Henter kommentarer

Lau Svenssen: DFDS har udsigt til markant fremgang i de kommende år


Transportbranchen har gode tider, og det vil regnskaberne fra DSV og A.P. Møller – Mærsk bekræfte.

DFDS kan imidlertid slet ikke følge med i dette høje tempo. Forrentningen af egenkapitalen blev sidste år på 8,7 pct., hvilket må anses som en moderat præstation. De to store danske transportvirksomheder klarer sig forrygende godt, men for Maersk’s vedkommende er der tale om en ny situation efter en række år med besværlige markedsforhold og pres på indtjeningen.

DFDS har været påvirket direkte af Corona-nedlukninger pga. aktiviteterne med passagerer. Desuden er selskabet afhængig af forhold i Europa, hvor der igennem flere år har været varierende bøvl med politisk bestemte rammevilkår angående Brexit, Tyrkiets økonomi og trafik til Rusland.

Læs også: Lau Svenssen: Danske Bank har søgt færrest mulige forandringer

Men nu er de ydre rammer omsider ved at udvikle sig i positiv retning - om end Rusland kan være på vej til at udløse nye problemer for vareflow’et. Ledelsens evne er god til at håndtere de hurtigt skiftende ydre besværligheder, men uanset det får sådanne påvirkninger som regel negativ indvirkning på indtjeningen. Bøvl koster penge.

Udsigt til normalisering i 2022

Transport er et følsomt erhverv, hvor afbræk og tilpasninger straks skal klares. Fragt har i de sidste mange år udgjort hovedaktiviteten, og denne struktur hjalp DFDS helskindet igennem Corona nedlukningerne. Trafikken med passagerer og personbiler gik ned på vågeblus. Nu er der begrundet formodning om fuld normalisering i løbet af foråret, og dermed kan sommertrafikken blive stor.

På Den engelske Kanal er der efter Brexit på ny adgang til toldfrit salg på færgerne, og det kan give et skub til indtægterne. Det kommer på et godt tidspunkt, idet de forbedrede markedsforhold trues af en ny konkurrent, som vil prøve at erobre markedsandele.

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Stormende kuling på aktiemarkedet

Brexit-følgevirkningerne er en langstrakt proces, som jævnligt udløser nye problemer med køer af lastbiler og forsinkelser. Uanset det har DFDS været i stand til at klare trafikafviklingen godt. Tilpasninger og omlægninger af ruter og procedurer har været omfattende. Selskabets hovedaktivitet er fragtruterne på Nordsøen. Her har man et godt greb om markedet, som sikrer pæn rentabilitet. Men niveauet skal forbedres, og det er vigtigt pga. en stor investeret kapital.

På Østersøen går det økonomisk set godt, men der er tale om en lille aktivitet.

Middelhavet med Tyrkiet som den store pol i trafikken er OK men skal forbedres i rentabilitet. Devalueringen af Tyrkiets Lira gavner landets eksporterhverv, som DFDS hjælper med transport. Hovedsagen er, at stabiliteten i landet kan opretholdes. Indre ro og orden udfordres af voldsom inflation, der er nået helt op på 50 pct., og politiske spændinger.

Læs også: Lau Svenssen om markedet lige nu: 'Det er et faresignal'

Gammeldags passagertrafik med natfærger har været ramt af Corona-nedlukningerne, men nu er der ved at blive åbnet for trafik igen uden krav til test og kontrol. Det tager dog tid at få sat skub i lysten til den form for short-sea miniferier. Mange af de mulige kunder vil formentlig foretrække en større rejse længere væk end en kort udflugt til et naboland. Vi trænger til at se noget spændende.

Investeringer i kapacitet og udvidelser af landtransport

Skibsruterne er den afgørende flaskehals, som giver DFDS en stærk stilling i sit udbud af fragttrafik. Det er normalt her pengene tjenes. Der er blevet investeret i en række nye og større skibe, så der plads til vækst. Ro-Ro og Ro-Pax skibene kan præstere bedre performance både økonomisk og

angående CO2 udslip opgjort for hver trailerplads. I Nordeuropæiske farvande benyttes let olie, så DFDS er kun påvirket af IMO-kravene for dyrere svovlfattigt brændstof i trafikken på Middelhavet. Regulering af fragtpriserne for udsving i prisen på brændstof har beskyttet indtjeningen mod det store løft i olieprisen. Det punkt er der helt styr over.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Hvordan pokker blev Elon Musk og Tesla comme il faut på Wall Street?

Efter fornyelsen af flåden kan de økonomiske kræfter fremover bruges på yderligere opkøb og ekspansion inden for Logistics Division, som driver landtransport. Denne aktivitet minder om DSV, men setup’et er mere koncentreret og fokuseret på services.

Indsatsen af eget materiel er også større, altså en integreret virksomhed. Positivt samspil med skibsruterne indgår som ledetråd, men i takt med udvidelserne vil forretningen blive bredere og mere selvberoende.

Kombinationen af fremgang i indtjeningen og mindre investeringer i 2023 vil give en forbedring af den økonomiske styrke, men i indeværende år vil investeringerne fortsat være store.

Aktien

Investorerne er ikke så interesserede i DFDS-aktien, idet den positive udvikling i indtjeningen halter bagefter udviklingen hos andre transportvirksomheder. Men man er på vej frem. Ledelsen tør kun indikere en genvinding i år svarende til det halve af nedgangen i 2020/21 inden for passagertrafik. Resten vil så komme næste år, men det kan jo gå stærkere. Tiden vil vise det.

Rentabiliteten opgjort som egenkapitalens forretning kan efter mine beregning stige til 12,5 pct. i år mod de nævnte 8,7 pct. i 2021 og kun 4,2 pct, i 2019. Indtjening pr. aktie i 2022 kan estimeres til at blive på 26 kroner (16,7 kroner i 2021). Der betales 4 kroner i udbytte med tilsagn om yderligere 4 kroner i august med forbehold for uventede forstyrrelser, altså et pænt direkte udbytteafkast.

Læs også: Kommentar: Har vi set bunden i aktiemarkedet for 2022, eller skal vi længere ned?

Egenkapital per aktie, indre værdi, ligger på 199. Aktiekursen på 305 giver et P/E-tal på 11,6 (305-4/26). Som anført burde der være mulighed for et yderligere stort løft indtjeningen i 2023, så der er udsigt til rygvind i de kommende år.

Konklusionen for DFDS-aktien er langsigtet køb. Køb og gem, men glem ikke at holde øje med en salgsmulighed oppe ved 400, når den måtte opstå – med mindre udsigten til den tid om måske 12 måneder er forbedret markant, så et nyt og højere måltal for salg må udstikkes.

Aktien repræsenterer value for money. Den slags er svært at finde i et børsmarked, som ligger 15 pct. under All Time High og hænger med snuden rettet nedad.

Lau Svenssen ejer ikke aktier i DFDS.

Læs også: Jeppe Christiansen: Aktiemarkedet er i gang med en nødvendig tilpasning

Læs også: Lau Svenssen om Novo Nordisk: 'Skru ned for charmen over for aktionærerne'