Henter kommentarer

Ugens aktie: Bavarian Nordic har chance for at spille central rolle


 

Vacciner er pludselig kommet i centrum på grund af den globale corona-epidemi. Tidligere blev vacciner af medicinalfirmaer betragtet som kommercielt uinteressante. Det var modne produkter, der i vid udstrækning er underlagt regler udstedt af statslige sundhedsmyndigheder. Branchen var derfor skrumpet ind til få selskaber, og teknologisk har der været lav R&D-aktivitet.

De nye produkter har især været rettet mod HIV, HPV og leverbetændelse. Så dukkede ebola op som en ekstremt farlig smitsom sygdom for nogle år siden. Selv om den faktisk havde været kendt fra slutningen af 1960’erne, var der ikke taget fat på at løse opgaven før nye udbrud udløste frygt for spredning. Vor tids store rejseaktivitet (indtil coronanedlukningen) betyder, at lokale udbrud ikke kan stoppes så let som før. En vaccineløsning er nu udviklet af Janssen (Johnson & Johnson), hvor Bavarian Nordic har medvirket.

Coronaepidemien kræver omfattende indsats og er en advarsel om risiko fremover

COVID-19 er en ny sygdom med hurtig og stor udbredelse. Heldigvis er den mindre farlig end ebola, men påvirkningskraften på samfundet er blevet mangedoblet af paniske beslutninger om nedlukning af større eller mindre dele af det normale liv. Frygt for ansvaret hos statsledere og regeringer har ført til drastiske tiltag, der er værre end sygdommen. Ingen cost-benefit analyse.

Håbet er reelt at dæmpe epidemien og trække tiden ud, så en vaccine kan lanceres. Det ser ud til at være tæt på nu. Angiveligt vil der være tale om en metode med brug af messengerRNA, der kan sætte gang i kroppens dannelse af modstandskraft mod en eventuel coronainfektion. Udviklingsarbejdet skal færdiggøres og godkendes, så 2021 kan blive et rekordår for vaccinationer.

Andre R&D-projekter kan også nå i mål, og her er Bavarian Nordic også kommet med via en licensaftale for et projekt startet af AdaptVac med grundlag i forskning på Københavns Universitet. Bavarian Nordic kan ikke selv løfte en så krævende opgave med høj risiko og ønske om et hurtigt resultat, og man prøver derfor at opnå økonomisk opbakning udefra. Bavarian Nordic mangler nemlig et solidt rygstød i form af en rig storaktionær.

Sponseret indhold: Kompetencer skal udvikles i små bidder

Uheldig timing for stort opkøb

De almindelige aktionærer udgør ejerkredsen, og der var tidligere på året bud efter deres penge ved en stor aktietegning. Børskursen blev presset helt ned til prisen på denne fortegningsret, og det indbragte 2,8 mia. kroner Der var tale om en genoptankning af selskabets likviditet efter opkøbet af to vaccineprodukter (rabies og flåtbåren hjernebetændelse) fra GlaxoSmithKline for samlet ca. 6,0 mia. kroner. Sælgeren yder delvis kredit, så Bavarian Nordic bedre kan magte den store udvidelse. Imidlertid har timing (oktober 2019) af opkøbet vist sig at være særdeles uheldig - i hvert fald på kort sigt. Corona epidemien ramte lige efter og satte en helt ny dagsorden, som forstyrrer/forsinker alting.

Selv om Bavarian Nordic råder over en form for know how og kapacitet, som kan anvendes til at udvikle og fremstille vacciner mod corona, så skal man inddrages i det økonomiske spil om at løse udfordringen. Denne kamp styres af store medicinalfirmaer, der har indgået rammeaftaler med både USA og EU-kommissionen.

Bavarian Nordis ide med GSK-opkøbet var at foretage et tigerspring ved at kunne tilbyde to kendte vacciner, der sælges i det normale marked. Selskabets koppevaccine JYNNEOS sælges kun til statslige beredskabsordninger med BARDA i USA som den altdominerende kunde. Vaccinen kan også bruges mod abekopper, men det er begrænset. Ønsket er at markedsføre vacciner til almindelig civilt brug, men selskabet skal først udvikle dem. R&D-pipelinen er opdelt i egne projekter til forebyggelse (RSV mod lungebetændelse) og til egentlig medicinsk behandling med vacciner som en platform (kræftsygdomme), men det vil tage flere år at få færdiggjort.

Som et andet spor har Bavarian Nordic derfor overdraget rettigheder til Janssen, og her er ebolavaccinen det første resultat. Janssen er i gang med tre andre projekter (HIV, HPV, leverbetændelse). Set fra Bavarian Nordics synspunkt er Janssen aftalen ”store fugle på taget”. Desuden arbejder Bavarian Nordic som betroet partner for forskellige myndigheder i USA. Konsulentopgaverne tjener penge, giver know how og kan åbne adgang til nye projekter.

Læs også: Ugens aktie: Coloplast – børskursen er langt foran vækstevnen

Fuld fart frem – og rekord cash burn i fjerde kvartal

Selskabet er derfor kommet højt op i omdrejninger på godt og ondt. I Q4 regner ledelsen med et uhørt stort cash burn, idet likviditeten vil blive drænet med 1,2 mia. kroner! Salget af GSK-produkterne er ramt af nedgang på grund af corona, primært færre rejsende til lande med risiko for rabies. GSK-tilkøbet indebærer i år 75 mio. kroner i ekstra udgifter til integration. I forvejen er man belastet af at færdiggøre en stor fabriksudvidelse. Udviklingen af RSV er blevet udskudt et år pga. corona-forstyrrelsen. Man prøver ivrigt at sætte skub i et ambitiøst projekt med at udvikle en coronavaccine, før det skrigende behov bliver dækket af andre firmaer. Her har man brug for en rig (og helst ikke sleeping) partner, hvis man skal nå ind i kampen med en forbedret udgave end første generation af vacciner, som nærmer sig målstregen.

Aktien

Pointen er, at Bavarian Nordic er en dygtig specialist inden for vacciner, men har begrænset størrelse (649 medarbejdere). Pludselig er der udsigt til et boom i dette søvnige marked. Derfor sker der en revitalisering i branchens eksisterende Big Pharma selskaber og indtog af nye aktører. Store lande kan også tænkes at satse på opbygning af et seriøst bioberedskab.

Det betyder både store muligheder og trusler. Bavarian Nordic kan blive opslugt af en stor koncern, men R&D-udviklingen kan også føre ind på et nyt spor med genteknologi som kerneteknologi. Corona kan måske efterfølgende føre til disruption af segmentet for vacciner, men uanset det vil markedet blive udvidet gevaldigt. En brat opvågning kan udvikle sig til en farlig smitsom sygdom for fabrikanterne selv, hvis det helt ændrer teknologien i det nuværende marked for vacciner! Det er derfor vigtigt for Bavarian Nordic, at man direkte eller indirekte bliver deltager i opgaven med at finde og levere de ønskede coronavacciner - og den enorme størrelse af markedet er kendt på forhånd: verdens befolkning på 7,8 mia. mennesker + mulige opdateringer af produktet for at dække et bredt felt af mutationer.

Egenkapitalen er på 5,3 mia. kroner, og det svarer præcis til den bogførte værdi af de tilkøbte produktrettigheder. Aktiens indre værdi er 90. Børsværdien ved kurs 185 udgør 10,8 mia. kroner. Overskuddet før skat for Q1-3 er flot med 654 mio. kroner, men det kommer fra engangsgevinsten på 628 mio. kroner fra salget af en Priority Voucher tildelt af FDA (de amerikanske sundhedsmyndigheder, red.) som flidspræmie for udviklingen af koppevaccinen JYNNEOS. Den kontinuerte indtjening ligger stadigvæk rundt nulpunktet. Aktien er egnet for langsigtede investorer med risikovilje, eller folk som satser på take over chancen i det hotte segment for vacciner.

Styrker

Bavarian Nordic råder over rettigheder til flere afgørende teknologier inden for vacciner. Man ønsker at genopfinde brugen af vacciner både til forebyggelse og som lægemiddel (terapeutisk anvendelse). Spidskompetencerne, know how og kapacitet udgør selskabets styrke. Med koppevaccinen JYNNEOS har man placeret sig som et vigtigt led i USA’s bioberedskab.

Svagheder

Efter mere end 25 års indsats har man kun frembragt et produkt, JYNNEOS, og det er ikke rettet mod kommercielt salg men statsorienteret afsætning. Det er ikke lykkedes at færdigudvikle en vaccine brugt som platform for et lægemiddel, og det mest fremskredne R&D-projekt PROSTVAC blev standset af partneren Bristol Myers Squibb. Selskabet er lille og har begrænsede økonomiske ressourcer.

Muligheder

Nye vacciner henvender sig til et stort marked og har udsigt til et langstrakt salg. Andre selskaber har formået at udvikle nye vacciner både i segmentet for dyre, højt specialiserede produkter og nye former for forebyggende vacciner (HPV). Aftalerne med Janssen kan udløse meget store indtægter og rummer ingen udgift eller risiko for Bavarian Nordic. Selskabets projekt med en såkaldt RSV-vaccine (en form for lungebetændelse) vil ramme et stort behov.

Trusler

Selskabet er hæmmet af sine begrænsede ressourcer. Der opstod et hul i R&D-pipelinen ved Janssen’s overtagelse af tre projekter. RSV blev dermed næste punkt på denne dagsorden, men projektet er nu blevet udskudt med et år. Udvikling af en COVID-19 vaccine er spændende men en særdeles krævende opgave med risiko for at dræne alle kræfter og alligevel komme for sent i forhold til de første produkter. Salgsaftalerne mellem disse udbydere og statsligt sundhedsvæsen betyder, at markedet ikke er frit og åbent.

Lau Svenssen ejer aktier i Bavarian Nordic

Læs også: Pfizer-top­chef solg­te ak­tier for 35,4 millioner samme dag som vac­ci­ne­nyhed

Læs også: Danske Bank skruer ned for amerikanske tech-aktier