Henter kommentarer

Lau Svenssen: Staten snyder os mere end de unavngivne udbyttefuskere

Foto: ERIK REFNER
Vis mere

 

Skandalen om udbyttebeskatning formodes at være på mindst 12,7 mia. kroner. Det er unægteligt mange penge – det kunne dække 2/3 af de direkte udgifter for mink-massakren. Værst er dog, at de venlige danske skatteembedsfolk ukritisk udbetalte alle pengene til fremmede mennesker i fremmede lande, så vi ikke fik nogen gavn af pengene her i landet. Pist væk er det meste, som det jo nu en gang gør sig gældende ved alle organiserede angreb. Vi må dog i den teoretiske retfærdigheds navn huske, at ingen er skyldig før han er dømt – skønt dette udsagn jo er selvmodsigende og meningsløst i forhold til at der findes realiteter. Udsagnet ser ud til at være opfundet til ære og glæde for den juridiske profession.

Skattesystemet i Danmark har udviklet sig til en stat i staten. Derfor er der ingen, som har hånd i hanke med hvad de foretager sig, og den ene hånd vasker den anden. Det socialdemokratiske velfærdssamfund har nemlig et umætteligt behov for penge til at finansiere en velstand, som skal tage sig meget bedre ud end den faktisk er. Derfor er skattetrykket ekstremt højt og reglerne kompliceret indrettet. Man (de folkevalgte i det repræsentative demokrati og den sammenblandede udøvende magt i form af en regering) er nemlig nødt til at følge drejebogen i et såkaldt retssamfund (læs: lovdirigeret statsstyring). Det indebærer formel udformning af korrekt lovgivning og et heraf krævet bureaukrati, som skal prøve at kontrollere brugen af det hele. Men Systemet er for længst brudt sammen, og udbytteskandalen var bare et – for os danskere uhyggeligt dyrt – eksempel.

For det hårdt arbejdende skattepersonale og deres kampklare fagforeninger er det godt, at deres foresatte i det politiske partivælde på forhånd har tilgivet de begåede ting, som nu omtales som fejlagtig opfattelse af regler osv. Ingen fra den side kan og vil erkende, at de faktisk bærer ansvaret for at have skabt forudsætningerne for den begåede udplyndring. Således ender alt ude i en tyk tåge.

Når nøden er størst, er Tax Helper nær

Nu viser det sig så, at Statsmagten (Skattevæsnet – Magthaverne?) faktisk er i stand til at overgå de udenlandske finansmænd i udplyndring af de danske skatteborgere. Indirekte ganske vist. Det er imponerende, men ingen har tilsyneladende opdaget det eller tager spørgsmålet alvorligt. Eller også har de oplyste personer opgivet og trækker på skulderen. Det hele er jo brudt sammen, so what?

ASE er en arbejdsløshedskasse, som gerne vil markere sig med supplerende services. Jeg har netop modtaget en slags Ugens Tilbud om at benytte Tax Helper, som kan hjælpe mig til at opnå alle de fradrag, som jeg faktisk har krav på men ikke kender. ASE skriver, at de medlemmer, som har benyttet ordningen, i gennemsnit ved denne hjælp har fundet frem til ekstra 17.000 kroner i fradrag. Muligvis er tallet større blandt de mange selvstændige i ASE end generelt, men pointen er god nok. Vi bliver snydt så vandet driver – altså af Systemet, som ingen kan finde rundt i. Er det med vilje?

Faktisk drejer det sig samlet om 11 mia. kroner årligt i manglende fradrag, anføres det. Jeg ved ikke om dette skøn er nogenlunde rigtigt, men det lyder ikke urealistisk. Med en skattesats på 45 pct. bliver befolkningen med andre ord hvert år unddraget 5 mia. kroner – altså af Staten/SKAT.

Den absurde udbytteskandale rullede angiveligt i årene 2012-15, så samtidig med at vi – ved skattevæsnets ukorrekte administration på vore vegne lod os snyde for mindst 12,7 mia. kr. - så blev vi samtidig af samme fuldautomatiserede skattevæsen i de fire år unddraget 20 mia. kroner. I de følgende fem år (2016-20) er der så akkumuleret yderligere 25 mia. kroner.

Men som enhver arrogant magtperson sikkert vil sige: glem det, for så skulle ”vi” bare opkræve beløbet på en anden måde (læs: vi opfører os, som vi vil, og er ligeglade med lov og ret – penge er penge, og dem er der brug for i statskassen).

Ingen har ansvaret for love og regler, som ingen forstår

Pointen i denne mærkværdige form for automatiseret skattebistand hos Tax Helper (formentlig baseret på brug af kunstig intelligens) er, at kompleksiteten i skattesystemet og administrationen af det hele i praksis er håbløs. Derfor aner ingen, hvordan det fungerer og hvad der sker. Pyt med det.

På dagen for frigivelse af information om årsopgørelsen er der kaos og datanedbrud samtidig med at medierne bringer interviews med borgerne. De fleste taler om deres facit som en form for tilfældigt Lotto tal og glædes over plus og frygter krav om indbetalinger. Det omtales som tilfældige tal, og de fleste af os er da også henvist til at være passive og må bare sige: Nå blev det sådan. Ingen synes interesseret i at nærlæse opgørelsen, der år for år vokser i kompleksitet med frem- og tilbageførsler.

Vi har opgivet og er endt i et lommepengesamfund, hvor vi stoler blindt på Systemet/Staten/SKAT. Følg myndighedernes anvisninger. Men det er åbenbart en stor fejl.

Keep it simpel

Når vi en gang skal prøve at reorganisere vores land og vende tilbage til virkeligheden fra den indbildte velstand, så vil det blive afgørende fremover at gøre tingene enkelt. Det nuværende bjerg af regler har mistet sin mening. Staten og SKAT er samme juridiske person – som ingen er parat til at identificere sig med som ansvarlig. Derfor kan vi godt lægge det hele i graven og begynde forfra.

Udbytteskatteballaden var i virkeligheden resultat af ”politisk fusk” med indførelse af en urealistisk lav selskabsskat (22 pct.). Men det krævede erhvervslivet. Samlet skulle man nå op på 50 pct. i skat regnet på personniveau (modtageren af en indkomst opnået via et selskab for ikke at lave et skattehul i forhold til lønindkomst). Det klarede vi så via udbytteskatten (27 pct.). Kreative personer uden for kolonien krævede så refusion af påståede beløb i det omfang aftaler lande imellem gav dem mulighed herfor. Jura, Jura, Jura. Man gravede selv den grav, som vi faldt ned i. Det skulle se pænt ud med 22 pct. i lav dansk selskabsskat, men det var derfor, at det gik galt.

I socialsystemet er der også lanceret IT-løsninger for at få de rigtige beløb ud af et system, som ingen levende mennesker formår at overskue eller forstår rækkevidden af i praksis – og det gælder for den ene kommune mod den anden. Hurra hvor det går mod betaling af provision, naturligvis.

Som borgere er vi fremmedgjorte – af Staten, som fusker. Lovsamfundet er kaput. Begynd forfra.

Til slut en forbrugeroplysning: Tax Helper tager 10 % for ulejligheden

Det er vel OK. Denne ekstra indkomst øger så vores påståede velstand i form af nationalindkomst, hvor administration er blevet en central metode til påstået rigdom. Frisørerne har været lukket i flere måneder, men vi lever af at klippe hinanden hver eneste dag, og det er der tilsyneladende brug for – Systemet er jo ikke med os men imod os.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Jeg talte om kryptovaluta i fjernsynet – så kom hadbeskederne

Læs også: Lau Svenssen: Daimler opdeles ultimo 2021 i Mercedes-Benz og Daimler Trucks