Henter kommentarer

Lau Svenssen om Mærsk: Super-resultat i år – men hvad bliver Ny Normal


 
I videoen ovenfor kan du se mere om det danske aktieindeks, C25-indekset
Vis mere

 

Rederiet har udsendt en opdatering for Q2 med foreløbige tal (EBIT driftsresultat på 4,1 mia. dollar) og en tilpasning opad af guidance for regnskabsåret. Det går bedre end nogen kunne drømme om, og et driftsresultat (EBIT) på knapt 100 mia. kroner er inden for rækkevidde. Imponerende. Frit cash flow bremses af stigende udgifter og praktiske besværligheder i den ophedede situation med forceret indsats alle vegne for at få tingene til at glide. Maersk driver verdens største søfragtorganisation.

Det frie cash flow forventes at blive på mindst 11,5 mia. dollar, og dermed vil hele nettogælden blive betalt. Q3 forventes at blive endnu bedre end Q2 pga. højsæson, og det indikeres, at boom’et vil kunne fortsætte året ud. Men samtidig understreges, at usikkerheden er høj. Intet er normalt.

Usædvanlig markedssituation

Denne betegnelse bruges da også til at beskrive markedsforholdene og er vel kernen i det hele. Der er gået KUK i vareflow’et utallige steder. Problemer med at få tomme containere frem til kunderne i tide har været omfattende, og det tager lang tid at få returkredsløbet til at fungere igen.

Globaliseringen viser dermed sig fra en negativ side i form af afhængighed på kryds og tværs af komponenter og halvfabrikata, der indgår i stramt styrede forløb hos færdigvareproducenterne. Bilfabrikkerne beklager sig gang på gang, og de er vant til lange planer for bilmodellerne og stram styring. Tandhjulene skal gribe ind i hverandre, og problemer med småting kan forsinke alt og give negative ringvirkninger.

Forløbet vil selvfølgelig blive normaliseret, som tiden går. Meget tyder dog på, at der er en afledt forsinkelsesmekanisme pga. de tidligere gennemførte krumspring ude i frontlinjen hos producenterne for at klare forsyningsproblemerne i første omgang. Dermed har man skubbet en snebold foran sig, som skal ordnes i de kommende måneder. Bufferlagrene skal ikke bare genoprettes men øges i omfang, hvis der ellers er plads til det. På mellemlangt sigt vil der blive sat ind for at opbygge mere sikre og kortere varekæder.

Der har været panik blandt både eksportører og importører for at få varerne frem i tide, og det har pludselig givet transportørerne en stærk stilling. Maersk taler om en forventet vækst i mængderne i år på 6-8 pct. Det betyder et stort ryk opad i tempoet fra de senere års sløve fremdrift, men +8 pct. var faktisk normalt fra 1990’erne frem mod Finanskrisen. I Q2/2020 ramte Corona-nedlukningerne, og derfor giver sammenligning med denne periode ingen mening. Maersk taler om 15 pct. flere containere. Prisen er i gennemsnit steget med 59 pct., og det er herfra Bonanza gevinsten kommer.

Hvor langt rækker boom’et - hvad bliver ny normal

Der er en næsten fuld sikker lead-tid på cirka en måned hos Maersk, så vidt jeg kan bedømme strukturen. Opgaverne frem mod medio september er stort set kendt, men der opstår altid en masse små udsving og dem bliver der flere af i år. Pålidelighed og høj kvalitet har fået større betydning for kunderne, og det passer perfekt til Maersk. Et godt Q3 resultat er allerede nu ved at være på plads.

Perspektivet på mellemlangt sigt (2022-23) er genopretning af container-flow’et, mere normal vækst i økonomien efter et stærkt rebound i år på 5-6 pct., voksende udgifter til let marinebrændstof og moderat tilgang af nye containerskibe. Maersk holder heldigvis selv næsten pause med nybygninger. Der er plads og behov for en højere kapacitetsudnyttelse af skibene i branchen som helhed – og det er samtidig den mest oplagte mulighed for et stort og øjeblikkeligt virkende bidrag til den miljøforbedring, som alle rederier fremhæver. Den næste generation af containerskibe hos Maersk skal konstrueres til brug af nye former for brændstof, men det er et åbent spørgsmål og derfor må man afvente den tekniske udvikling og indførelse af nye regler/vilkår (CO2 afgifter?).

Al sund fornuft tilsiger, at den usædvanlige markedssituation næppe kan holdes kørende langt ind i 2022. Easy come, easy go. Dermed vil 2021 blive rekordåret for AP Møller – Mærsk mange år frem. De nuværende forhold kan give mulighed for et nettoresultat på 70-75 mia. kroner (11-12 mia. dollar).

Med udsigt til en form for normalisering bliver rammen anderledes men formentlig også god for 2022. Rederier inden for global rutesejlads har fået organiseret sig i få ledende konsortier, og konkurrencen på pris kan dermed ikke så let bryde ud i lys lue som tidligere.

Rederierne har måske endog behov for at vise proaktiv imødekommenhed, da Bidenadministrationen i Washington har fået øje på de ekstremt høje fragtrater. Man ønsker at gribe ind, da det belaster eksporten fra USA, siges det! Pilen for varehandelen peger så vidt vides den anden vej, men statsledere vil jo hellere svinge med fanen for at imponere vælgerne end prøve at forstå virkeligheden ”ude i samfundet”.

Det er bedre at forebygge end at blive tvangsindlagt til helbredelse, så der vil formentlig fremkomme en række venlige markeringer om ansvarlighed og samfundssind fra rederiernes side.

Et løft opad i indtjening vil blive søgt opretholdt af rederierne, men indtjeningen i 2022 må formodes at blive på måske en tredjedel af 2021. Udviklingen i år er udtryk for en Ketchup effekt. ”All at once”.

Læs også: Lau Svenssen om Equinor: Højere salgspriser, gevinst på vindmøller og tab på salg af Kalundborg-anlægget

Aktien

APM’s børskurs er allerede kravlet markant opad og er en af årets bedste danske aktier (+ 30 pct.). P/E tal for 2021 er sat ud af kraft pga. den ekstremt høje indtjening. Mit gæt efter dagens beskedne kursstigning til 17.900 er P/E 5,0 (17.900/3.600). Egenkapitalens forretning vil ligge helt oppe på 30-35 pct.

Nu gælder det om at holde hovedet koldt – både for ledelsen på Esplanaden og aktionærerne. Sæt jer på hænderne. Nye investorer udefra burde stå i kø for at komme ombord i lyset af denne Bonanza. Så vil alle pludselig gerne være med – og henset til de priser der betales for aktier som FedEx og UPS samt de højt besungne e-handelsfirmaer med moderne logistik, så kan APM-aktien vel komme op – i det lyseblå.

Vurderet mere nøgternt er perspektivet formentlig Ny Normal indtjening i 2022-23 på et lavere og mere langtidsholdbart niveau. Jeg vil gætte på en fortsat høj og aldeles tilfredsstillende rentabilitet svarende til en forretning af egenkapitalen på formentlig 10-15 pct.

Hvis egenkapitalen ultimo 2021 rammer 40 mia. Dollar (indre værdi 12.500 kroner), bliver den gennemsnitlige egenkapital i 2022 på ca. 44 mia. dollar. Nettoresultatet vil så kunne blive på 4,4-6,6 mia. dollar. Indtjeningen pr. aktie kan dermed skønnes til 1.400-2.000 kroner. P/E (22E) kan ved 17.900 ansættes til 9-13. Hvis det er nogenlunde langtidsholdbart, repræsenterer det et godt tilbud for en langsigtet aktieplacering. Bemærk at intervallet er meget stort pga. usikkerhed. Derfor mener jeg, at man skal holde fast og ikke tage stikket hjem selv om Mærsk-aktien burde kunne kravle op i 20-22.000. Aktien er slet ikke genstand for grådighedsspekulation, men det vil sikkert komme.

Risikoen for et pludseligt afbræk i eventyret ser ikke ud til at komme fra selve transportmarkedet. Der kommer vel en blød landing. Balladepunktet består i den generelle mulighed for en punktering af vestlandenes økonomi, der holdes kunstigt oppe af nul-renter, statsunderskud og politisk styring. Hvis ballonen revner, kan det ryste den eksisterende samfundsorden i bred forstand. Eksponeringen er blevet et grundvilkår, som man må prøve at håndtere bedst muligt. Intet er længere normalt – på godt og ondt. Hos APM er det heldigvis imponerende godt.

Lau Svenssen ejer aktier i A.P. Møller - Mærsk

Læs også: Lau Svenssen: Shell har rygvind og trimmer forretningen

Læs også: Lau Svenssen: Opsving på vej i tankmarkedet