Henter kommentarer

Michelle Nørgaard: 3 robuste aktier - det skal du sætte hak ved

Foto: Keld Navntoft
Vis mere

'The China Virus' har Trump blandt andet kaldt corona-virussen, hvilket ikke har gjort forholdet mellem USA og Kina mindre anspændt. Som investor gør man derfor fortsat klogt i at holde aktier, der er robuste, når der er modstand i den globale økonomi. Her er tre bud.

En tiltagende frygt for, at USA og Kina vil blusse op igen, har på det seneste sat sit præg på de finansielle markeder. Hvis vi ser på hvilke sektorer, som vil blive hårdest ramt af en eventuel eskalering af konflikten mellem USA og Kina, så anser vi de cykliske sektorer for at være mest sårbare. Mere konkret er det sektorer som transport-, materiale-, industri- samt energisektoren, der vil være blandt de hårdest ramte. Det skyldes, at en eskalering af handelskonflikten vil ramme aktiviteten i verdensøkonomien og dermed føre til en lavere efterspørgsel på råvarer såsom olie og metaller samt transport af varer.

Det skal du kigge efter

Når det er sagt, vil det formentlig ikke være samtlige selskaber i de pågældende sektorer, som vil opleve modvind, hvis konflikten eskalerer. Derfor er aktieudvælgelse særdeles vigtig. Vi anbefaler, at man undersøger selskabernes balancer, herunder hvor solidt polstret de er i forhold til at kunne modstå yderligere modvind, samt hvor gode de historisk har været til at eksekvere i perioder med lav økonomisk vækst.

Hvis man som investor kan sætte hak ved overstående egenskaber hos et selskab, så vil de formentlig være vinderne i sektorerne.

Blandt de selskaber, som efter min vurdering er i besiddelse af ovenstående egenskaber, er DSV Panalpina (DSV), Sandvik og Stora Enso.

DSV

Transport- og logistikselskabet DSV har historisk vist, at de er i stand til at generere en pæn top- og bundlinjevækst, uagtet hvilken konjunktur de befinder sig i.

Årsagen er især, at DSV er særdeles omstillingsparate i forhold til ændringer i efterspørgslen, idet transportydelserne i vidt omfang leveres af underleverandører i form af selvstændige vognmænd.

Derudover har DSV vist, at de er i stand til at foretage succesfulde opkøb til gavn for selskabet og dets investorer. Dette har de senest vist med opkøbet af Panalpina. I Handelsbanken har vi en holdanbefaling og et kursmål på 700 kr. på DSV.

Sandvik

Svenske Sandvik beskæftiger sig med udvikling, fremstilling og salg af værktøj, udstyr og værktøjssystemer til minedrifts- og byggebranchen.

Sandvik er et strukturelt forbedret selskab med flere effektiviseringstiltag på vej. Derudover vurderer vi, at deres stærke pengestrømme og solide balance baner vejen for flere opkøb samt giver et pænt direkte afkast. Vi har en købsanbefaling og et kursmål på 170 svenske kroner på Sandvik.

Stora Enso

Det finske selskab Stora Enso beskæftiger sig med fremstilling og markedsføring af avispapir, bogpapir, magasinpapir, fint papir, forbrugerkort, industriemballage og træprodukter.

Stora Enso er godt i gang med deres transformationsfase, som går ud på at omstille deres produktion af papir, som er et forretningsområde med lavt vækstpotentiale og lav lønsomhed til emballage og indpakningsmateriale, hvor vækstpotentialet og lønsomheden er højere. Det vil gøre Stora Enso endnu mere robust og langt mindre følsom i forhold til ændringer i råvarepriserne.

Derudover er Stora Enso stærkt positioneret i forhold til at kunne erstatte plastik, specielt i forhold til emballage. Kombinationen af dette samt Stora Ensos solide balance gør, at vi finder aktien interessant. Vi har en købsanbefaling og et kursmål på 12 euro på Stora Enso.

Risiko for eskalering, når pandemien letter

Overordnet ser vi ikke en eskalering af handelskonflikten som værende særligt sandsynlig på nuværende tidspunkt. Derimod vurderer vi, at den seneste tids beskyldninger fra Donald Trump snarere skal ses som en del af hans strategi forud for præsidentvalget, der som bekendt finder sted den 3. november i år.

Således er opbakningen til Trump som præsident faldet til blot 43 pct. Det skyldes især de menneskelige og økonomiske konsekvenser ved coronavirus-udbruddet, som har resulteret i en kraftig stigning i antallet af arbejdsløse. Specielt sidstnævnte bør føre til en øget bekymring hos Donald Trump, idet historien har vist, at den siddende præsident vil tabe valget, hvis arbejdsløsheden stiger forud for præsidentvalget.

Vi ser derfor en vis sandsynlighed for, at spændingerne mellem USA og Kina vil forblive høje frem mod valget. Derudover vurderer vi, at risikoen for en yderligere eskalering af konflikten mellem USA og Kina kan stige, når pandemien letter, og især hvis Donald Trump bliver genvalgt.

Læs også: Ugens aktie: Er godt rustet til at komme igennem corona-krisen

Læs også: Morten Springborg: Derfor har vi investeret i 4 guldaktier