway-topchef, Warren Buffett. Vis mere

Faktorinvestering udspringer af traditionelle investerings- og porteføljeprincipper som at købe selskaber, der 1) er relativt  lavt prisfastsat ift. deres fundamentale værdi, 2) er af høj kvalitet, og 3) indeholder et højt Momentum.

Det er udgangspunktet for tre velkendte investeringsstrategier, som Jyske Bank har optimeret: Value-investering, Quality-investering og Momentum-investering.

Læs også: Teknisk Set: 3 oversolgte aktier

»De investorer, der har mest success over tid, er typisk meget systematiske, og så er de tro mod deres strategi. Warren Buffet køber eksempelvis typisk billige selskaber med visse kvalitetstræk, og så afviger han ikke fra den strategi, men implementerer den systematisk,« forklarer Morten Nielsen og tilføjer:

»Vi ved, at vore faktorstrategier bidrager til forhøjet sandsynlighed for at opleve merafkast hver for sig, men hvis du finder aktier, der gennemsnitligt har en høj grad af eksponering mod de tre faktorer, så giver det dig faktisk et langt bedre udgangspunkt, end hvis du kun eksponerer dig mod én af faktorerne.«

Her ses Harrison Ford i rollen som Indiana Jones i 'Jagten på den forsvundne skat' Vis mere

Der findes en lang række forskellige faktorinvesteringsmuligheder - f.eks. via fonde eller ETF’er - men de tager udgangspunkt i deres egne definitioner og modeller. Value for dem er ikke nødvendigvis value for dig, og ift. hver af strategierne bidrager Quant Research i Jyske Markets med optimerede strategier, som har løst mange af de faldgruber, som er ved de traditionelle tilgange.

Således rangeres de 3000 største selskaber i verden hver uge ud fra de tre faktorer, som har base i 23 finansielle såvel som regnskabsmæssige nøgletal. Aktierne fordeler sig i store træk geografisk ligesom det store MSCI-indeks, hvor 50 pct. af aktierne er amerikanske, 17 kommer fra Europa, 19 fra Emerging Markets, osv., forklarer Morten Nielsen.

Value-faktoren: Ved value-investing går man efter billigt prisfastsatte aktier. Her vurderes det, om selskaberne er dyre eller billige i forhold til deres fundamentale værdi. Ud fra basal økonomisk teori og bankens metode laves en liste over de 3000 selskaber fra det billigste til det dyreste både i absolut og relativ forstand. Hvert selskab placeres et sted på listen, alt efter hvor dyrt prissat selskabet er.

Quality-faktoren: Ved Quality-investing går man efter selskaber af høj kvalitet. Her vurderes selskaberne blandt andet ud fra deres profitabilitet, stabilitet i indtjeningen, vedvarende vækst og sikkerhed omkring gældssituationen.

Momentum-faktoren: Ved momentum-investering fokuseres der typisk på selskaber, der oplever medvind på deres prisudvikling, alt efter hvilken tilstand markedet befinder sig i, men vurderes også på analytikerfronten, f.eks. fordi analytikerne i perioder tenderer til at oprevidere visse aktiers indtjeningsestimater i stedet for at nedjustere dem, hvilket typisk giver medvind til det givne selskabs aktie.

En aktie kan via Jyske Markets' model dermed ende med at rangere som nummer 20 inden for Value, 1000 inden for Kvalitet og 500 inden for momentum. Herfra gælder det om at samle de tre rangeringer i ét tal, som angiver den samlede aktivitet ved aktien/selskabet, og samtidig er et udtryk for den gennemsnitlige faktoreksponering for aktien/selskabet.

Ved at se på den gennemsnitlige faktoreksponering kommer man frem til en overordnet rangering, og plukker man sine aktier fra toppen af denne rangering, så forhøjer man sin sandsynlighed for at opleve merafkast på porteføljeniveau. Et selskab som Apple, der er neutralt prisfastsat, af superhøj kvalitet, og som oplever relativt højt momentum, vil derfor ligge ét bestemt sted på den endelige liste, hvilket giver dig en objektiv vurdering af den relative attraktivitet af Apple i forhold til de 2999 andre selskaber, og som du derefter kan tage udgangspunkt i, forklarer Morten Nielsen.

Hvordan kan man som almindelig investor tage ved lære af den her strategi?

»Strategien kan og skal bruges til at skabe en struktur for investeringsprocessen, samt en systematisk eksponering mod egenskaber ved selskaber, som vi ved har medført en forhøjet sandsynlighed for at opleve merafkast over tid, og som vi har en høj forventning om også vil gøre det i fremtiden. Således sikrer man sig et solidt og objektivt udgangspunkt, som er essentielt både for private såvel som institutionelle investorer. Så i sagens natur er der tale om et databaseret værktøj, som giver adgang til forhøjet sandsynlighed for at opleve merafkast på porteføljeniveau,« fortæller Morten Nielsen.

En af styrkerne ved faktorinvesteringsstrategien er desuden, at de tre strategier er relativt ukorrelerede dvs. indbyrdes uafhængige. Du vil ikke opleve, at de alle tre performer på samme tid, men de komplementerer hinanden rigtig godt, hvorfor strategien er robust, også når der vurderes ud fra et risikojusteret perspektiv. Det er ofte en af de større udfordringer i faktorinvesteringsindustrien at finde faktorer, som ikke er korrelerede.

Læs også: Lars Tvede advarer mod udbredt fejltrin

Læs også: Ekspert om købspotentiale: Det her tror vi stærkt på