Henter kommentarer

Storbank peger på 4 danske bankaktier


Handelsbanken har et generelt positivt syn på banksektoren.

Det fremgår af et notat fra banken. Bedst ser det ifølge Handelsbanken ud for bankerne Danske Bank, Nordea, Spar Nord og Sydbank, som alle har en købsanbefaling fra Handelsbanken.

»Regnskabssæsonen for 3. kvartal 2022 var for bankernes vedkommende positiv læsning. Indtjeningen har især været godt understøttet af de stigende renter og forbrugerne ønske om at konvertere om til et lån til en højere renter for på den måde at få barberet noget af restgælden af,« skriver Handelsbanken i notatet.

Læs også: Kapitalforvalterens 3 aktier til 2023 - 'en rigtig god investering'

Banken påpeger, at banksektoren generelt nyder godt af de stigende renter.

»Nordea har tidligere meddelt, at en stigning på 50 basispunkter på renteniveauet fra den europæiske centralbank, ECB, vil betyde ekstra 350 mio. euro i ekstra renteindtægter om året. På nuværende tidspunkt har ECB hævet renten a to omgange med 0,75 pct.point til 1,5 pct., hvormed det årlige bidrag står til at være væsentlig højere,« skriver Handelsbanken.

Det høje antal konkurser kan dog give problemer for bankerne.

»På den modsatte side kan man argumentere for om det stigende antal konkurser potentielt kan resultere i et øget antal hensættelser på bankernes udlånsbøger. De seneste data fra oktober måned viser således, at antallet af konkurser i Danmark er på det højeste niveau siden 2016 og baseret på de seneste 3 måneder, så har der ikke været målt flere konkurser siden 2010,« skriver Handelsbanken.

Læs også: Dårlig timing for Mærsk: 'Det kan bedst sammenlignes med en steppebrand'

Det er dog ikke noget, der skal få bankdirektørerne til at ligge vågne om natten på nuværende tidspunkt, vurderer Handelsbanken.

»Som udgangspunkt vurderer vi dog ikke, at der er grund til bekymring i forhold til udviklingen i bankernes nedskrivningsniveau. Det skyldes, at bankerne generelt har været meget konservative i forhold til deres udlånsengagementer samtidig med at de danske selskaber som udgangspunkt er i en god forfatning. Derudover har bankerne også en god buffer, som de fik opbygget tilbage under finanskrisen. Det er ligeledes blevet bekræftet i de seneste par kvartalsregnskaber, hvor nedskrivningsniveauerne har været meget lave,« skriver Handelsbanken.

Danske Bank ser også positivt på banksektoren, og har også været ude og anbefale tre bankaktier. Det kan du læse mere om her.

Læs også: Danske Bank: Det skal du vide om recessioner

Læs også: Danske Bank: Det er en god grund til at sælge dine taberaktier