Henter kommentarer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S


Til Nasdaq Copenhagen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 12.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-o0o-

Dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

  2. Forelæggelse af årsrapporten for 2021 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

  3. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

  4. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik og vederlagsrapport til godkendelse.

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  6. Valg af revisor.

  7. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling med de fuldstændige forslag, opdateret lønpolitik, verderlagsrapport samt selskabets årsrapport er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.

Under dagsordenens pkt. 5 oplyses det, at Nina Smith har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Der foreligger forslag om genvalg af Merete Eldrup, Michael Demsitz, Per W. Hallgren, Jørgen Høholt, Hans-Ole Jochumsen, Vibeke Krag samt Preben Sunke og valg af Mie Krog til bestyrelsen. CV for Mie Krog er vedlagt som bilag 1.

Valg af Mie Krog og genvalg af Michael Demsitz samt Per W. Hallgren er betinget af, at de vælges til bestyrelsen i Forenet Kredit på foreningens repræsentantskabsmøde, der afholdes på samme dag.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

København, den 4. marts 2022

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 27 58 95 88.

Vedhæftede filer