Henter kommentarer

Maj Bank: Det store valgår 2024


Dette er en kommentar fra økonom Astrid Gram Nielsen fra Maj Bank. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

  • 2024 er fyldt med valg, og det vigtigste for de finansielle markeder bliver det amerikanske præsidentvalg i november.
  • Aktiemarkedet har historisk næsten altid været i vækst, uanset hvem der sidder i Det Hvide Hus. Derfor bør man forblive investeret uanset meningsmålinger og valgresultater.
  • En balanceret portefølje har traditionelt klaret sig bedst under en splittet kongres, hvor der ikke er opbakning til de store politiske initiativer.

2024 bliver et afgørende år for verden, da 64 nationer og knap halvdelen af verdens befolkning skal til stemmeurnerne og vælge nye regeringer. Herhjemme i Danmark er vi heller ikke undtaget valgbølgen, for vi skal vælge medlemmer til Europa-Parlamentet til sommer.

Det absolut vigtigste valg bliver det amerikanske valg 5. november. Og som investor kan man godt tænke: Hvordan skal jeg forholde mig til det?

Læs også: Sony lander bedre end ventet

Politiske valg har potentiale til at skabe store udsving på de finansielle markeder, fordi de kan medføre usikkerhed om virksomhedernes rammevilkår og dermed indtjeningsgrundlag. 

Som udgangspunkt har ingen, hverken præsidenter eller andre folkevalgte, interesse i at skabe modgang på de finansielle markeder, fordi det kan sprede sig til resten af økonomien. 

Manglende økonomisk stabilitet og fremgang kan ødelægge den folkelige opbakning til de valgte politikere.

Fremgang uanset parti

Historisk har det ikke haft nogen betydning for aktiemarkedet, om det var en republikansk eller en demokratisk præsident, der sad i Det Hvide Hus. Det fremgår af figur 1. Den viser, at aktiemarkedet har haft fremgang uanset partifarven på den valgte præsident.

Aktiemarkedet er steget, næsten uanset hvem der har siddet i Det Hvide Hus

Figur 1: Note: Målt på afkast inkl. geninvesteret udbytte i dollars for S&P 500. Indeks 100 er sidste dag i måneden, hvor et præsidentvalg ender med et skift i Det Hvide Hus. Kilde: Bloomberg. Vis mere

Ser man på gennemsnitlige afkast under forskellige præsidenter, er der ikke en klar kausal sammenhæng mellem præsidentens parti og afkastet på en balanceret 60/40-portefølje med 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer. Derfor er den bedste strategi blot at forblive investeret uanset politiske valgresultater.

Fordel med en splittet kongres

Valget 5. november omfatter også valg til den amerikanske kongres, og udfaldet af det valg er lige så vigtigt som præsidentvalget for en investor. 

Lovændringer, der kan få betydning for virksomhedernes vilkår og for amerikansk økonomi i sin helhed, skal nemlig passere gennem begge kamre af kongressen samt Det Hvide Hus.

Alle pladser i Repræsentanternes Hus er til genvalg hvert andet år, og det samme gælder en tredjedel af pladserne i Senatet. Hvis begge kamre af kongressen opnår flertal af det samme parti, som ender med at få magten i Det Hvide Hus, vil kommende lovforslag nemmere kunne stemmes igennem. 

Læs også: Skandaleramt biotekselskab med dansk rigmand i spidsen savet ned efter kritisk rapport

Det vil skabe en mere handlekraftig amerikansk regering, og det kan betyde større risiko for indgribende lovændringer, der kan gøre globale investorer nervøse. 

Blandt andet på den baggrund har man i gennemsnit set de største afkast for en balanceret 60/40-portefølje i perioder med en splittet kongres, fordi det kan give ro på de finansielle markeder, se figur 2.

En balanceret portefølje har klaret sig bedst i perioder med en splittet kongres

Figur 2: Note: Aktier er S&P-500 inkl. geninvesteret udbytte og obligationer er 10-årige amerikanske statsobligationer. Målt på årligt data fra 1930 til 2023. Her angiver den balancerede portefølje en 60/40-portefølje med 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer. Kilder: Bloomberg og Maj Invest. Vis mere

Valg afgøres ofte af de befolkningsnære økonomiske omstændigheder, og derfor er valgresultatet en afspejling af, hvor godt vælgerne har det, når de går i stemmeboksen. 

Hvis de makroøkonomiske nøgletal for blandt andet beskæftigelse og reallønsvækst fortsat er stærke, når vi nærmer os november, er det derfor til præsident Bidens fordel. 

Han vil så fremstå som en kompetent leder. Finansmarkedet vil løbende afspejle disse nøgletal, hvorfor selve udfaldet af valget får mindre betydning.

Læs også: Næstformand i dansk banks bestyrelse køber 73.000 aktier

Læs også: Europæisk samling af aktier banker 'Magnificent Seven'