Henter kommentarer

Lau Svenssen: NASDAQ kurskurven L-Y-V og udsigt til sektorrotation


 
I videoen ovenfor kan du se mere om Nasdaq-indekset.
Vis mere

Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Gammel kærlighed ruster ikke. Denne talemåde ser ud til at udfolde sig for NASDAQ aktieindekset i USA. Afkastet på denne samling af moderne vækstselskaber har i 25 år været fantastisk, men med voldsomme udsving undervejs. Nu er toget kørt træt, og det hele løber baglæns oppe fra en bjergtinde.

Den igangværende nedtur bremses imidlertid af en stor skare investorer, som nægter at opgive drømmen om yderligere boom. IT opfattes som fremtiden, så aktierne må være guld. Resultatet bliver derfor sandsynligvis, at kurskurven for NASDAQ indekset vil udvikle et L-formet forløb.

Læs også: Lau Svenssen: Aktierne i USA skal længere nedad

Der bliver ikke solgt massivt ud med dannelse af en dyb Y- eller V-formation. Aktiekurserne vil blive hængende på et relativt højt niveau baseret på en positiv ”bias” – en præmie betalt for muligheden for fornyet høj vækst. Mit gæt for L-plateauets placering er et interval rundt 10.000 +/- 10 pct. Hvis markedet skulle bombes i bund, ville yderpunktet nedad formentlig ligge på 7.500. Prisen for at undgå denne smerte via et L-forløb er udsigt til en længere tidsmæssig udstrækning – formentlig mindst et par år. Bundens varighed afgøres af konjunkturudviklingen og inflationen.

Det svage punkt er, at IT-aktierne har været blæst alt, alt for højt op i kursværdi på aktiemarkedet. Hvis investorerne opgiver deres IT-begejstring, kan der fremkomme storudsalg og en Y- eller V-formation, men det sker næppe.

For de danske investorers vedkommende findes en opstilling over depoternes indhold af udenlandske aktier. Porteføljerne er angiveligt tungt vægtet i IT blue chips. Tillykke, tillykke.

Hvordan og hvornår ophører krigen i Ukraine

Perspektivet for den økonomiske udvikling er genoptagelse af det opsving, som blev afbrudt af følgevirkningerne ved krigen i Ukraine. Når der atter bliver fred og/eller EU-Kommissionen får genskabt orden på det EU’s interne energimarked, vil vi atter kunne vende tilbage til den grundlæggende økonomiske udvikling. Europa har brugt og spildt to år på Corona-nedlukninger og et halvt år på paralysering over en krise med et spekulativt prisboom for naturgas og elektricitet. USA er ikke blevet ramt af EU’s selvforskyldte og selvforstærkende ”energikrise”.

Det Putin-ledede FSB-styre i Rusland var ikke kloge nok til at afslutte angrebskrigen i Ukraine, mens de havde fremdrift og stod stærkest i kamphandlingerne. Nu svinger pendulet baglæns imod dem. Udgangen på krigen har passeret punktet, hvor der kunne indgås en aftale om et kompromis. Putin vil gå planken ud, og et sammenbrud med magtomvæltning i Moskva er derfor udsigten. Men ting tager tid.

På kort sigt er der udsigt til en optrapning af krigsindsatsen efter den delvise mobilisering i Rusland. Ukraine kan se frem mod stringent og hurtig våbenhjælp fra Vestlandene. Hverken USA, UK eller EU-landene nøler længere på det punkt. De bureaukratiske paragrafryttere i EU’s centraladministration har dog forsinket, begrænset og kompliceret vores bidrag til at standse den russiske angrebskrig.

Læs også: Lau Svenssen: Chr. Hansen’s hockeystav

Under en krig kan udviklingen imidlertid pludselig gå stærkt og let tage en drejning. I krig og kærlighed gælder alle tricks. Der kan blive fred i Ukraine før vi tror det, og verden vil blive forandret, når Rusland forsvinder som trussel og ophav til alverdens fortrædeligheder.

Sektorrotation efter Corona og skub af inflation

I relation til aktiemarkedet må man påregne negativ indflydelse af en forlænget krigsfase. Til gengæld må slutfasen føre til komplet kollaps for Putin’s FSB-regime. Hvor mange mellemtrin med nye magthavere det vil føre til, vides dog ikke. Hole in one? Det afgørende punkt bliver at indkapsle forløbet i Rusland. Som bekendt dukkede Napoleon op som kejser og krigsherre få år efter Den franske Revolution.

Denne gang peger pilen i anden omgang også i retning af et opbrud indefra i en stribe lande i Vesten. Hvis Fjenden forsvinder, er det tid til forandring og opgør med den gamle magts folk - uanset om det er politikere eller personer med central jobmæssig placering i magteliten. Fjendebilledet i Vestlandene vil skrumpe ind til at bestå af Kina, islamisk fundamentalisme og den påståede menneskeskabte globale opvarmning. Et ungdomsoprør må påregnes, når nye ideologer efter lidt tid til tænkepause opdager, at de står med åbne muligheder for at lancere store forandringer.

Et vækstøkonomisk Relief Rally med ketchup-effekt er en latent mulighed, når der på ny bliver fred og ingen fare. Penge er der masser af – selv om fordelingen er meget skæv. Nogle personer står stærkt, mens en meget stor del af befolkningen føler sig hårdt ramt. De skal op på sporet igen.

Derfor er det en sprængfarlig situation. Der vil både indtræffe et ”catch up” forløb for at opveje mankoen fra de to tabte Corona-år og fremkomme optimisme ved normalisering af den forskræmte situation omkring belastningen fra de ekstreme energipriser, hvorved den reducerede købekraft genoprettes. Inflation fra Demand Pull kan dermed få et nyt ryk opad, når pengeflommen sættes i cirkulation igen ved store indkøb og bestilling af nye ting og sager. Brug pengene før de smuldrer.

Læs også: Euroinvestors Valgpanel: 'Kan inflation afgøre et valg?'

Aktiemæssigt vil det gavne virksomheder med fremstilling af alle mulige nødvendige såvel som mere luksusprægede produkter. Der er akkumuleret et stort behov for udskiftning af biler (benzin-), som et eksempel.

Behovet for investeringer til produktion har også et stort efterslæb, som skal klares. Hjemtagning af produktion fra lavindkomstlande som led i forbedret kontrol over varekæderne vil også kræve store investeringer i kapacitet i de gamle I-lande. Hertil kommer den langsigtede opgave med etablering af bæredygtig CO2 neutral energiforsyning, som vil kræve enorme investeringer i de næste 30 år.

På toppen af de fornyede satsninger for at klare fremtidens behov og udfordringer må der forventes stribevis af strukturforandringer i form af take overs. Startfasen på et massivt økonomisk opsving er per definition ideelt for at udvide og erobre interessante konkurrenter eller komplementerende udbydere.

Konklusion

Modvinden i Europa fortsætter angående Ukraine-krigens mere håndfaste aspekter. Bekymringerne hos befolkningen i EU-landene vil derimod blive mindre. Krigen ser ud til at blive intensiveret, og Vestlandenes opbakning til Kyiv-regeringen bliver udvidet og stadig mere direkte. På slagmarken kan Kherson falde og tilføje Rusland et synligt nederlag. Slutpunktet vil formentlig ikke indtræffe i Ukraine men i Moskva i form af et kup, opstand, oprør eller revolution. Putin-FSB styrets epoke synger på sidste vers. Der er ikke længere nogen mulighed for en ”ærefuld fred” for Kreml-styret.

De har lukket sig selv inde, mens deres sidste tid løber ud. Verden vil blive mærkbart forandret.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Her er verdens bedste nyheder lige nu

Ser vi 6-9 måneder frem burde det nuværende krigsvanvid være ophørt. Udfordringen består i at klare sig igennem krigens afslutningsfase. Ukraines indbyggere bærer denne byrde. De omgivende lande står trods alt på afstand af dette blodige drama. Økonomisk har det ganske vist ramt uventet direkte, men det skyldes EU’s organisering af et børslignende indre marked for energi. EU har slet ikke haft hånd i hanke med udskejelserne på energimarkedet, men nu begynder der at komme en vis forståelse af de selvskabte plager og indgreb er på vej. Priserne på gas er da også allerede faldet fra toppen selv om Nordstream 1 og 2 er ude af drift efter bombesprængningerne. Mærkværdigvis er der ingen negativ påvirkning. Medierne skriver naivt om gode vindforhold og stabil forsyning!

Pilen peger i retning af afslutning af Ukraine-krigen og opbrud/sammenbrud i Rusland inden for kort tid. Samtidig aftager den negative påvirkning fra EU’s energipriskrise. Selvskadelig adfærd. Der er med andre ord ved at falde ro over gemytterne. Vesteuropas befolkning føler sig ikke længere alvorligt truet i de forkælede overflodssamfund. Ro på nu.

USA påvirkes ikke direkte af Ukraine-følgevirkninger. Til gengæld er man udsat for generel inflation og rentestigninger. Faldende købekraft er ved at fremkalde en økonomisk opbremsning, som fører til en recession, muligvis kun stagnation. På USA’s aktiemarked er der indtrådt en forskydning i selskabernes relative kursudvikling, hvor NASDAQ’s IT-firmaer udsættes for større kursfald end resten af markedet. Jeg vil tillade mig at opfatte det som et signal om begyndende sektor-rotation væk fra IT og ind i det brede aktiemarked af almindelige selskaber.

Såfremt en sådan udvikling tager fart og bliver i stand til at præstere en positiv kursudvikling, vil europæiske aktier kunne få rygvind. Vi står strukturelt stærkere end USA på det punkt. I næste runde kan det vende valutastrømmen til gavn for Europa og dermed føre til en styrkelse af Euro’ens værdi. På det punkt har ECB dog en afgørende rolle, og de prøver at trække tiden ud mest muligt. USA har derfor højere rente end Euroland. Det er et farligt eksperiment, idet Euroland kan risikere at havne i en krise på obligationsmarkedet. England har vist, hvor galt og hurtigt man kan komme i uføre. Proaktiv indsats er altid et krav til ansvarshavende myndigheder, men ECB prøver at hoppe over hvor gærdet er lavest.

Modvind fra truslen om recession og intensiveret krigsførelse i Ukraine præger indgangen til Q4. Heldigvis ser afslutningen på krigen ud til at være forestående, og det bliver et spektakulært udfald med farvel til postkommunismens Rusland. Vi lever i en spændende tid i historien.

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: En nedjustering, en opjustering og en ….

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Det går alt for godt