Henter kommentarer

Maj Bank: Vi er ikke på vej mod en ny finanskrise

Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Dårlig risikostyring og for stor risikoappetit hos en særlig gruppe banker førte i sidste uge til store kursbevægelser og frygt for en ny finansiel krise.

Det var i særlig grad bankaktierne og en række bankobligationer, der reagerede med kursfald. Det behøver dog ikke betyde, at der er tale om et generelt problem i banksektoren.

Problemerne er knyttet til banker, med koncentrerede indlån og dårlig risikostyring. Hovedparten af de væsentlige konjunkturdata viser, at global økonomi ikke er på vej i recession, men derimod drevet i en positiv retning af høj beskæftigelse og stigende realløn.

Læs også: Maj Bank: Lagercyklen vil snart bidrage positivt til amerikansk økonomi

Obligationsrenterne og bankaktierne har reageret på nyhederne om problembankerne. Særligt den korte rente er faldet, dels fordi investorerne trækker indskud ud af problembankerne og placerer i korte obligationer, og dels fordi man forventer, at centralbankerne nu ikke vil stramme pengepolitikken i samme grad, på grund af den øgede risiko for recession.

Sidste uge bød på fald på omkring 100 basispunkter i den amerikanske 2-årige statsrente, og udviklingen var den samme i Tyskland.

2-årig statsrente

Bankaktierne faldt kraftigt i kølvandet på nyhederne. Det var ikke blot de kriseramte bankaktier, men bankaktier som helhed, der faldt tilbage. Faldene kan forklares med en stigning i frygten for indlånsflugt og recession, der vil ramme bankernes indtjening. Her er det dog vigtigt at understrege, at bankerne som helhed er velkapitaliserede og ikke bør få brug for yderligere kapital til at stå imod eventuelle pres på indlånsmassen. Underliggende er der faktisk noget, der taler for en forbedret indtjening i banksektoren som helhed. Global vækst er tiltagende, og de generelt højere renter vil forbedre

bankernes kerneforretning. Der er dog fortsat en lille gruppe af mindre amerikanske banker, som kan blive presset.

Læs også: Danske Bank: ECB hæver renten - bankkrise bekæmpes med andre våben

Andre dele af aktiemarkedet har klaret finansuroen pænt. Nasdaq-indekset er ikke videre påvirket, og selvom de faldende renter er en del af forklaringen på dette, er forventningen i aktiemarkedet tilsyneladende, at der ikke er tale om en alvorlig finanskrise, men derimod enkeltstående bankproblemer.

Kursudvikling år til dato (indekstal)

I tider hvor medier og finansmarkeder fokuserer på få forhold, er det vigtigt at træde et par skridt tilbage og bruge tid på at vurdere det store billede. For global økonomi er i øjeblikket på vej ind i en periode, hvor væksten kan overraske positivt.

I USA er beskæftigelsen rekordstor, og udviklingen i reallønnen har i de seneste måneder været positiv. Det er godt nyt for de amerikanske forbrugere, der - som altid - er den centrale drivkraft bag amerikansk vækst. I Europa er man ikke bekymret for udviklingen endnu. ECB hævede i torsdags styringsrenten med 50 basispunkter og ryster dermed ikke på hånden i forsøget på at få inflationen ned. ECB gør kun dette, hvis de ser tegn på vækstfremgang.

Risikoen for, at urolighederne i bankerne fører til et lavere kreditudbud, er til stede. Det vil føre til mindsket forbrug og økonomisk vækst. Derfor er der næppe tvivl om, at bankkrisen, har øget risikoen for en recession, men efter vores vurdering, er det mest sandsynlige scenarie, at der efterhånden falder ro over markederne igen, og at opsvinget fortsætter.

Læs også: Totalkredit: Bankkrak sender renterne ned, men er det permanent?

Læs også: PFA: Dette skal du være opmærksom på, inden du flytter en pension