Henter kommentarer

Dansk kapitalforvalter har udset sig 3 mulige aktieguldfugle


 
Det er vigtigt at kende til aktiemarkedets sektorer, for det kan ende med at sikre dig noget afkast. Dem kan du se mere om her
Vis mere

Den grønne omstilling og stigende inflation kan gøre en særlig gruppe aktier til nogle af fremtidens vinderaktier. Det forudser den danske kapitalforvalter St. Petri Capital.

»Vi kommer til at se et enormt skift i markedet væk fra tech-aktierne og investeringer i it-infrastruktur de kommende år. Mange tech-aktier vil stadig være ret attraktive, men pengene vil relativt strømme kraftigere ind i andre aktier. Der vil komme massive investeringer i den fysiske infrastruktur, hvis vi skal nå de grønne klimamål i 2050. Vi har udset os nogle råvareaktier, der er godt eksponeret mod sådan et skifte,« udtaler chefporteføljeforvalter Michal Danielewicz.

Kapitalforvalteren har et særligt fokus på strukturelle forandringer – heriblandt den grønne omstilling. Et andet element, som kapitalforvalteren tror, der vil få stor indflydelse i fremtiden, er stigende inflation. Det vil sige fænomenet, hvor priserne på varer og tjenesteydelser stiger over en bred kam i samfundet.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Det er to forskellige faktorer, men visse aktier vil få rygvind fra begge strømninger. I fremtiden skal strømmen være grøn – det vil sige komme fra vedvarende energikilder – ligesom strømmen skal leveres i miljøvenlige materialer. I en verden, hvor priserne samtidig stiger mere, end vi er vant til, vil selskaber, der ejer råvaren til den grønne omstilling, være godt positioneret til at kunne konkurrere på priserne, forklarer Michal Danielewicz.

Det er i det krydsfelt, hvor kapitalforvalteren har udset sig flere skandinaviske aktier.
»Vi kan købe aktier i dag, som højest sandsynlig kommer til at have samme vækst som teknologiaktierne har været igennem de sidste 20 år. Men i dag kan vi ifølge vores regnemodeller købe aktierne til en tredjedel af det, som tech-aktierne handler til. For os gælder det derfor om at være i de sektorer, der kommer til at opleve samme vækst som tech-sektoren har været igennem,« lyder det fra chefporteføljeforvalteren.

»De her aktier handler i dag til nogle superattraktive priser, når vi lægger vores tematiske forventningerne ind i prisfastsættelsen. Især sammenlignet med, hvad visse amerikanske tech-aktier handles til i dag,« uddyber Michal Danielewicz.

Læs også: Storbank udpeger 15 europæiske aktier med stort potentiale

»Det er ikke, fordi teknologiaktierne er dårlige, og mange af tech-aktierne vil sikkert stadig være attraktive. Det er heller ikke, fordi investeringerne i it-infrastruktur forsvinder. Vi har selv tidligere investeret i it-infrastruktur, men vi tror, at de andre aktier vil opleve større vækst potentielle,« fortsætter han.

Kapitalforvalteren har over for Euroinvestor tidligere forklaret, at man ser et scenarie for sig, hvor inflationen ligger på 3-5 procent inden for de kommende år. Det har betydet, at man hos kapitalforvalteren i Sankt Peder Stræde i København har lavet et markant skifte i 2020 mod råvarerselskaber. Det kan du læse mere om her.

»Det har historisk set være et godt væddemål at være i råvarer-aktier, når inflationen stiger. Især hvis man ligger i virksomheder, der selv ejer materialet, der skal udvindes – uanset om det er træ, jern eller kobber,« udtaler Michal Danielewicz.

Læs også: Dansk hedgefond tror på stigende inflation: Her har de købt op

Neden for kan du se en række af de aktier, som kapitalforvalteren vurderer vil klare sig godt, hvis inflationen fortsætter med at stige, og som man derfor har investeret i.

Stora Enso

En af de aktier, som den danske kapitalforvalter har føjet til porteføljen, er finske Stora Enso. Vi taler om et selskab, der fremstiller forskellige former for papirvarer, herunder avis-, bog- og magasinpapir, samt industriemballage og træprodukter. Du kan klikke på det blå link og læse mere om det enkelte selskab.

Stora Enso er ifølge St. Petri Capital godt eksponeret mod den grønne omstilling, og virksomheden ejer selv de skove, hvorfra selskabet får sit træ til produkterne. Det gør selskabet attraktivt i en verden, der er præget af grøn omstilling. Det er samtidig et selskab, der har et godt udgangspunkt i et inflationært miljø, lyder det.

Vis mere

Stora Enso vil have relativt let ved at kunne hæve priserne på dets produkter, og de er ikke sårbare over for prisstigninger. Det kan godt være, at udgifterne til arbejdskraften stiger, men der er ingen, der pludselig kommer og hæver prisen på det træ, som de skal bruge i deres egne produkter, forklarer Michal Danielewicz.

»Udsigten for Stora Ensos bio- og bæredygtige materialer - så som emballage, konstruktion og forbrugsvarer - er attraktive,« udtaler chefporteføljeforvalteren.

Stora Ensos produktportefølje er godt positioneret mod et strukturelt skift mod mere genanvendelig, lav-kulstof indhold og grønne løsninger. Selskabet har over de sidste år re-fokuseret deres investeringer væk fra papir-til-print produktion og mod produktion af bio- og cirkulær-materialer, forklarer Michal Danielewicz.

»Deres produkter kommer blandt andet til at erstatte plastik i madvare emballage, indgår i naturlig kosmetik, bæredygtige tekstiller, kulstof-neutrale bygninger & industrielle løsninger,« udtaler Michal Danielewicz.

Boliden

En anden aktie, som kapitalforvalteren satser på, er svenske Boliden. Det er et selskab, der blandt andet udvinder kobber, nikkel og zink, som skal bruges til udvikling af infrastrukturen, der kan underbygge den grønne omstilling, forklarer Michal Danielewicz.

Kobber skal bruges til at opbygge den infrastruktur, hvor strøm fra sol- og vindmølleparkerne føres ud til forbrugerne og virksomhederne. Nikkel bruges i batterier, og behovet ventes at stige i takt med, at der produceres flere elbiler. Begge metaller understøtter med andre ord den grønne omstilling. Der er dog to andre årsager til, at St. Petri Capital ser et potentialet i det svenske selskab, forklarer Danielewicz.

Læs også: Den er gået i luften med mere end 4000 pct. de sidste ti år: "Det er sådan en aktie, alle investorer drømmer om at finde"

»Mange af deres miner – især nikkelminerne – har et lavere CO2-aftryk end konkurrenterne. Allerede for mange år siden har de været meget miljøbevidste i forhold til deres CO2-belastning,« forklarer han. Han fremhæver i den forbindelse, at nogle af Bolidens produktionsanlæg er fuldt ud drevet af vandkraft.

Den tredje årsag er, at Boliden har flere raffinaderier, hvor virksomheden smelter metal om, så det kan genbruges. St. Petri Capital vurdere, at der kommer en stigende interesse for at genbruge metaller – eksempelvis dem, man finder i elbilbatterier – fordi metallet er meget værd. Det gør Bolidens genbrugsevner til en særlig attraktiv egenskab, forklarer han.

Lenzing

En tredje aktie, som St. Petri Capital har føjet til porteføljen, er østrigske Lenzing. Der er tale om et selskab med mere end 7000 ansatte inden for råvaresektoren. Selskabet producerer fibre ud af papirmasse, der bruges til en lang række produkter. Det er eksempelvis tøj, tekstilstoffer og hygiejneprodukter.

Her ses St. Petri Capitals to chefporteføljeforvaltere, Jens Larsson (t.v.) og Michal Danielewics (t.h.) og Jens Larsson. Vis mere

»Meget af det tøj, som vi går rundt i i dag, indeholder plastic. Tøjproducenter vil formodentlig i stigende grad satse på tøj, der er lavet af genanvendelige og naturlige materialer. Lenzing er en af dem, der producerer fiber, som du kan bruge i tøjproduktionen, der er lavet af naturlig træmasse,« udtaler Michal Danielewicz.

Lenzing har investeret massivt i et nyt produktionsapparat, så selskabet har ret høj gæld, forklarer Michal Danielewicz. Det er dog ikke en gæld, der vækker bekymring hos St. Petri Capital. Kapitalforvalteren købte derfor i 2020 kraftigt op i selskabet. Kapitalforvalteren gik ind i aktie omkring kurs 40, og nu handles aktien i kurs 106 euro. St. Petri Capital vurderer dog, at der er mere kurspotentiale i Lenzing-aktien, fordi markedet først nu er begyndt at indregne den type grøn forandring nu.

Et af nøgleordene i St. Petri Capitals investeringsstrategi er netop ‘forandring’. Det er et begreb, som er helt central for den danske kapitalforvalter. Du kan læse mere om St. Petri Capitals tilgang til markedet her.

Du kan klikke på de enkelte aktier og få mere information om virksomhedernes afkast, forretningsmodel samt en række nøgletal.

Læs også: Dansk hedgefond shorter aktier – udnytter Danmarks forspring

Læs også: Dansker var verdens bedste porteføljeforvalter – nu skraber han bunden