Henter kommentarer

Lau Svenssen: Uro og forvirring på børserne


Genrejsningen efter Corona-nedlukninger i en række lande er kommet godt i gang selv om gennemførelsen af vaccinationsprogrammerne bliver lidt forsinkede. Man må naivt håbe på en acceptabel virkning tidsmæssigt (over 12 måneder), ellers har det været omsonst.

For hver dag vil flere af os kunne indse, at vi i Corona-forløbet har ladet os skræmme fra vid og sans af frygt – anført af elitestyrets politikere og teoretikere i centraladministrationen. Vi må (som vi burde have gjort fra starten) erkende, at vi som mennesker må acceptere denne nye sygdom og lære at leve med den som en risiko og begrænse smitten ved ansvarlig opførsel. Brug Almindelig Sund Fornuft (BASF). Hvis vaccinerne viser sig at være et slag i luften uden væsentlig virkning, er der ikke noget at gøre ved det. Vi kan ikke krybe i skjul et år mere, mens vi venter på et nyt forslag. Hundene gør, karavanen går videre.

Selv om der sandsynligvis er udsigt til en ”fed hale” af Corona-ramte og mulighed for en Bølge 3 i efteråret, så burde der være udsigt til Ny Normal ultimo året uden nye overgreb mod vores adgang til et frit liv og udøvelse af arbejde. Corona-lammelsen er overstået.

Ny normal – Situationens generalstab må give slip

Erhvervsaktiviteterne kører i godt tempo. Der er mærkbare problemer med flaskehalse og mangel på folk og materialer ude i produktions Danmark. Strukturen udgør dog et problem, idet boom’et især gælder for nybyggeri, renoveringsopgaver og anlæg. Årsagen er lave renter og boom i boligpriserne, der er gået amok i en rus. Det sætter yderligere gang i (overflødige) boliginvesteringer af alle typer. De politisk dirigerede stimulanser til gavn for byggefolk har ramt ved siden af. Rentefesten og nytænkning hos borgerne angående deres boligforholds egnethed som kryb-i-ly-sted i ”spærretider” driver boligpriserne op i All Time High rekorder, som næppe er kulmineret endnu.

Fast ejendom ligner aktier med store værdistigninger i centrum. Antallet af involverede boligejere er mange gange større end antallet af aktieinvestorer. Samtidig er beløbene langt større, og der er nærmest automatisk adgang til gearing ved belåning i realkredit. Boblen efter min mening er størst her.

Omvendt skal de nedlukningsramte handels- og servicefirmaer først nu tilbage i almindelig drift, og skaden på både arbejdsgivere og lønmodtagere har været alvorlig. Nu skal de arbejde sig op igen.

Krisen har medført store forskelle mellem de enkelte borgere. Nogle har scoret kassen ud over al forstand, mens mange har været ”left behind”. Det har skabt store skævheder. Betalingen for den offentlige sektors redningsoperationerne og Corona-håndtering skal vi derimod alle sammen betale i form af øget statsgæld.

Situationens generalstab skal nu pakke sammen på en pæn måde – forsigtigt, gradvis og kontrolleret. Hvis magteliten vil prøve at fastholde grebet ved at spærre befolkningen inde en gang til, ryger låget af gryden. Tålmodigheden er brugt op. Man skal være ubegavet for ikke at kunne indse, at vi er blevet udsat for et enormt økonomisk tab. Målt på leveår indebærer tabet af livskvalitetsindhold et mange gange større omfang end de altid refererede dødstal på nu 2.500. Dette tal drejer sig ikke om ”af” Corona men ”med” Corona. Statistik er den højeste form for løgn.

Læs også: Lau Svenssen: Fem scenarier for aktierne i 2021-22

Regninger, inflation, renter

Overgangsfaser er altid farlige, da der kan opstå afsporinger og forvirring om holdbarheden i en ny udvikling. Det ligner vejrforholdene i disse dage, hvor vi skal skifte fra vinteragtig tilstand til forår med varme. Det kan let gå galt, og folk er uenige om holdbarhed/muligheder/risici.

Start-inflation sr ud til at blive et nyt begreb, og det drejer sig om såkaldt Cost Push. Det kan ses i form af voldsomme stigninger i prisen på råvarer (især metaller). Demand Pull er også i spil og vil muligvis tage til, hvis vi alle samen skal ”fyre kassen af” med stribevis af nyanskaffelser, når vi snart for alvor tør bryde ud fra vores 5-personers bobletelte med en vaccination som passerseddel. Byggematerialer og håndværkstimer oplever det i høj grad. Landbrugsafgrøder og fødevarer er også drevet af efterspørgslen, herunder god eksport til Kina mv.

Inflationen, som mange økonomer og centralbanker i årevis har sukket efter, har pludselig meldt sig på banen. I første omgang gør markante prisstigninger næppe skade, men det vil kunne betyde stop for rentefesten nede ved nulpunktet. Det er et spøgelse, som er sluppet fri. Pengeflommen kan jo rykke ind i den ene ”hotte” vare efter den anden?

Samtidig er statsgælden rykket flere trin opad i omfang, og her gælder det om at bevare ro og orden. ”Man” (regeringen) må tale det store problem ned med udsagn om, at det er en langsigtet opgave at betale for Corona-isolationsgildet. Store rentestigninger vil virke lammende, så de må skubbes ud i fremtiden.

Det gælder nemlig om at forhindre et økonomisk opsving i at snuble over sine egne ben. Biden administrationen i USA satser på denne metode. Fyr op i kedlerne ved hjælp af lånte penge og håb på, at der vil komme et afkast i form af større BNP-indkomst, som kan betale disse lån tilbage – eller rettere sagt kan opretholde kreditværdigheden i form af nøgletallet Statsgæld/BNP.

Europa (EU) er mere træg, og her skal det fælles orkestrerede låneprogram nu sættes i gang og disse store pengebeløb aktiveres i projekter for at sætte skub i økonomien. I-landene satser virkelig på Münchhausen’s fortælling om at løfte sig selv ved håret – eller også er det bare politikerne som forsøger at få æren ved at narre vælgerne for deres egne penge.

Buffett-indikator og sektorrotation

Det største problem er næppe inflation og renter, der jo i sidste ende vil blive klaret ved værdiændringer via den helt store sikkerhedsventil: valutakurserne. Valutaforhold håndteres og opfattes dog politisk som et reelt tabu.

All Time High kursniveauet i USA er verdens største problem. Det er udtryk for midlertidig indbildt velstand af en enorm dimension. De personer, firmaer, banker og funde mv., som har akkumuleret de enorme kapitalgevinster prøver naturligvis både at fastholde dem og legitimere korrektheden i det høje prisniveau – ved at tiltrække nye købere, som kan godtgøre prisens holdbarhed. Det samme ses inden for kryptovaluta og alverdens andre kunstige påfund og rariteter (et par sneakers), da alt jo har en markedspris nu til dags.

Aktiemarkedet er i overordnet set nået ind i grådighedsfasen. Overdimensioneret kapitalgevinstjagt som adfærd på frit tilgængelige og hurtige IT-markedsplatforme har skabt ekstrem stor aktivitet. Når aktørerne bevæger sig hærgende rundt og konstant lader sig inspirere til aggressive satsninger, kan der opstå ekstreme højtryk i stadig større aktier og segmenter af markedet. FAANG-boom’et har bredt sig til at dække NASDAQ 100 plus en række lignende selskaber andre steder i verden. Dette marked er efter min vurdering aldeles højt vurderet (boble tilstand) og skævvredet.

Buffett-indikatoren (Aktiemarkedsværdien/BNP) er nået op omkring 2,0X for USA som helhed. Normalniveauet anses for at være cirka 0,8X, men udsvingene er store. Der er altså langt ned.

Balladepunktet er, at det skyldes aktier i selskaber inden for ”moderne-digital økonomi”, herunder FAANG. Boom’et i USA har genrejst landets vægtandel i det globale kapitalmarked, men situationen bliver formentlig kun til en (meget stor) parentes. Det ligner mere en technofest i en sort kælder. Når natten er forbi og lyset strømmer ind ad døren, er illusionernes tid forbi. Vi skal ud og tilbage til virkeligheden, hvilket betyder en sektorrotation. Ballet er forbi.

Læs også: Morten Springborg: Fart på den grønne bølge i emerging markets

Ud med de smarte ideer og ind i de gamle

Selskaber fra virkelighedens verden er vejen frem – og det har jo hele tiden været tilfældet, men ITbørsboom’et har i en årrække fortryllet det investerende publikum. Mange holder fortsat ud i håb om endnu flere kursgevinster. Dermed kan de om ikke andet gøre gavn, ved at dække retræten og forsinke udløsningen af et mulig brutalt kursdyk, hvis der opstår flugt ud af ”kedlen”, som det hed i Anden Verdenskrigsterminologi om indesluttede styrker under nedkæmpelse.

Jo længere festen har varet, des værre bliver tømmermændene. NASDAQ 100 har en værdi på 13.260. Toppunktet har foreløbig været 14.000. Et interessant sammenligningspunkt kunne være niveauet ultimo 2016 umiddelbart før Donald Trump tiltrådte som præsident og den store optur for disse aktier tog fart. Dengang lå NASDAQ 100 værdien rundt 4.900.

Man kan kun fabulere over risikoen nedad og placeringen for næste vendepunkt, hvis der skulle indtræffe en punktering og en drastisk nedtur. Indtil videre er markedet jo ikke punkteret. Mit gæt er mindst en halvering til 7.000 og formentlig betydelig mere.

Pointen i at vurdere USA-aktierne er, at et omskift kan blive dramatisk (karakter af IT-børskrak) og få en voldsom stor dimension. Europa har en langt mere gammeldags økonomi og et lille aktiemarked, ligesom forholdene omkring renter og valuta er langt mere ”ydmyge”. USA har levet højt på sit navn og renommé som supermagt med dollar som verdens eneste reelle reservevaluta i al for lang tid, hvorved man har undermineret sig selv økonomisk og politisk som nation.

Svinger pendulerne hver sin vej?

Håbet er, at IT-investorerne ikke for hurtigt styrter sig ud i massive udsalg men vil satse på at opnå et sidste ryk opad til ny All Time High. Så kan bølgen af inflow i mere traditionelle aktier få tid til at bide sig fast og vinde momentum. Hvis/Når IT-boblen så punkterer og pengene sendes væk herfra og ind i de mere normale aktier, kan der fremkomme et boom her. Alt for mange aggressive penge vil søge ind i selskaber med traditionelle forhold for markedsværdi. Eksempelvis kan man se på følgende sammenligning. Det frie flow af aktier i A.P. Møller – Mærsk (ca. 25 mia. dollar) svarer til 1,5 pct. af Amazon’s børsværdi!!!!! Selv om et eventuelt drastisk kursdyk vil reducere størrelsen af Amazon, er der alligevel udsigt til ”stykmangel”.

Man må overveje, hvad der kan indtræffe i verden. Risikoen er, at et NASDAQ 100 dyk kan vælte hele aktiemarkedet omkuld, men det forekommer tvivlsomt. Verden flyder med likviditet, og en sådan afsporing vil dreje sig om en (kortvarig?) situation med koma i risikoviljen og ikke kredittab i bankerne eller pengemangel. Verden ligner ikke sig selv. Store ting kan indtræffe, og det forekommer sandsynligt at bliver tilfældet. Selve tidspunktet i verdenshistorien kan vise sig at blive vigtigt. Ud over udbud/efterspørgsel, kan man anse strukturforhold, mennesker og tid (bevægelse og tidspunkt) som de afgørende parametre for aktiemarkedet.

Hvis pendulerne svinger hver sin vej og IT-nedturen ikke fejer normalaktiernes optur til side, kan nye All Time High rekorder for seriøse selskaber være perspektivet. Det formoder jeg, hvis der skal drages en hård konklusion, men det er et åbent spil. Spændende bliver det.

Albert Einstein citeres for udsagnet om, at fantasi er mere vigtig end viden.

Læs også: Lau Svenssen: Opkøb af egne aktier – ingen smutvej til en positiv profil

Læs også: Lau Svenssen: Staten snyder os mere end de unavngivne udbyttefuskere