Henter kommentarer

Lau Svenssen: Bavarian og Genmab kan vinde på kæmpe ændring i amerikansk partnerskab


Den store amerikanske koncern vil koncentrere indsatsen om medicinalvirksomhed og udvikling af nye, originale lægemidler. Mere almindelige produkter skal samles i et nyt firma, Consumer Health Company, som skal børsnoteres separat. Pointen i opdelingen er at prøve at opnå en højere værdi af de to aktier end den nugældende børsværdi.

Maskinkraften skal hentes fra et løft i indsatsen og øget anerkendelse af JNJ’s stilling som medicinalselskab, hvor man tilhører gruppen af Big Pharma virksomheder. Fokuseringen på udviklingsindsats må samtidig opfattes som udtryk for selvtillid hos ledelsen angående R&D-evnen i virksomheden. Signalet er øget indsats med at udvikle nye produkter og tillid til at organisationen udgør en stærk platform som effektivt kan udrulle salg og distribution af de kommende produkter.

Bavarian Nordic er allerede en betroet underleverandør til USA’s myndigheder

Bavarian Nordic har indgået aftaler med JNJ’s datterselskab Janssen om brug af nogle af dets rettigheder i vaccineprojekter, ligesom man hjælper med lønarbejde i det omfang JNJ har brug for det. Et projekt er færdiggjort og godkendt, nemlig en Ebola vaccine. De øvrige R&D-projekter er ikke nået særlig langt. Her står Bavarian Nordic i en passiv rolle, da Janssen kører hele løbet.

Men det danske selskab har flere trumfkort i ærmet. For det første optræder man som betroet partner for USA’s bioberedskab, BARDA, hvor den nye koppevaccine (IMVAMUNE) er det første færdige produkt. I praksis forsinkes salget dog af et ønske fra BARDA om en frysetørret udgave med længere holdbarhed. Men der er flere andre tidlige projekter for USA-myndighederne, hvor der ikke tales højt om indholdet. Bioterror udgør virkelig Worst Case i et moderne samfund - og det burde Corona jo have lært os. Så længe truslerne er teoretiske og langt borte vil ingen gøre noget, men så snart det bliver alvor, er der bevillinger til alt muligt.

JNJ har desuden (så vidt vides) valgt at beholde en aktiepost i Bavarian Nordic, der stammer fra starten på samarbejdet. Min vurdering er, at Bavarian Nordic allerede nu repræsenterer en strategisk vigtig stilling som leverandør til USA’s regering. For JNJ som selskab er økonomiske aftaler og tilsagn om sikring mod uønskede ændringer af ejerforholdet i Bavarian Nordic naturlige. Hvor selskabets frie interesse holder op og statens begynder er svært at afgøre.

Bavarian Nordic’s projekt med udvikling af en ny type COVID-19 vaccine indgår ikke i samarbejdet. Hvis det lykkes at frembringe en vaccine med længere og forbedret beskyttelse, så må det formodes, at JNJ straks vil spille ud for at få adgang til produktet – på den ene eller anden måde.

Pointen synes at være, at Bavarian Nordic (aktiekurs 295: børsværdi 19 mia. kroner) vil passe ind i en fornyet og styrket JNJ-pharmakoncern.

Læs også: Lau Svenssen: Vestas-konkurrent kan ændre branchen

Genmab

Selskabet står med en vigtig rolle i forhold til JNJ, idet man har udviklet kræftproduktet Darzalex, som er en af JNJ’s vigtige former for ny kræftmedicin. Samarbejdet omfatter også flere andre projekter og brug af Genmab’s teknologiske metoder.

Pointen synes dog at være, at Genmab som virksomhed også har indgået aftaler med en række andre selskaber og derfor står som en fuldt uafhængig aktør i forhold til JNJ. Samme mekanisme gælder med begrænset magt til JNJ omkring det indbyrdes størrelsesforhold. JNJ (aktiekurs: 160 dollar) har en børsværdi på 420 mia. dollar. Genmab’s markedsværdi (aktiekurs 2.583: børsværdi 166 mia. kroner) afspejler den succesfulde udvikling hos det danske selskab, altså en høj absolut værdi.

Perspektivet i eventuelt at ville integrere Genmab i JNJ skal derfor komme fra potentialet i de igangværende og nye R&D-projekter – ikke fra Darzalex. JNJ’s indsigt i Genmab’s præstationsevne og teknologiske stilling er dog dyb efter 10 års tæt og positivt samarbejde, så parterne kender hinanden godt.

Konklusion

Revitalisering af JNJ og opgradering af værdien som aktie er perspektivet i den nye plan om afkobling af Consumer Products i et mindre, separat børsnoteret selskab. Fordelen synes mere at skulle komme fra en stringent profil efter en opsplitning end vægten af Consumer Health Products.

Der må forventes ny dynamik og virketrang hos JNJ i de kommende år, hvor den gamle kæmpe skal tage fat med dedikeret dynamik og ikke længere kan satse på styrken fra en meget bred forretning, som vil tjene penge uanset hvad der end sker.

For de to danske selskaber burde forandringerne kunne få positiv betydning. Det vil kunne få størst betydning for Bavarian Nordic.

Lau Svenssen ejer aktier i Bavarian Nordic.

Læs også: Lau Svenssen: USA-koncerner vil splitte sig op for at øge dynamik og børsværdi

Læs også: Simon Richard Nielsen: Lær at elske de finansielle bobler - nu handler det om elbiler