Henter kommentarer

Lau Svenssen: USA-koncerner vil splitte sig op for at øge dynamik og børsværdi


Selskaber af ”den gamle type” har haft svært ved at følge med i kursudvikling set i forhold til det generelle tempo på Wall Street.

Det samlede kursniveau er trukket ekstra op af IT-boom’et, men uanset det er pointen, at en bred kreds af mere traditionelle aktier har haft et skuffende svagt afkast i 2021. Det gælder en endog række brancher.

Nu prøver man at gøre noget ved det i et par store koncerner. Metoden består i opsplitning i flere selvstændige børsnoterede selskaber, som er mere overskuelige. Det skal øge dynamikken og få de stærke datterselskabers værdi frem i lyset. Presset øges derved på ledelsen for at gøre noget ved problemområder og optimere udnyttelsen af potentialet

Læs også: 3 grønne aktier er blevet bombet: 'Den her aktie ser interessant ud'

De to første koncerner med et sådant udspil er General Electric og Johnson & Johnson. Der må forventes at komme mange andre opdelinger og frasalg/fusioner i løbet af den nærmest kommende tid. Det lyder enkelt, men opdeling af en stor koncern er en krævende og dyr opgave, som også er tidskrævende.

Hos GE ser der dog også ud til at være tale om et bevidst forsøg på at tilrettelægge forløbet så gunstigt som muligt. Det stærkeste segment, GE Healthcare (scannere o.lig), vil således blive rykket fri som første trin i 2023. Dermed kan GE-aktionærerne få fordel af en formodet høj børsværdi af GE Healthcare – en såkaldt ”ballon” som kan hive værdien op for det hele.

Først i 2024 vil GE Renewable Energy + GE Power + GE Digital følge efter som en samlet ny virksomhed. Det giver tid til at forbedre indtjeningen og dermed børsværdien som selvstændigt selskab.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Lær at elske de finansielle bobler - nu handler det om elbiler

De to børsselskaber befinder sig i hver sin situation. GE ønsker at foretage en gennemgribende forandring væk fra fordums storhed, som fusede ud. Det er også et opgør med fortidens ekspansion.

Hos Johnson & Johnson ser det ud til at være et forsøg på at reprofilere sig som et dynamisk, udviklingsorienteret (R&D) medicinalselskab. Cash cow consumer produkter uden beskyttelse af patenter og dermed konkurrencepres skal fungere alene. Tilsvarende tiltag er allerede gennemført af andre Big Pharma-selskaber, hvor direkte frasalg af sådanne divisioner eller produkter også har været brugt som metode.

General Electric

Den tilbageværende aktivitet i GE vil fokusere på fly i form af fremstilling og service af jetmotorer og finansiel aktivitet med fly. Her er der modvind i disse år, og derfor er det vigtigt for den samlede aktieværdi, at de to afkoblinger vil opnå en høj børsværdi. Fly-aktiviteterne kræver tid til genopretning.

GE Healthcare ser ud til at være et sikkert stik, som derfor skal tages hjem først. Alle vil være glade for et værditilskud. Selskabet vil indgå i samme branche som Phillips og Siemens Healthineers, hvor sidstnævnte jo er et eksempel på den split-metode, som GE nu ønsker at gennemføre.

Læs også: Kommentar: Sådan får du oddsene i din favør

Energisektoren ser ud til at blive samlet i en enhed, som dermed ikke vil fremhæve vindmølleaktiviteten alene. Det kan dog også afspejle erkendelse af behovet for bredere tilbud til kunderne med fokus på energisystemer med leveringssikkerhed 24/7 og projektorientering som angrebsvinkel. GE Renewable Energy har i lighed med andre vindmøllefirmaer (Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, Nordex) en skuffende indtjeningsevne, som skal forbedres.

Samtidig er GE i gang med at færdiggøre sin store offshore model på ca. 14 MW. Det passer derfor godt at vente til 2024 med børsnoteringen, da offshore så vil være kommet i fuld gang. Væksten frem mod 2030 skal komme fra levering af de meget store, nye typer af offshore-vindmøller.

Johnson & Johnson

Her skal opdelingen gennemføres i løbet af 18-24 måneder, så det vil finde sted i løbet af 2023. Da Pfizer afkoblede sin generiske aktivitet (Upjohn) og fusionerede med Mylan i det nye selskab Viatris tog det lang tid at få forløbet bragt på plads. Det omfattede dog også godkendelse pga. øget markedsandel, hvilket ikke er tilfældet her.

Snitfladen viser samtidig årsagen til operationen. Det kommende nye Consumer Health Company udgør nemlig kun 16 pct. af salget. Den fortsættende virksomhed inden for original medicin vil dermed slippe fri af den ”udvanding”, som de gamle produkter i øjeblikket repræsenterer.

Læs også: Lau Svenssen: Rederigigant er bagefter i transportfirmaernes boom

Tanken ser ud til at være en blanding af signal om fornyet dynamik i de kommende år for J&J som medicinalselskab og håb om en aktiemæssig opvurdering på dette grundlag. Fornyelsesprojektet for den store koncern med 136.000 medarbejdere må opfattes som udtryk for ledelsesmæssig opgearing og optimering.

Der vil ske en masse i andre gamle koncerner

Vi er på vej ind i 2020’erne og på vej ud af Corona-problemerne. Selskaberne skal tænke fremadrettet og være parat til at foretage de forandringer, som skal give et forspring på langt sigt.

I brancher med få aktører gælder det om at positionere sig godt. Derfor er det tid til opkøb og fusioner. Men man skal også finde balancen, idet investorerne kræver afkast af det høje kursniveau.

Læs også: Lau Svenssen om populære aktier: 'Katastrofal misforståelse'

De to kommende fissioner er udtryk for trimning den anden vej, nedad. Men de kommende, mindre selskaber kan til gengæld få adgang til at deltage i nye forandringer i løbet af kort tid. Det er set før.

Kernen i det hele er, at det høje kursniveau på aktiemarkedet generelt sætter selskaberne under pres. Selv de ”sløve og konservative” tyske industrikoncerner er ved at vågne op og accepterer frasalg og børsnotering af store datterkoncerner.

Der må forventes meget mere aktivitet med forandringer af strukturen i erhvervslivet, og det må hilses velkommen af investorerne. Hensigten er jo at løfte præstationsevnen og værdien opad.

Lau Svenssen ejer ikke aktier i General Electric eller Johnson & Johnson.

Læs også: Tordner mod grøn investering: 'Nedslående'

Læs også: Simon Richard Nielsen: Hvad er der nu galt, Warren?