Henter kommentarer

Lau Svenssen: Det kan få karakter af børskrise


 
Hvad er Buffett Indicator’en? Det kan du få svaret på i videoen ovenfor.
Vis mere

Alle vil gerne kunne forstå eller i det mindste komme med forslag til en forklaring på alting.

Den mekanik udfolder sig i allerhøjeste grad på finansmarkederne - fordi man kan tjene penge på at navigere klogt rundt, og det forudsætter, at man har forstået situationen.

Spørgsmål, der starter med ordet ”Hvorfor”, er imidlertid næsten per definition umulige at besvare. Tænk blot på børnesangen Spørge Jørgen med ordene: ”Hvoffer, hvoffer dit og hvoffer dat?” Man skal være alvidende for at kunne svare fyldestgørende. Det er næsten eksistentialisme.

Øjeblikkets spørgsmål: er opturen forbi, og hvorfor er den så pludselig det?

Lige i øjeblikket har vi en mudret situation på finansmarkederne med en række usammenhængende udsving og dermed uklare udsigter. Så er der brug for forklaringer, og den ene hypotese dukker op efter den anden.

Aktierne er i centrum på finansmarkedet, mens de andre delmarkeder er trængt i baggrunden.

Obligationer (renteforhold) er endt i en ekstrem situation som følge af centralbankernes overdrevne indsats i en lang række for at afhjælpe ethvert nyt problem i samfundsøkonomien. Der findes ikke længere et frit rentemarked. Fokus for renteplaceringer er blevet risikopræmier og styring heraf. Fra rentemarkedet stimuleres boligpriserne (ekstreme formuegevinster), og det giver høj byggeaktivitet.

Valutamarkedet er stille og fungerer som den afgørende modvægt til at opveje eventuelle problemer og spændinger i økonomien og rentemarkederne. Populært sagt er der en funktion som ”leveren”, der håndterer skadelige stoffer i blodet. Politikerne holder sig (i det mindste udadtil) fra at blande sig på det punkt, og når det så alligevel sker i enkelte tilfælde, ender det som regel hurtigt galt.

Råvaremarkedet består af segmenter for de respektive varer og energiprodukter. Her er der i lighed med aktiemarkedet liv i kludene. Man bør følge råvarer som en Leading Indicator, men en bølge af storspekulation har i år forstærket et boom i råvarepriserne - og nu tages der så profit hjem og er pause. Det nåede at sende et tordenbrag ud i samfundet og skabe frygt for galoperende inflation.

Aktieoptimismen er kommet alt for langt foran udviklingen i den virkelige verden, sådan vil jeg beskrive/forklare situationen ved fronten. Vi vil alle gerne tjene endnu mere, men tør vi blive ved? Investorerne skriger derfor på ”en afklaring”, så det kan besluttes, om man skal sige tak og stoppe nu, eller man skal satse på at være med i et yderligere ryk opad i All Time High kursniveauet.

Men det er en misforståelse: vi er ”bare” ved at afslutte en ekstrem stærk optur på aktiemarkederne med et boom i børsværdien og enorme kapitalgevinster - og vi er på vej ind i en mere normal fase med ”tåge” uden en klar og stærk positiv trend at læne sig opad. Det er Bull-markedet i Coronatiden, som var en undtagelse og ikke reglen. Afkastet har i fem kvartaler været imponerende. Vi burde alle være taknemmelige for at have undgået en økonomisk kriseafsporing og i stedet fået tasken fuld af penge som en anden Pippi Langstrømpe! Problemet efter et så voldsomt ryk opad i børskurserne er dog samtidig ret simpelt og alvorligt: risikerer vi nu et kraftigt setback? Det er i virkeligheden spørgsmålet netop nu.

Læs også: Lau Svenssen: Pas på overskrifter i børsmeddelelser

Skal vi op eller ned - og bør man sadle om til andre aktier?

Min forklaring (og arbejdshypotese) lyder således: Aktiemarkedet er kørt træt og førergruppen i form af FAANG+ mister tempo og deres forspring. De vil snart blive slugt af hovedfeltet, som de forsvinder ind i. Det er den rolige og harmløse mulighed, mens et spektakulært IT-krak er den voldsomme udgave.

USA-aktierne kan ikke opretholde deres store forspring, og dampen vil gå ud af Wall Street. Børsfolkene i USA er imidlertid altid dygtige til at bringe sig selv i front i nye eventyr - også selv om det skal foregå på andre markeder. First In – First Out er arbejdsmåden. Der er stor risiko for et setback i amerikanske aktier. Festen er slut. Der bliver formentlig tale om et kursfald på 10 pct. i første omgang. Så kommer en stabilisering før Runde no. 2 kan sende aktierne ned i -20 pct. som samlet udsving. Hvorfor så det? Fordi 20 pct. er grænsen for skift til et Bear Market (normale definition og udlægning blandt børsfolk), og det vil formentlig blive afprøvet - men afvist, hvis der kommer et roligt forløb. Det er mit gæt. Ved et IT-børskrak kan der i stedet indtræffe et Bear Market med det samme, og så skal vi langt ned før NASDAQ finder fast grund under fødderne (gæt 6.000-7.000).

For mig at se er pointen, at man skal holde sig på lang afstand af USA-aktier. Her er risikoen nemlig størst. Man kan næppe løse udfordringen ved skifte fra vækst (IT) til Value-aktier i USA.

Europa har langt bedre styrke end USA. Det gælder samfundsmæssigt (nationerne eksisterer endnu som mindre og bedre fungerende enheder end EU-unionen), økonomisk (renteforhold) og aktiemæssigt (markant lavere Buffet Indicator og P/E end USA). Der er samtidig en vigtig strukturel udvikling på vej med markant udvidelse af aktieplaceringerne fra rigtige investorers (personers) side. Et enormt omfang af penge er først nu på vej ind i aktieplaceringer. Det skyldes negative renter på indlån og erkendelse af behovet for en mere aktiv håndtering af opsparing end tidligere. TINA (There Is No Alternative). Aktiekulturen er ikke veludviklet i Europa. Sverige og Norge er positive undtagelser. Danmark er også underudviklet, men det skyldes skattesystemet (begrænset kapital ejet af private) og fokus på placering af formuen i fast ejendom (ingen skat på formuegevinster ved salg og fordel ved selv at benytte en bolig).

I Europa har vi har slet intet der ligner selskaber med en profil som USA’s dynamiske ITlokomotiver (vi mangler det måske ligefrem). USA kendetegnes generelt og i særdeleshed inden for IT af en hæsblæsende ”sælger-kultur”, som imidlertid let kan køre træt og ikke formår at holde ud. Selskaberne (og børspush’erne af deres aktiekurser) går derfor efter en hurtig sejr. Europa har en ”produktions-kultur”, som indebærer et lavere væksttempo og større robusthed i selskaberne med god evne til langsigtet at kunne vinde til sidst.

Risikoen for Europa i Q3 er derfor, at vi forhindres i at rulle videre opad i kursniveau (DAX og Europa generelt, mens Danmark med et allerede højt kursniveau vil halte bagefter). Vi vil blive revet omkuld, hvis et dramatisk kursdyk rammer Wall Street.

Asien vil jeg nødig gøre mig klog på, men her burde der være mulighed for samme forløb som Europa – og med et større potentiale på langt sigt. Asiens upside mulighed kan man efter min mening håndtere ved at placere en pæn andel af sine aktiepenge (forslag: 20 pct.) fordelt på 2-5 markedsvægtede investeringsprodukter (ETF’er eller investeringsforeninger).

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Regnskabssæson nærmer sig

Konklusion for aktiemarkedet tre måneder frem

Min vurdering er, at den hidtidige fest på børsmarkederne i tiden med Corona nedlukning, hvor opturen indledtes omkring 1. april 2020, er kulmineret og ebber ud. Der er klart risiko for, at der kan indtræffe en situation med karakter af en børskrise (fokus er risikoen i FAANG+). Et brutalt afbræk kan udløse panik, da få investorer ser ud til at have forberedt sig på risikoen for turbulens.

Mange aktører mener fortsat at boom’et vil blive genoptaget. Ekstranummer, Ekstranummer!! Derfor skal man passe på i den kommende tid (juli-august) og ikke have alle sejl oppe i vinden. Man må styre nye placeringer stramt og kortsigtet. Samtidig må man prøve at holde øje med sine mere modne og langsigtede satsninger. De skal helst undgå at blive ramt hårdt, så de gode aktier kan fastholdes og være klar til at få gavn af en efterfølgende ny optur.

En blød ”fusen ud” på aktiemarkedet i USA vil give Europa chance for at fortsætte opturen. Det vil endda åbne for at tiltrække penge fra Wall Street, da de jo er på jagt efter profitchancer alle steder.

Læs også: Lau Svenssen: Oliemarkedet sitrer – Bliver OPEC plus til OPEC minus?

Konklusion om Hvoffer-forklaringer

Finansmarkederne er kommet til at fylde alt for meget – både reelt i samfundsøkonomien, i den herskende tankegang og i nyhedsmediernes dækning. I gamle dage var obligationer (renten) i centrum, da prisen på penge påvirkede konjunkturudviklingen op og ned. Nu stilles penge gratis til rådighed (nul rente) af centralbankerne i de rige lande, og private bankers tidligere rolle som nøglen til den private sektors aktivitet findes ikke længere.

Aktiemarkedet har erobret hovedrollen, og det er en farlig situation. Aktiekurser svinger voldsomt og uforklarligt, mens det foregår. Hvem vil eller tør lade sig lede af en sådan ustabil faktor? Bagefter er det stadigvæk svært at finde ud af: hvorfor? Men tempoet er så højt, at ingen har tid til at vente på at få mulige forklaringer – der skal reageres og handles med det samme, hvorefter der opstår ringvirkninger og måske endog interferens med den oprindelige bølge. Who cares, hvis man bare er placeret foran i et givtigt forløb. Kunsten i livet kan være så simpel som at surfe med, når det ser godt ud og holde sig helt væk, når man ikke kan bedømme forholdene nogenlunde ”sikkert”. Man skal vælge sine kampe med omhu. For intet er sikkert, når aktører kæmper mod hinanden med rigtige penge som kampvåben.

Den seneste udlægning af spørgsmålet ”Hvoffer” er, at renten nu falder, fordi økonomien er toppet ud for denne gang - og så er der plads (behov) for lavere rente. For mig at se er det et bagvendt ræsonnement. Accelerationen med genrejsning af økonomien vil formentlig toppe i Q3 (har kloge økonomer skønnet for flere måneder siden, og det har været omtalt her hos EuroInvestor i artikler), men vækst på et pænt niveau (2-3 pct.) er kommet for at blive – hvis den ikke smadres af et børskrak. Bare rolig. Det er markederne, som hopper og danser. Alt for mange penge (fra centralbankerne) flyder rundt og jager afkast i en fase med uklarhed og forvirring. Halen (finansmarkedet) logrer med hunden (samfundsøkonomien). Børser skal afspejle virkeligheden - ikke omvendt. Hvis en omvendt struktur er gældende, skal vi passe gevaldigt på – så kan alt ske.

Måske skal vi bare tage den med ro og ignorere de mærkelige vibrationer i stedet for at ville forklare alt muligt og blive bange for nye konklusioner. Nu frygter ”man i markedet” en opbremsning inden økonomien overhovedet har fået sat gang i et opsving efter Corona! Når alt kommer til alt, er børserne jo ikke verden. Finansfolk er nok blevet for selvoptagne og forvirres af småting.

Problemet er, at alt, hvad der sker, forsøges tildelt en forklaring. Det betyder desværre bare, at man kan tage gevaldig fejl, hvis man mistolker en udvikling. Se på de store linjer og hold støjen væk. Væksten er kommet i gang igen. Renten er på vej opad. Balladepunktet er de høje priser på aktiver som aktier og fast ejendom (Asset Price Inflation). Den situation er frembragt af centralbankernes pengeflom, så det er en selvskabt plage.

Læs også: Lau Svenssen: Kan OL puste liv i Japans aktier?

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Regnskabssæson nærmer sig