Henter kommentarer

Børsmeddelelse nr. 15.2022, Kapitalforhøjelse efter udnyttelse af warrants


Ennogie Solar Group A/S’s datterselskab, Ennogie ApS, har et tidligere etableret warrant program, der indtil d. 31. december 2023 giver mulighed for tegning af op til nominelt DKK 60.000 ny anpartskapital i Ennogie svarende til 20% af kapitalen (programmet er nærmere beskrevet i note 22 i årsrapporten for 2021 for Ennogie Solar Group, jf. selskabets børs­med­delelse nr. 07.2022 af d. 29. marts 2022).

I forbindelse med udnyttelse af warrants til tegning af op til nominelt DKK 20.458 anparts­kapital i Ennogie har Ennogie Solar Group (”ESG”) tilbudt at ombytte de nyudstedte anparter i Ennogie med nyudstedte aktier i ESG i forholdet 1:75, svarende til det bytteforhold der lå til grund for transaktionen i november / december 2021 hvor ESG erhvervede anparts­kapitalen i Ennogie mod udstedelse af nye aktier i ESG.

Ennogie ApS forventer i forbindelse med udnyttelsen af warrants at få tilført DKK 8m.

ESG forventer at der i forbindelse med ombytningen vil blive udstedt nominelt DKK 1.534.350 nye aktier i ESG og at aktiekapitalen herved øges fra DKK 26.250.000 til DKK 27.784.350. Aktiekapitalen er opdelt i aktier á nominelt DKK 1,00.

Med venlig hilsen
Ennogie Solar Group A/S

Kontaktperson: Adm. dir. Lars Brøndum Petersen +45 53 56 27 54 / LBP@ennogie.com

Vedhæftet fil