Henter kommentarer

Lau Svenssen: Jyske Bank etablerer brohoved i forsikring


Brobygning og konstellationsdannelse er i gang i finansbranchen. Her er grænseforholdene mellem banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber også i opbrud. Alle kæmper med stagnation.

Eneste lyspunkt er, at man kan lune sig ved store kapitalgevinster på aktier, men det kører måske også på overtid. Renterne er atter svagt på vej opad, og ejendomsmarkedet virker overophedet.

Når der ikke er vækst, opstår der i stedet behov for at reducere omkostningerne. Hertil kommer tidens selvskabte plage: bureaukratisk overregulering dikteret af en akademisk-politisk elite på EU- plan, og da deres direktiver udsendes fra allerhøjeste sted, er de umulige at modificere i forhold til virkeligheden. Ret ind. Konsekvensen er indsnævret operationel handlefrihed og voldsomt stigende udgifter til administrativ styring og kontrol (compliance). Selskaberne presses derfor i retning af sammenlægninger, og især mindre banker presses. De gode græd, og de onde lo.

Jyske Bank udvider sin sfære

I 2014 købte Jyske Bank for »en billig penge« BRFkredit og blev derved pludselig en stor aktør inden for realkreditlån.

Konkurrenterne var og er Nykredit (Totalkredit), Danske Bank og Nordea. Konsekvensen blev exit fra bankens samarbejde i Totalkredit med Nykredit, men sådan er spillets regler i en snæver branche. Det er gået godt sidenhen, selv om det er uklart, hvor stor succes man egentlig har haft med krydssalg af finansielle produkter. På langt sigt vil kombinationen af bank og realkredit føre til vækst og synergi via integration, men ting tager tid.

Overordnet er pointen, at så længe renteniveauet er lavt, vil Jyske Bank klare sig godt. De får gavn fra lav rente på både FlexLån og de fast forrentede lån, som er blevet konverteret nedad flere gange.

Ejendomspriserne holdes samtidig oppe, hvilket betyder små tab på udlån. Nu begynder pilen dog at dreje opad igen for renteniveauet, og derfor er det tid til at rebe sejlene: tilstræb et skift til fast rente blandt kunderne og vær varsom med nye/forhøjede lån. Afdragsfrihed behøver ikke at blive indskrænket så hurtigt, når der udstedes matchende fastrente obligationer.

Sorteper vil sandsynligvis ende hos investorer, som køber disse værdipapirer. Det svage punkt er afdragsfrie FlexLån. Boligfesten er formentlig ved at klinge af. Set i forhold til risikoen i 2020 for en nedtur på boligmarkedet under Corona-nedlukningens pres med et fald i indkomsterne (BNP faldt »kun« med cirka 5 pct.), har forløbet været glimrende for boligejerne. Heldigt er nok en mere passende beskrivelse.

I videoen ovenfor ses udviklingen i markedsværdien for Jyske Bank og de resterende banker i OMX CPH Banks GI-indekset. Grafikken er lavet via Flourish Studio.

Hvad udad begrænses, skal indad optimeres


Pengerigelighed efter en årrække med stadig mere desperat ekspansiv pengepolitik i EU og et overophedet ejendomsmarked betyder, at det nu er tid til at holde pause og konsolidere. Lad bare de andre kreditgivere belåne boligerne videre opad. Det sidste sted med positiv udvikling er aktier, som omfatter handel, investeringsforeninger og porteføljeforvaltning. Her er luften også ved at blive tynd, og det gælder mere om at styre risikoen end om at lede efter nye bonanza muligheder.

Der er tid til at lede efter andre muligheder i de normale kundeaktiviteter. Nu har bankens ledelse så indgået et samarbejde inden for forsikring med Købstædernes Forsikring, som skal drive denne forretning under sin hat men med navnet Jyske Forsikring. Det ser derfor ud af mere end det faktisk er. Der er tale om en såkaldt White Label løsning og ikke et nyt datterselskab under banken. Men det kan jo komme.

Ambitionerne fejler ikke noget, idet man søger at opnå en placering af Jyske Forsikring blandt de 10 største selskaber i Danmark. Grundlaget er Jyske Bank’s kundekreds, der er op mod 10 gange så stor som KF’s cirka 90.000. Adgangen til »internt salg« til kunderne i Jyske Bank og Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit) er kernepunktet med overlap og mulighed for hurtig synergi. Samtidig vil Jyske Bank placere sig som den første blandt ligemænd i kredsen som samarbejder med KF. Det drejer sig om en række banker/sparekasser med Sparekassen Sjælland-Fyn som den største. På langt sigt kan det måske føre til et tættere parforhold mellem Jyske Bank og KF – muligvis videre ud blandt KF’s venner, der ellers orienterer sig mod Nykredit inden for realkredit. Jyske Bank og Nykredit er i permanent konflikt omkring relationerne til lokale pengeinstitutter. Danske Bank og Nordea hviler i sig selv.

Større betydning for forsikringsbranchen end banksektoren


Udspillet fra Jyske Bank er ikke overraskende. Andre banker har længe har haft samarbejdsforhold med et forsikringsselskab omkring formidling af kundeaftaler. Men der er få gode partnere at vælge imellem, og den ene føler sig let større end den anden part. Det handler om deling af provisioner, og samtidig skal et partnerskab rumme en langsigtet udviklingsmulighed for udvidet samarbejde. Et rent produktsalg af en forsikring er ikke interessant for en bank.

Nordea er linket op til sin storaktionær Sampo’s Topdanmark. Danske Bank skiftede i 2018 partner ved et nyt samarbejde med Tryg. Tidligere var bankens forsikringer ellers overgået til Topdanmark, men konstellationerne forandres jo i højfinansen, hvor størrelse og ejerforhold er parametre.

Tryg er i færd med en storstilede udvidelse med køb af RSA-aktiviteter for cirka 37 mia. kroner, og det finansieres ved en enorm aktietegning i disse dage. Det bliver vel starten på et større opbrud. Nu skal Tryg konsolidere sit opkøb og sunde sig, og denne proces vil formentlig vare mindst fem år.

Codan skifter fra en stilling som ledende koncernselskab til at være et hjemløst skilsmissebarn, Der skal findes en ny ejer, da strukturen hos Intact/Tryg er midlertidig. Det kan åbne adgang for helt nye aktører, men mest sandsynlige udfald er et videresalg til Gjensidige, som driver en voksende forretning her i landet. Endvidere ser Alm. Brand ud til at være på vej med en ny strategi, men retning og mening kan jeg endnu ikke begribe (og ledelsen er måske selv i vildrede herom). En
forlovelse med Nykredit er et gæt, men der skal jo to parter til at indgå en sådan aftale.

Aktieforhold med fokus på Jyske Bank


Balladepunktet er fortsat, at mange danske bankaktier handles til en meget lav værdi set i forhold til egenkapitalen (kurs/indre værdi forhold mindre end 1,0). Ledelsen burde derfor logisk set foreslå aktionærerne beslutning om frivillig likvidation, hvis discountpresset bider sig fast. Indtjeningen stagnerer, og det vigtigste punkt med udlån har samme flade udvikling – undtagelsen er realkreditlån, som vokser moderat. Det eneste segment med høj rentabilitet er Asset Management, men det har moderat betydning og kan ikke udvides i et mættet marked.

Der skal ske noget drastisk for at udnytte bankernes hensygnende egenkapital bedre. Strukturen skal forbedres, men banker er blevet indhyllet i misforstået afskærmning via lovregulering og vedtægter med karakter af andelstankegang tilsat lokal patriotisme, altså indirekte beskyttelse. Det ligner fuldstændig de politiske partiers udlevede organisation, funktion og selvberoende karakter, som er helt ude af trit med virkeligheden. Heldigvis er der kommet lidt gang i fusioner og opkøb blandt pengeinstitutterne, og meget mere vil fremkomme.

Jyske Bank står mutters alene i sin egen verden, hvor man snart vil være i stand til at klare næsten alting: bankservices, realkreditlån og skadesforsikring. Kurs/indre værdi forholdet ligger lavt med 0,61 (278/459) sammenlignet med Nordea (61/62=0,98) og Danske Bank (123/188=0,65).

Sidstnævnte slæber stadigvæk rundt på et åbent katalog over fortidens synder og har endnu ikke påbegyndt en omorganisering. Jyske Bank-aktien vurderet som betalingsmiddel er andre ord i for lav kurs til at banken kan betale med den ved opkøb/fusion.

Alternativet kunne jo være at foretage en »Crazy Ivan« manøvre med 180 grader vending og i stedet frasælge Jyske Realkredit til Nykredit – eventuelt med køb af Nykredit Bank som medgift.

Selvom Jyske Bank’s initiativ med indtog i forsikring kun fører til etablering af en form for brohoved, så indikerer det udsigt til afslutning af de fede tider i dansk forsikring. Deres kundebestand har et stort format, og man er allerede i kontakt med dem. Priserne på danske forsikringer skriger efter mere konkurrence nedefra – og ikke oppe fra lederne Tryg og Top.

Forsikringsaktiernes storhedstid kan dermed være overstået for denne gang. For Tryg vil det indtræffe på højdepunktet i størrelse som følge af den igangværende aktietegning på 37 mia. kroner.

Ved kurs 146 er børsværdien for samtlige Tryg-aktier helt oppe på 95 mia. kroner.

Lau Svenssen, Euroinvestor
LS ejer blandt de omtalte selskaber aktier i Jyske Bank og Nordea.

Læs også: Lau Svenssen: Danske Bank – målet er ikke omstrukturering men genrejsning

Læs også: Kommentar: Fuld fart frem hos Zealand Pharma