Henter kommentarer

Lau Svenssen: Novo Nordisk er kommet op i superligaen af pharma-virksomheder


I disse år er Novo-gruppen Danmarks topvirksomhed i erhvervslivet, altså den motor vi alle lever af som nation.

Her indtager Novo Nordisk rollen som den absolut største med sine ca. 46.000 medarbejdere. Selskabets vækst kører videre i højt tempo (samlet +12 pct. i omsætning opgjort i faste valutakurser i første halvår) selv om man betjener modne markeder. Drivkraften er satsningen på GLP-1 produkter, der benyttes til behandling af type 2 diabetes og fedme, men mere kan komme til. NN fastholder samtidig positionen som leder i det gamle kerneområde inden for insulin (type 1 diabetes). Her går det heldigvis fortsat godt, men det er fremkommet som en blanding af nedgang i USA pga. pres på prisen og fremgang i salget på nye markeder. Samlet er der tale om stagnation.

Væksten for GLP-1 er helt oppe på +30 pct. opgjort i konstante valutakurser, og sektoren er netop nu ved at erobre førstepladsen fra Insulin (omsætning). Da perspektivet er markant fremgang for GLP-1 mange år frem, må det nøgternt konstateres, at dette segment er blevet så vigtigt, at type 2 diabetes og fedme nu placerer sig i front – og det gælder både i absolut andel og angående væksten. Samtidig er GLP-1 produkterne kun nået et lille stykke op af den langsigtede blødt S-formede afsætningskurve. Efter startfasen i I-landene skal dækning af hele verden i gang. Anvendelsen inden for fedme er en form for gunstigt sideskud.

I forhold til konkurrenterne har NN med sine effektive GLP-1 produkter formået at erobre førstepladsen i det tilstødende marked for type 2 diabetes og yderligere kunnet benytte de samme aktive stoffer til en velfungerende behandling af fedme. NN’s position inden for diabetes i bred forstand er dermed manifesteret, og i kraft af vækstevnen ser det ud til at kunne fortsætte mange år frem. En positiv udvikling igennem 2020’erne synes sikret. Type 2 diabetes er i centrum.

De øvrige produkter

Biopharmaceuticals omfatter andre former for lægemidler, og her sakker man agterud i relativ vægt pga. den høje vækst i GLP-1 feltet. Det er dog dybest set glimrende, da NN derved tjener mange flere penge, som vil kunne satses på andre former for medicin end diabetes og fedme. Pointen synes imidlertid at være, at det næppe bliver de nuværende behandlingsformer i Biopharmaceuticals (væksthormon, blødermedicin mv.), som man vil satse på.

Pilen peger i retning af et skift i orientering over mod stofskiftet (leveren) og hjertekarsygdomme. Teknologisk kan satsning på stamceller blive et nyt område til at udvide virkefeltet og muliggøre nye former for medicinsk behandling. NN har været meget indadrettet/begrænset inden for R&Dsatsninger, men det ser ud til at ledelsen har ændret denne linje (efter formandsskiftet i bestyrelsen?). Nu er man parat til at købe projektrettigheder og patenter i mellemstor dimension for at udvide selskabets sortiment af produkter. De kan dog tidligst nå ud på markedet om 5-8 år.

NN har i årevis levet godt af et meget smalt og til gengæld dybt produktprogram, hvor man er førende. Økonomisk giver denne koncentration gevaldige stordriftsfordele, og de udnyttes godt.

Læs også: Lau Svenssen om Mærsk: Super-resultat i år – men hvad bliver Ny Normal

Udsigten for de nærmest kommende år

Opgaven i de nærmest kommende år består i at udrulle salget af de nye GLP-1 produkter globalt og afsøge muligheder for supplerende anvendelse af dem. Denne type af peptider kan nemlig også vise sig at være indgangsvinkel til flere andre former for behandling. Det ligner faktisk begyndelsen på noget virkelig stort, men der skal formentlig afprøves mange kandidater (molekyler) og sygdomme.

Produktion og salg kommer dermed i centrum, altså en afkastfase med hårdt arbejde. R&D er tilbage i den kendte rolle som værksted for langsigtede opfindelser af ny banebrydende medicin. Semaglutid som injektion (Ozempic) og tablet (Rybelsus) bliver det afgørende aktive lægemiddelstof i 2020’erne. Anvendelse mod fedme er som nævnt et lovende sideskud i lighed med det allerede igangværende forløb for Victoza. Sommerens nyhed var ”bare” lanceringen i USA, og meget mere er på vej i denne udrulning.

Insulin vil dermed træde lidt i baggrunden men forblive selskabets hidtil mest ærefulde bidrag til menneskeheden – og det bør siges helt seriøst. Få børsselskaber kan påstå at holde så mange mennesker i live og forhindre en forfærdelig nedbrydning af kroppen.

Situationen for NN er komfortabel lige i øjeblikket, og der burde være udsigt til høj vækst mange år frem inden for GLP-1 feltet. Insulin er derimod udsat for ydre pres, herunder krav om lavere priser (politisk pres i USA). På det punkt ser NN dog ud til at stå langt stærkere end konkurrenterne Eli Lilly og Sanofi. Sidstnævnte har endnu ikke fundet en løsning på ledelsens ønske om helt at træde ud og frasælge forretningen i diabetes segmentet. Risikoen for NN på det punkt er, at der så vil dukke en ny aktør op som ejer af Sanofi’s forretning, og vedkommende vil tage fat med nye kræfter og ideer.

NN må håbe på mindst mulige forandringer af forholdene i USA. I konkurrencen kan man tilsvarende håbe, at de andre aktører inden for GLP-1 ikke vil være i stand til at overhale dem. Det udgør den største trussel. Fra NN’s side er trumfkortet semaglutid, hvor tabletløsningen nu skal til at vise sin evne til succes hos brugerne. Udrulningen er ikke nået ret langt og fokuserer på USA.

Læs også: Lau Svenssen: Teva stagnerer men viser stor fremgang for nye produkter

Aktien

Børskursen fik et yderligere løft på de positive Q2-informationer og måske især de styrkede langsigtede udsigter. Markedsværdien (2,3 mia. styk aktier) er ved kurs 642,7 kommet helt op i knapt 1.500 mia. kroner (238 mia. dollar). P/E (20E) kan estimeres til 29 (642,7/22). Det frie cash flow bruges stort set på opkøb af egne akter og betalingen af udbytte, men den linje begrænser NN’s styrke til at kunne foretage opkøb. De løbende investeringer og R&D-indsatsen kan man godt klare.

NN’s børsværdi på 238 mia. dollar er nået helt op i niveauet for The Big Names: Eli Lilly, Pfizer og Novartis ligger rundt 250 mia. dollar i markedsværdi. Dermed er NN som nichebaseret biotechbaseret selskab kommet helt op i superligaen af pharma-virksomheder. Dermed rammes man formentlig af en form for Peer Group låg, som kan føre aktien over i en fase med vandret kursudvikling. NN støder populært sagt hovedet mod loftet – i aktiemarkedet.

Lau Svenssen ejer aktier i Novo Nordisk

Læs også: Storbank med advarsel om Novo-aktien

Læs også: Sådan har analytikerne reageret på Novos nye tal