Henter kommentarer

Danske Bank: Det er en god grund til at sælge dine taberaktier


Du kan med fordel sælge dine tabsgivende aktier for at skatteoptimere.

Det påpeger Danske Banks chef for skat på investeringer, Neel Frederikke Gronemann. Det er især noget, som investorer, der har fået mange udbytter, bør overveje.

»Det forudsætter naturligvis, at du har tab på aktier m.v.., som du kan og vil realisere,« forklarer Neel Frederikke Gronemann i en kommentar.

Mange investorer har fået betydelige udbytter fra aktier og aktiefonde, men 2022s nedtur på aktiemarkedet har betydet, at mange sidder tilbage med store kursfald i porteføljerne.

Læs også: Lau Svenssen har fundet sit næste guldhåb: 'Jeg går og lurer lidt'

»Gælder det også dig, bør du inden årsskiftet kigge grundigt på skatten af dine investeringer. Måske kan du opnå pæne skattebesparelser i 2022, hvis du handler i tide,« forklarer Neel Frederikke Gronemann.

Det er vigtigt at huske, at du kun kan udnytte skattefinten, hvis der er tale om et reelt salg. Hvis du efterfølgende vælger at købe dine tabsgivende aktier tilbage, skal der have været en risiko for kursudsving, for at du kan trække dine aktietab fra det, som du har scoret på aktier. Det vender vi tilbage til.

Læs også: Advarer mod boligfinte: 'Du gør dig til spekulant'

Først skal vi se på, hvad det hele handler om:

Hvis du har fået udbytter eller nået at tage gevinst hjem på dine vinderaktier, kan du med fordel realisere dit tab i 2022. De vil blive modregnet i dine udbytter og aktiegevinster for 2022. Du vil med andre ord mindske den aktieindkomst, som du bliver beskattet af.

Læs også: Aktieordbog: Det dækker investeringsbegreberne over

Eksempel: Hvis du i år har fået udbytte og aktiegevinster for 40.000, skal du på grund af aktieskatten på 27 pct. betale 10.800 kr. i skat.

Hvis dine tilbageværende aktier er faldet 20.000 kr., kan du realisere tabet – altså sælge aktierne – så din aktieindkomst mindskes med 20.000 kr.

Du skal med andre ord ikke betale skat af dine udbytter og aktiegevinster på 40.000, men nu kun 20.000. Det betyder, at du i stedet skal betale 5.400 kr. i skat. Hvis du realiserer tab for 40.000 kr., sænker du din aktieindkomst i 2022 med 40.000  – og dermed skatten – til 0 kr.

Læs også: Aktiechef: Sådan skal du sprede aktierne i din portefølje

Din aktieindkomst bliver beskattet med 27 pct. af de første 57.200 kroner. For ægtepar er det 114.400 kr. Hvis du har tjent mere end det, så beskattes beløbet derover med 42 pct.

Det er som sagt vigtigt, at der er tale om et reel salg, understreger Danske Bank-eksperten.

Læs også: Børshus: 10 billige udbytteaktier til din portefølje

»Et salg efterfulgt af et tilbagekøb anerkendes skattemæssigt, hvis der i den mellemliggende periode har været en reel mulighed for kursudsving og dermed været en markedsmæssig risiko. Finder salget og genkøbet sted samme dag, vil salget typisk ikke kunne tillægges skattemæssig virkning.«

Hun understreger i den forbindelse, at den form for skatteoptimering gælder investeringer, der er sket for frie midler, og ikke pensionsmidler.

Læs også: Så voldsom er lønforskellen imellem kvinder og mænd

Hvis du har haft udenlandske aktier og betalt udenlandsk udbytteskat, vil en realisering af aktietab ikke betyde, at den udenlandske udbytteskat tilbagebetales. Heller ikke selvom din aktieindkomst skulle ende med at være  0 kr. Dette skyldes ifølge Danske Bank reglerne for modregning af udenlandsk udbytteskat.

Danske Bank fremhæver i den forbindelse, at hvis du har aktier og investeringsbeviser omfattet af den særlige skattefri beholdning fra 2005, kan et tab på dem ikke modregnes i andre udbytter eller avancer.