Henter kommentarer

Storbank: Så meget vil boligpriserne stige i år


Boligpriserne i Danmark har været på himmelflugt stort set siden coronakrisen ramte landet i marts 2020, og der er blevet solgt usædvanligt mange boliger over hele landet.

Samlet set gik priserne på villaer og rækkehuse i vejret med 10,8 pct. i 2021, men de kraftige prisstigninger kommer ikke til at gentage sig i hverken 2022 eller 2023.

Sådan lyder det i en netop udgivet boligprisprognose fra Nordea.

»Det seneste halve år er samfundet dog begyndt at ligne sig selv, og det samme kan siges om boligmarkedet, der er i gang med en blød landing. På landsplan steg priserne således med 9,3 pct. i 1. halvår 2021, mens vi »kun« oplevede en prisstigning på 1,3 pct. i 2. halvår 2021,« skriver banken blandt andet.

Læs også: Lau Svenssen om Tryg: Udsigt til konsolideringspause

Helt præcist venter Nordea, at priserne på et gennemsnitligt enfamiliehus vil stige med cirka 4 pct. i år og med yderligere 2 pct. i 2023.

Dermed vil en gennemsnitlig boligejer have udsigt til en stigning i friværdien på omkring 92.000 kr. i 2022 og yderligere cirka 48.000 kr. i 2023.

Et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter blev handlet for omkring  2.289.000 kr. sidste år.

Ifølge Nordeas prognose vil det samme hus kunne sælges for 2.381.000 kr. i 2022 og 2.428.000 kr. i 2023.

Priserne på ejerlejligheder tog sig også et nøk opad i løbet af 2021 med en stigning på 10,8 pct. Til sammenligning steg ejerlejlighedspriserne 0,3 pct. i 2019 og 5,4 pct. i 2020.

I år venter Nordea, at priserne på ejerlejligheder på landsplan vil stige 3 pct. og yderligere 1 pct. i 2023.

Det skyldes blandt andet den kommende boligskattereform og udsigten til højere renter.

»Den moderate stigning i ejerlejlighedspriserne skal ses i lyset af, at det midlertidige løft i boliginteressen, som coronakrisen medførte, forventes at falde bort i den kommende tid. Samtidig vil den kommende boligskattereform, der træder i kraft 1. januar 2024, formentlig få stadig større betydning for prisudviklingen. Vi vurderer, at det særligt er store og dyre ejerlejligheder, der har udsigt til stigende boligskatter, hvilket alt andet lige vil presse prisen på ejerlejligheder ned. Ejerlejlighedsmarkedet er desuden rentefølsomt, og udsigten til yderligere stigende rente forventes at dæmpe interessen og muligheden for at handle fast ejendom,« skriver banken i sin prognose.

På sommerhusmarkedet lød prisstigningen i 2021 på ikke mindre end 16 pct. Også her venter banken at priserne vil udvikle sig markant mindre. Samtidig kalder Nordea »de ekstraordinære tider på sommerhusmarkedet for et overstået kapitel«.

»Konkret forventer vi, at prisen på et gennemsnitligt fritidshus vil stige med ca. 3 pct. i 2022 og med yderligere godt 1 pct. i 2023,« lyder det.

I 2019 og 2020 steg sommerhuspriserne henholdsvis 2,8 pct. og 8,2 pct.

Nordea vurderer blandt andet, at den store interesse for at købe ejerbolig under coronakrisen kan forklares med lave renter, høj beskæftigelse og ekstraordinært store opsparinger som følge af lavere forbrug og udbetalte indefrosne feriepenge.

Derudover havde mange familier hjemsendte skolebørn og flere skulle arbejde hjemmefra, hvilket kan have fremrykket eventuelle boligplaner.

Læs også: Derfor skal du først sælge din bolig til foråret

Læs også: Simon Richard Nielsen: Oprøret smuldrer i GameStop og AMC