Henter kommentarer

Maj Bank: Federal Reserve vil have flere arbejdsløse for at tøjle inflationen'


Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Det amerikanske arbejdsmarked er nu så stærkt, at det udgør et problem for den amerikanske centralbank, Fed.

Arbejdsløsheden er i USA faldet til 3,6 pct., og efterspørgslen efter arbejdskraft er langt højere end udbuddet. Samtidig vurderer Fed, at arbejdsløsheden, der sikrer prisstabilitet på kort sigt, er 6 %, altså langt højere end de aktuelle 3,6 pct..

Arbejdsløsheden skal op, og dermed ser rentestigningerne ud til at fortsætte lang tid endnu.

Den nuværende amerikanske arbejdsløshed på 3,6 pct. er tæt på den laveste, vi har set i 50 år. Det laveste niveau på 3,5 pct. blev observeret i februar 2020 lige før Covid-19-perioden, men den økonomiske situation er meget anderledes i dag.

Læs også: Kommentar fra Maj Bank: Inflationen rammer mere end forbrugernes pengepung

Den lave arbejdsløshed i februar 2020 skal ses i sammenhæng med perioden efter finanskrisen, hvor inflationen lå mellem 1,5 og 2 pct., og centralbanken derfor snarere skulle bekymre sig om for lav end for høj inflation. I dag er billedet markant anderledes.

Inflationen har siden starten af april 2021 ligget væsentligt over centralbankens tidligere målsætning på 2 pct., og i dag er priserne steget mere end 8 pct. siden sidste år.

Det samme arbejdsløshedsniveau kan altså være holdbart på et tidspunkt og uholdbart på et andet. Centralbanker og økonomer estimerer derfor den naturlige arbejdsløshed, som er forenelig med en stabil udvikling i inflationen, ud fra den aktuelle økonomiske situation.

Læs også: Lau Svenssen: Er der snart en bund i aktiemarkedet?

Er den faktiske arbejdsløshed lavere end den naturlige arbejdsløshed, skaber det et opadgående pres på priserne. En ny analyse fra San Francisco Fed estimerer den korte til mellemlange naturlige ledighed til 6 pct., og arbejdsmarkedet er derfor ifølge Feds egne beregninger i øjeblikket med til at skabe et opadgående pres på priserne.

I forhold til Feds todelte mandat om at holde priserne stabile og sørge for den højest mulige beskæftigelse er det tydeligt, hvor Feds og politikernes fokus har været de seneste år. Arbejdsmarkedet og økonomien skulle reddes, og det har kostet på målsætningen om at holde priserne stabile.

Forsyningskædeproblemerne kan med rette få en del af skylden for de højere priser, men Fed ved, at der ligger en stor opgave i at få bragt inflationen ned. Derfor har Fed ændret sin retorik markant, og på baggrund af tallene for den naturlige arbejdsløshed er der ingen grund til at tro, at Fed ikke vil fortsætte sine stramninger af pengepolitikken. Muligvis også i længere tid, end finansmarkedet i øjeblikket forventer.

Lav arbejdsløshed presser Fed til at stramme pengepolitikken

Læs også: Dansk pensionsgigant med dyster forudsigelse: Det vil der komme til at ske

Læs også: Simon Richard Nielsen: Intet bringer gambling på aktiemarkedet bedre frem end luftfart