Henter kommentarer

Lau Svenssen: Össur er atter værd at satse på


Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Lau Svenssen er kommentator hos EuroInvestor og chefanalytiker i firmaet Svenssen & Tudborg. Lau Svenssen ejer ikke aktier i Össur.

Good things come to those who wait. Den sandhed er for mig at se ved at indtræffe for et af det danske børsmarkeds oversete nicheselskaber, islandske Össur.

Selskabet er virkelig specielt i kraft af sin aktivitet som bandagist i industriel skala. Opkøb af andre udbydere og produktudvikling er vækstmotoren.

Det er lykkedes at udvikle virksomheden fra håndværk til seriefremstilling af stadig mere avancerede løsninger. Protesen tilpasses den enkelte brugers krop og nu også bevægelsesmønster.

Læs også: Pensionsgigant: Det er det bedste at købe lige nu

Det er en solstrålehistorie, men der er ikke tale om velgørenhed. Össur drives stringent som en kommerciel forretning.

På sin vis er der tale om et praktisk eksempel på sand bæredygtighed, hvor den virkelige nettogevinst tilfalder brugeren, som får adgang til markant forbedrede livsvilkår.

Stordrift og opkøb
Strategien har været at gennemføre stribevis af opkøb med henblik på at omdanne og konsolidere en branche med karakter af håndværk med lokal placering og derfor en ny opgave hver gang. Össur har satset på at opbygge en industriel virksomhed, der kunne opnå fordele via stordrift.

Opkøbene har både været rettet mod at få adgang til nye markeder, altså geografisk ekspansion, og tilførsel af interessante produktløsninger udviklet af andre. Sidstnævnte er nu i fokus, idet Össur har opnået repræsentation i de modne Vestlande.

Læs også: Verdens største kapitalforvalter ser anderledes på aktiefremtiden

Vækst i styksalget drejer sig fremover om udviklingen på nye markeder. Her er det afgørende punkt de politisk bestemte forhold inden for sundhed og hjælp til handikappede.

I de modne markeder satses der på fremgang via lancering af nye, avancerede proteser. Integration af IT-løsninger kan give brugeren store forbedringer i hverdagen.

Aktiviteten er delt op i to felter for proteser og Bracing & Support, som er hjælpemidler til støtte af led og knogler mv.. Produkterne er rettet mod hhv. permanente handikap og midlertidige behov.

Fordelingen af omsætningen er 62/38 pct. De avancerede Bionics produkter med integrerede IT-egenskaber er ved at få større udbredelse, og det giver et højere prisniveau per styk inden for proteser.

Produktionen holdes samlet på få fabrikker for at opnå stordriftsfordele og sikre høj kvalitet. Denne struktur passer perfekt til forretningens satsning på produktudvikling med brug af IT og High Tech til nye løsninger med store forbedringer for brugeren.

Igangsættelse af serieproduktion af nye produkter kan derfor foretages i et tæt samarbejde mellem R&D og produktionen.

Teknologisk produktudvikling
Ledelsen satser på at benytte produktudvikling som spydspids i forretningen.

Det indebærer udvidet brug af IT, som indarbejdes i produkterne, så protesen kan bevæge sig mere harmonisk i forhold til den pågældende persons krop. Anvendelse af nye, stærke og holdbare materialer er ligeledes vigtig.

Læs også: Se listen: Warren Buffetts 20 største sats

Össur søger at udnytte sin ledende position til at rykke foran konkurrenterne, da man har råd til en større indsats i R&D. På det punkt ligner selskabet andre medico-selskaber.

Det er formentlig årsagen til William Demant Fondens systematiske opkøb af aktier i selskabet. Deres ejerandel er nu på 52 pct.

Et af de nyeste produkter er Power Knee, men salgsmæssigt er introduktionen blevet forsinket af Corona-forløbet. I forvejen var der en negativ påvirkning af aktiviteten igennem Corona-perioden.

Det burde give mulighed for et forsinket ryk opad i omsætning og indtjening i de kommende år. Uanset moderat fremgang blev Q1 belastet af en anden følgevirkning af Corona, nemlig stigende omkostninger på især transport.

Informationerne tyder på, at Össur har udvidet brug af luftfragt for at sikre sit vareflow bedre. Der er med andre ord tale om en negativ sidevirkning med opgradering.

Merudgiften set i forhold til 2019 (året før Corona) svarer til 2 pct. af omsætningen. Salgspriserne hos Össur er til gengæld netop blevet forhøjet med 2,5 pct. for at opveje belastningen.

Det er dog små tal i forhold til mange andre firmaer. Årsagen er, at produkterne er små i størrelse selv om de har en høj værdi. Bruttoavancen ligger højt på ca. 62 pct.

En lille, glemt aktie med potentiale
Som aktie er Össur lille i omsætning på børsmarkedet, men til trods herfor er markedsværdien stor med 13,9 mia. kroner. Selv om det frie flow er moderat har der været udført opkøbsprogrammer for egne aktier.

En ny ramme på 10 mio. dollar eller højest 2,0 mio. styk er sat i gang med udløb 23/12. Populært sagt svarer det til kurs 35, så der burde være en synlig gulerod for nye investorer at gå efter, da dagsprisen ligger på 32,8.

Læs også: Tror defensiv C25-aktie kan stige 40 pct.

Det går langsomt med opkøbet, men årsagen er vist udelukkende reglerne om ikke selv at dominere på købersiden. For investorerne er der altså støtte(!) i ryggen.

Össur toppede i All Time High ved kurs 58 i januar 2020. Siden da har børskursen måtte kæmpe for at holde sig oppe.

Aktien var løbet tør for benzin. Et interessant forløb til skræk og advarsel: uanset selskabets store teoretiske potentiale vendte investorerne tommelfingeren nedad.

Den nuværende nedtur til 32,8 startede dog først i september 2021 efter et par år i intervallet 40-50.

Indtjeningen blev i 2020 spoleret af Corona men nogenlunde rettet op sidste år.

Perspektivet for de kommende år er mulighed for et markant løft opad – mit gæt for 2022 er +20 pct. for nettoresultatet. Samtidig peger pilen i retning af en positiv trend videre frem.

Össur er tilbage på sporet i sin forretning selv om resultaterne kommer med en forsinkelse. Den industrielle dynamik og ansvarlighed er i topklasse.

Den største risikofaktor er muligheden for fremkomst fra anden side af epokegørende teknologiske løsninger. Andre firmaer kan uventet lancere IT-baserede påfund og dermed ændre selskabets stærke stilling i et nichemarked af begrænset størrelse.

Introduktion udefra af en ny generation af produktløsninger vil altid udgøre en trussel, og den mekanik gælder for alle firmaer med en ledende markedsposition i et nichemarked.

Udfordringen for et selskab som Össur er hele tiden at holde sig på toppen og kunne følge med hurtigt, hvis udviklingen truer med at trække tæppet væk under én.

Jeg har tidligere ejet denne aktie i en årrække men har holdt pause fra kurs 42. Den efterfølgende top ved kurs 58 fik den næste ejer gavn af.

Men nu er det atter ved at være tid til at købe til kurs 32,8. Denne værdi blev første gang registreret for fem år siden (maj 2017).

Desværre må jeg efter denne omtale først købe aktien om tre måneder, så I, mine læsere, får mulighed for at stige på bussen før mig.