Henter kommentarer

Lau Svenssen om Maersk: Gode tider fortsætter ind i 2022 – men hvor længe


Den formidable indtjening med ny Danmarksrekord i overskud var annonceret på forhånd.

De egentlige nyheder i årsregnskabet skal i stedet findes i guidance for 2022, udbyttebetalingens størrelse og så en række interessante forklaringer på det exceptionelle forløb i den store forretning. Jubel-resultatet har næsten karakter af en såkaldt windfall profit, altså en situation som ikke kan gentages men er ekstraordinær. Udviklingen i 2021 repræsenterer en kovending efter de foregående svage år.

Trods en form for katastrofeopremsning i andet kvartal 2020 efter corona-chokket endte dette år alligevel med et pænt resultat. Det forløb har så udviklet sig ekstremt positivt igennem 2021. Transport af containere blev pludseligt til Sælgers marked, og det har rederierne forstået at udnytte.

Spørgsmålet er: hvor længe fortsætter boom’et i fragtpriserne

Guidance for 2022 lyder kort fortalt på et resultat fra driften på samme niveau som 2021 udviste. Det kan umiddelbart forekomme at være en simpel konklusion i en unormal markedssituation at nøjes med at vælge et uforandret udfald. Men sådan er sammenhængen næppe.

Der tales om en forventet stærk præstation i første halvår for hovedaktiviteten, Ocean, og en normalisering tidligt i andet halvår. Så vidt jeg kan begribe strukturen, er der også et element af forskudt prisregulering for kunder med rammeaftaler, og det kan give rygvind i 2022. Tredje kvartal har normalt høj aktivitet, og det vil hjælpe til at forlænge tiden med høje priser på transport. Men mere normale markedsforhold vil komme. Tiden læger alle sår. De syge priser rammer kunderne og deres kunder - os forbrugere.

Læs også: Lau Svenssen: DFDS har udsigt til markant fremgang i de kommende år

Forandringer i privatforbruget over mod service, rejser og underholdning i takt med genåbningen efter corona vil komme til at dæmpe købelysten inden for varer, elektronik mv. Penge kan jo bruges en gang. Et tilsvarende punkt er jeg selv meget opmærksom på, nemlig udsigt til et stort salg af nye biler i år i takt med producenternes evne til at øge deres output. Biler er store anskaffelser, som vil sluge købekraft fra andre former for forbrug. Bilparken har behov for tilgang, herunder elbiler.

Ledelsens guidance må anses for optimistisk angående indtjeningen, som påregnes fastholdt oppe omkring rekordniveauet. Der forventes derimod kun en vækst på 2-4 pct. i transportomfanget af containere. Salgspriser, omkostninger og effektivitet bliver de afgørende punkter for udfaldet.

Maersk har godt greb om sin forretning. Man er inde i en pause med små investeringer forud for starten på en storstilet fornyelse med miljøvenlige skibe. Det giver ro og styrke til at udnytte den til rådighed værende kapacitet målrettet over for nye kunder, altså optimering ud fra langsigtede mål. Maersk kan satse på at få gevinst ved at udnytte sin kapacitet bedre og holde sig fra at give slagtilbud.

De langsigtede udfordringer

Strategien sigter mod at komme forrest i den grønne omstilling frem mod 2050, men det er en vanskelig opgave. Teknologi til at klare det store omfang af rent brændsel og driftssikre motorer findes knapt nok på nuværende tidspunkt. Man må prøve sig frem med nye metoder indtil de rigtige løsninger er fundet. Da dieselmotorer er hårdføre, kan man altid falde tilbage på at bruge olie, hvis de nye brændstoffer ikke kan fremskaffes til en fair pris eller motorerne ikke fungerer i praksis.

Indirekte vil det derfor betyde udskydelse af skibsinvesteringer indtil ny teknologi og kapacitet er tilvejebragt. Det giver håb om stop for overkapacitet og prispres i de næste fem år. Men situationen med det rene Bonanza i indtjening vil høre op i løbet af 2022. Der skal findes et nyt og mere rimeligt niveau, som er ”bæredygtigt” for både kunder og rederier.

Læs også: Lau Svenssen: Danske Bank har søgt færrest mulige forandringer

De to andre forretningsmæssige satsninger gælder udvidelse af transportservice på land, altså integration, og IT-udvikling af velfungerende systemløsninger. Hertil kommer bløde værdier.

Investeringsomfanget forventes at ligge i underkanten af afskrivningerne i 2022 og 2023. Det giver masser af penge til opkøb af interessante firmaer inden for landtransport, luftfragt og IT/logistik.

Aktien

Guidance var langt mere optimistisk end jeg havde forventet. Udbyttebetalingen på 2.500 kroner per aktie er ligeledes i top. Det store, langsigtede opkøbsprogram for egne aktier fortsætter.

Egenkapitalen blev forrentet med 48 pct. sidste år. En imponerende præstation. Indtjeningen pr. aktie er på 938 dollar, svarende til ca. 6.100 kroner. Som nævnt peger tallet for 2022 i retning af samme niveau. P/E er dermed på kun 3,4. Indre værdi kan udregnes til ca. 15.500.

Med forbehold for en kollaps i transportmarkedet må A.P.Møller Mærsk anses for værd at placere sine penge i.

Lau Svenssen ejer aktier i A.P. Møller - Mærsk.

Læs også: Lau Svenssen om markedet lige nu: 'Det er et faresignal'

Læs også: Jeppe Christiansen: Aktiemarkedet er i gang med en nødvendig tilpasning