Henter kommentarer

Fire slags aktier, du bør kende


Der er særligt fire typer aktier, som du bør kende.

Aktierne kan bruges at spotte forskellige investeringsmuligheder og skabe spredning i din portefølje.

Det drejer sig om cykliske aktier, defensive aktier, vækstaktier og value-aktier. Der er tale om forskellige grupper af aktier, som du kan bruge til at klassificere inddele de enkelte selskaber ud fra visse egenskaber.

Læs også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Her er nogle definitioner af hver kategori:

Cykliske aktier: Disse aktier er knyttet til økonomiske cyklusser og klarer sig typisk godt, når økonomien går godt, og omvndt dårligt, når økonomien går dårligt. Cykliske aktier er ofte knyttet til industrier som for eksempel byggeri og anlæg, bilindustrien, rejser og forbrugsvarer. Du kan læse mere om cykliske aktier her.

Defensive aktier: Defensive aktier er aktier, som ofte klarer sig godt, uanset økonomiske cyklusser. De tilhører ofte brancher såsom sundhedsvæsen, fødevarer og drikkevarer samt forbrugsvarer. Sådanne aktier klarer sig typisk godt selv under økonomisk usikkerhed. Du kan læse mere om defensive aktier her.

Vækstaktier: Vækstaktier dækker over aktier i virksomheder, som har højere forventet vækst end gennemsnittet på markedet. Vækstaktierne har normalt en højere prissætning end andre selskaber på grund af forventet høj vækst. Sådanne virksomheder kan du for eksempel finde inden for teknologi sundhedssektoren samt andre innovative brancher. Du kan læse mere om vækstaktier her.

Value-aktier: Dette er aktier, som er undervurderet i forhold til deres faktiske værdi. Value-aktier har ofte en lavere prissætning end andre aktier og kan findes i en række brancher. Investorer, der er interesserede i value-aktier, forsøger typisk at finde selskaber med en stabil indtægtsstrøm og en sund økonomisk situation, men som er undervurderet af markedet. Du kan læse mere om value-aktier her.

Husk at  et selskab kan have flere af karaktertrækkene på samme tid, for eksempel en cyklisk aktie, der er prisfastsat meget billigt og derfor samtidig er en value-aktie.

Læs også: Hvad er P/E-tallet?

Læs også: Hvad er en investeringsforening?