Henter kommentarer

Danske Bank: Det skal du vide om recessioner


Der er flere ting, der er værd at vide om fænomenet recession.

Derfor har Danske Banks seniorstrateg Sofie Manja Eger Huus og chefanalytiker Jacob Hvidberg Falkencrone set nærmere på et af de emner, der optager investorerne allermest på de finansielle markeder.  Det skyldes, at vi typisk oplever kursfald i perioden op mod en reccesion.

»Typisk har vi set kursfald i perioden, umiddelbart før en recession er indtruffet – formentlig fordi aktiemarkedet er fremadskuende. Således har de seks måneder, der leder op til en recession,« forklarer de i et skriv hos Danske Bank.

Spørgsmålet om en recession er blevet aktuelt på grund af de massive rentestigninger.

»De store og hyppigerenteforhøjelser, som mange centralbanker har gennemført for at bekæmpe den høje inflation, samt udsigten til endnu flere renteforhøjelser er hovedårsagen til, at det kan blive svært at undgå en recession,« forklarer man hos Danske Bank.

Læs også: Kendt advarselssignal blinker rødt – det viser Buffett-indikatoren nu

Der findes ingen entydig definition af en recession, men den simpleste er, at det er en periode med økonomisk tilbagegang. Nogle gange tales der om en teknisk recession, hvis et lands samlede økonomiske aktivitet (BNP) falder to kvartaler i træk.

Recessioner er en naturlig del af en konjunkturcyklus, der dækker over både et økonomisk opsving samt nedgang i økonomien. Kort sagt: Svingninger i den økonomiske aktivitet.

Læs også: Milliardforvalter om smertefuldt aktieår: Du skal være forberedt på kraftige stigninger

Der har været 12 recessioner i USA siden Anden Verdenskrig. Det svarer til, at der er en recession hvert 6.-7. år. Der er dog ikke grund til at frygte recessioner, lyder det fra strategen og analytikeren. Det brede amerikanske S&P 500-indeks er steget i halvdelen af recessionerne, påpeger de.

»Aktiemarkedet er faktisk steget i 6 ud af 11 recessioner,« udtaler Jacob Hvidberg Falkencrone.

»Ser man på en lidt længere tidsperiode, er aktiekurserne ofte steget markant i kølvandet på recessioner,« lyder det.

Læs også: Spår disse aktier stort potentiale - ser mulighed for betydelige gevinster

De peger på, at det gennemsnitlige afkast i perioden fra seks måneder før en recession har ramt, til seks måneder efter den er slut, har været på godt 15 pct.

Der findes mange forskellige faktorer, der kan udløse recessioner prisbobler, som vi så under dotcom-boblen i 2000 og finanskrisen i 2007. Ved årtusindeskifte var en lang række it-aktier fløjet for langt op mod Solen, hvilket førte til, at it-boblen sprang. Finanskrisen blev udløst af en boligboble på det amerikanske boligmarked.

Recession kan dog også blive udløst af kraftige rentestigninger, inflation, oliekriser, eller pludselig faldende optimisme eller investeringslyst, påpeger man hos Danske Bank.