Henter kommentarer

Kommentar: Dette styrer aktieomsætningen på First North


 

De danske aktier noteret på First North bliver langt mindre handlet end de store aktier noteret på hovedmarkedet. Over den seneste måned har aktierne på First North i gennemsnit haft en daglig aktieomsætning på blot DKK ~400.000. En naturlig forklaring på dette er, at de fleste selskaber på hovedmarkedet er større, og disse selskaber får mere opmærksomhed blandt aktieanalytikere, medier og investorer.

Ikke desto mindre kan alle First North aktierne ikke tages over én kam. Flere First North-aktier har fået meget opmærksomhed i år og har haft et godt nyhedsflow, hvilket har været medvirkende til store kursstigninger i år. Her kan FOM Technologies, Penneo, LED iBond International og Monsenso fremhæves, der alle er blevet børsnoteret i år og er mere end fordoblet. De to førstnævnte har henholdsvis fire-femdoblet og tredoblet aktieværdien siden tegningskursen.

Blandt tidligere års noteringer på First North er både ViroGates og Konsolidator også mere end fordoblet i markedsværdi år til dato.

De private investorer styrer stadig prisdannelsen på First North

Det er dog stadig de private investorer, der sætter prisen på aktierne, selvom der er kommet institutionelle investorer til First North. En væsentlig årsag er, at omsætningen (likviditeten) i aktierne er for lav til, at de institutionelle investorer vil handle aktierne. Derfor står de private investorer mere eller mindre alene for kursdannelsen, hvor nyhedsflowet i høj grad påvirker de private investorers efterspørgsel på aktierne.

Den lave aktieomsætning blandt First North aktierne kommer til syne ved, at nogle aktier i flere dage kan ligge helt stille uden en aktiehandel, mens de samme aktier andre dage kan bevæge sig i store bevægelser.

De store bevægelser i aktiekurserne skyldes den store forskel mellem bud- og udbudskursen (spænd), hvor kun få handler mellem private investorer kan flytte aktiekurserne markant. Et eksempel på den manglende aktieomsætning ses f.eks. for Enalyzer, der i syv handelsdage over den seneste måned ikke har haft en eneste aktiehandel.

I videoen ovenfor ses, hvordan den årlige omsætning for selskaberne i First North Denmark GI-indekset har udviklet sig. Grafikken er lavet via Flourish Studio.

Ikke et entydigt billede blandt selskaberne

Der er dog ikke et entydigt billede blandt aktierne på First North. Som nævnt i Analysehus: Nyt liv på First North i Danmark har flere af de nynoterede selskaber i år skabt nyt liv til First North. Det har øget interessen for First North og dermed øget aktieomsætningen i flere aktier.

Som det fremgår af tallene nedenfor, er der en stor variation blandt de danske First North aktiers gennemsnitlige daglige omsætning over den seneste måned.

Tabel 1: Gennemsnitlig aktieomsætning per dag over den seneste måned (27. oktober - 27.november). Vis mere

Nyhedsflow og omtale er altafgørende for aktieomsætningen

Rangeret fra top til bund ligger de tre seneste børsnoteringer helt i toppen over de mest omsættelige aktier på First North. Det drejer sig om Dataproces, Alefarm Brewing og WindowMaster, der blev børsnoteret henholdsvis den 13. november, 6. november og 27. oktober. En årsag til den høje aktieomsætning er derfor, at det er nynoterede selskaber, hvor interessen fra investorerne fortsat er stor.

På tredjepladsen kommer FOM Technologies, som blev børsnoteret den 26. juni, og som tidligere nævnt er årets højdespringer på First North år til dato.

De resterende selskaber i toppen er alle aktier, som har haft et stort nyhedsflow - enten positivt eller negativt - og derfor har haft en pæn aktieomsætning den seneste måned. GreenMobility har for nyligt foretaget en kapitaludvidelse og har tidligere meldt ud, at selskabet ventes at blive noteret på hovedmarkedet i slutningen af 2020, hvilket må være lige rundt om hjørnet.

Conferize har også fået meget opmærksomhed, hvilket startede skidt, da selskabet den 29. oktober annoncerede en afvikling af selskabet. Blot få uger senere kom en ny storaktionær ind i selskabet, og seneste nyt er, at den nye aktionær vil videreføre selskabets eksisterende aktiviteter. Disse nyheder har øget aktieomsætningen markant i Conferize. Ligeledes har tredje kvartalsregnskaber haft en effekt på øvrige First North selskabers aktieomsætning over den seneste måned.

Af de nævnte selskaber i finanskommentaren modtager HC Andersen Capital betaling fra Penneo og WindowMaster for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. Kasper Lihn ejer ingen af de nævnte aktier.

Læs også: Analysehus: Derfor bør du hold øje med First North-aktiernes omsætningsudvikling

Læs også: Kommentar: Aktiernes egentlige værdier er blevet usynlige