Henter kommentarer

Ugens aktie: En overset perle


Økonom Lau Svenssen
Økonom Lau Svenssen Foto: Thomas Lekfeldt
Vis mere

Turbulensen på aktiemarkedet fører til mange mærkelige forløb i kursudviklingen. Det giver nye muligheder, hvis man altså tør gøre noget aktivt i stedet for blot at være en forskrækket tilskuer. Rederiaktier har alle dage været mere volatile end landbaserede erhverv, idet man er ude i åben konkurrence og hurtigt påvirkes fra alle mulige sider. Her er rederiet  BW LPG en overset perle.

I øjeblikket er rederier ramt af flere negative parametre: Et generelt dyk i aktiekursernes niveau, frygt for fremtiden, nedgang i de transporterede mængder og stærkt svingende oliepriser. Årets store udfordring var skift fra billig fuel olie til dyrere svovlfattig marineolie, men det er næsten glemt i øjeblikket. Tørlast (containere og bulk) har det hårdt, mens tankskibe indtil nu har klaret sig godt.

Tankskibene styres med en forsinkelse af udviklingen i olieforbruget, og det er ramt af et dyk. Men det overtrumfes (midlertidigt?) af en magtkamp på oliemarkedet om både prisen og kunderne til de faktiske leverancer. USA er nemlig involveret og ser ikke længere sig selv som nettoforbruger men som den mest prisfølsomme eksportør. Udvindingen af skifferolie kræver en høj pris for at være rentabel. Boomet i denne branche har givet fremgang og glæde til Trumps kernevælgere ude på landet. I den nye handelsaftale indgår således amerikansk eksport til Kina på 2,0 mio. tønder olie i døgnet.

Verdensførende i LPG-segmentet

En anden interessant vinkel i skifer-eventyret er et boom i eksporten af propangas, der udvindes sammen med naturgas eller fremkommer ved raffinering af råolie. Ved nedkøling til -43 grader bliver propan, der kendes som flaskegas, flydende. Det kaldes LPG (Liquefied Petroleum Gas) og kan transporteres.

Rederiet BW LPG (oprindelig Norges største rederi Sigvald Bergesen Den Yngre) er verdens største i dette specielle segment. Markedsandelen er på 15 procent inden for de største LPG-skibe (Very Large Gas Carriers) med 47 skibe ud af en samlet bestand på ca. 300. Krav til sikkerhed og kvalitet er højt.

Fragtraterne styres især af udviklingen i eksporten fra USA, idet Mellemøstens output er stabilt. I 2019 opnåede USA førstepladsen efter en vækst på 23 procent. Afstanden til køberne i Asien er lang, og transportarbejdet opgjort i tonmil voksede sidste år med 13 procent.

LPG-raterne fik et boom i årene 2013-15, men åbningen af den nye og bredere Panama-kanal gav skibene kortere rejser. Årene 2016-18 blev svage med overkapacitet, men i 2019 kom der atter et løft i fragtraterne og fuld udnyttelse af skibene. Det fortsætter i år, men nu trues eventyret af et afbræk, hvis prisfaldet på olie rammer USAs output af olie og naturgas. Olieprisen er derfor blevet central for LPG-markedet.

Kollaps i olieprisen udfordrer

BW LPG aktien oplevede i 2019 et boom fra ca. 30 NOK til en top på 80 for så at returnere til udgangspunktet. Dagens pris ligger på omtrent 31 NOK, og i mellemtiden er NOK faldet ca. 10 procent til 0,66 DKK. Nøgletallene for 2019 er nærmest fortryllende: Indtjeningen pr. aktie var 20,4 NOK. Udbyttet var 8,8 NOK. Indre værdi var 86 NOK. Forrentningen af egenkapitalen i 2019 lå på hele 23,5 procent. For hver USD i egenkapital ejer man skibe for 1,6 USD, altså dynamik med en lav gearing (risiko).

Balladepunktet netop nu er olieprisens kollaps. Vil der blive indgået aftaler mellem USA, Saudi-Arabien og Rusland, som kan løfte prisen op til et niveau over 40 USD, hvor udvindingen i USA er rentabel?

Efterspørgslen på LPG til madlavning, opvarmning og kemisk industri er i sig selv mere stabil end olieprodukter, hvor især flyenes forbrug (ca. 6 procent) er faldet drastisk. Der er heller ingen trussel fra stor tilgang af nye skibe, idet der leveres 21 VLGC’ere i år og kommer 17 mere i 2021.

På finansmarkederne spekuleres der ivrigt i en optur for olieprisen. Det presser olieselskaber opad. Stortankrederier er også i vælten, men de svinger voldsomt i børskurs, f.eks. Frontline. Deres rater boomer, men er det holdbart, når olieforbruget falder?

Efterspørgslen på tankskibe skyldes oliekøb, hvor skibene benyttes som lager i håb om gevinst ved en prisstigning. Samtidig er der et voksende antal lange rejser, f.eks. USA-Kina syd om Afrika. En fortsættelse af USAs LPG-eksportboom udgør en anden vinkel på denne problematik. Aktiemæssigt forekommer det at rumme et bedre og mindre risikofyldt potentiale end rederier med råolietankere.

LPG er glemt, mens stortank er hot.

Styrker

Propan er et glimrende brændstof og har relativ lav CO2 udledning. Det kan benyttes uden krav til infrastruktur (typisk madlavning i boliger ude på landet). Cirka 40 procent af forbruget sker i den petrokemiske industri mv. Rederiets skibe har en høj teknisk standard og lav gennemsnitsalder. De udbudte mængder fra raffinaderierne vokser i takt med olieproduktionen (ca. +1,2 procent årligt).

Svagheder

Man er afhængig af propan-udbuddets omfang. Her har den skiferbaserede produktionen ændret strukturen og udvidet markedet. Prisen på råolie og prisspread USA-Asien for propangas har fået betydning. Alternativ beskæftigelse af skibene er minimal på kort sigt.

Muligheder

Udvidelse af eksportfaciliteter i USA kan øge eksporten herfra. Brug af LPG fra lasten til skibenes motor er en ny teknologi, som forventes udbredt. Gastankskibe kan på langt sigt rumme et stort potentiale relateret til CO2 reduktion. Det drejer sig om transport af hhv. nye former for elektro-fuel til brug i skibsmotorer (udvikling heraf er i gang) og muligheden for lagring af CO2 i udtjente oliefelter på havet og dermed behov for gastankere. For CO2 kræver det dog nye skibstyper.

Trusler

Nedskæring i USA af udvindingen af skiferbaseret naturgas og råolie på grund af for lave salgspriser vil kaste LPG-skibe ud i en dyb krise. Efterspørgslen fra kundernes side kan desværre klares med andre former for olieprodukter og naturgas. Et nichemarked er altid sårbart over for afbræk.

 

Læs også: 5 it-aktier med stort potentiale: 'Det er en kandidat til porteføljen'

Læs også: Ugens aktie: Stærk og stabil virksomhed med potentiale

Læs også: Pernille Enggaard: 4 strategier til bæredygtige investeringer

Læs også: Bodil Gantzel: Alt bliver forstærket under en krise

 

Lau Svenssen ejer aktier i BW LPG. Hver uge bringer vi en fundamental analyse af en aktie i samarbejde med Aktieinfo. Analysen udarbejdes af John Stihøj, som har mangeårig erfaring fra den finansielle sektor, og Lau Svenssen, som har beskæftiget sig med aktieanalyse siden 1978, og som er fast porteføljeforvalter i Millionærklubben.