Henter kommentarer

Lau Svenssen om A.P. Møller: Fordobler indtjeningsmålet – boom’et fortsætter ind i fjerde kvartal


 
I videoen ovenfor kan du se mere om det danske aktieindeks, C25-indekset
Vis mere

Dagens opjustering kommer ikke som en overraskelse, men størrelsesmæssigt er en fordobling af den hidtidige (og kun to måneder gamle) guidance imponerende.

Der forventes nu en driftsindtjening (EBIT) i intervallet 9-11 mia. dollar (hidtil: 4,3-6,3 mia. doller), kort sagt fra ca. 5 til ca. 10 mia. dollar. Men det er en stor butik, og facit vil fremkomme efter en masse udsving, og udgifterne kan begynde at rykke opad. Signalet om verdens tilstand er udsigt til en stigning på 5-7 pct. i antal transporterede containere.

Drivkraften for indtjeningen er overophedning inden for containere efter en hurtig genstart af økonomien og et ekstra ryk i transporterne for at sikre lagre på et højt niveau. Prisstigninger på råmaterialer og komponenter skubber til prisen på færdige produkter, og tegn på cost push inflation udløser så en form for moderat ”hamstring” ved fremrykning af indkøb.

Fragtmængderne hos Maersk voksede i første kvartal med 5,7 pct., men priserne er steget 35 pct. Begge parametre øger bruttoavancebeløbet, men markant højere priser er nærmest Bonanza. Det afspejler høj følsomhed i et marked med begrænset overkapacitet, hvilket ellers er et kendetegn for udbydere med styksalg af pladser – uanset om det drejer sig om plads til containere på skibe eller paller på lastbiler. I det øjeblik kunder og speditører opdager, at der er begyndende flaskehalse, får udbyderne på ny pricing power. Koen skal malkes.

Hvor lang og vild bliver festen

Den anden gode nyhed fra A.P. Møller – Mærsk er et udsagn om varigheden af det kraftige boom i aktivitetsomfanget og salgspriserne samt det afledte løft i omkostningerne, som trækkes med opad. Sidstnævnte gælder dog ikke for olieprisen, der udgør 15-20 pct. af udgifterne. Råolie følger sit eget forløb. Råolieprisen ligger i midterfeltet ved 65 dollar. Vigtigst af alt er der fortsat gavn af Coronadykket sidste år, idet merprisen på svovlfattig olie blev reduceret og ikke er rykket opad.

Udsagnet lyder: ”Den særlige markedssituation forventes at fortsætte ind i fjerde kvartal 2021”. Selv om det kan lyde logisk, så er det aldeles ikke tilfældet. Spørgsmålet er nemlig, hvornår der falder ro over markedet for transport af containere. Der er skibe nok til at servicere kunderne, men der er gået ”kuk” i de normalt effektive og velstyrede forsyningskæder. Det samme har forstyrret adgangen til tomme containere og dermed afskibning/eksport.

Uden at jeg vil gøre mig klog på det, ser forløbet ud til at være et eksempel på bagsiden af stram styring med ”just in time” leveringer og lean-baseret tankegang. Buffer-lagre er målrettet blevet nedbragt for at spare penge, og samtidig har mange firmaer optimeret deres indkøb uden at tage hensyn til strukturen i de underliggende varekæder. Man kunne jo få alt, hvad man ønskede. Når der så går uorden i det kontinueret inflow og outflow, ender det hurtigt i en krise.

Efter et imponerende første kvartal ser udviklingen ud til at køre videre på denne bølge i andet kvartal. Her skal man huske tidsforskydningen omkring udførelse af de igangværende opgaver, der vel kan skønnes til at række cirka en måned frem i tid. Aftaler og booking frem i tid giver også øget klarhed om udvikling. En anden positiv faktor er Maersk’s fordele i kraft af kapacitet og kvalitet, hvor rederiet er placeret i high end. Nu må kunder med tilbudsdrevet adfærd gå derhen for at få klaret deres transporter - og de må betale for det.

Tredje kvartal er som regel godt med afskibning af forbrugsvarer, der skal sælges i novemberdecember. Spørgsmålet er så, hvor robust det forhøjede prisniveau er blevet på det tidspunkt.

Hør også: Millionærklubben: Stærke udmeldinger fra DSV, Novozymes og Mærsk

Olieprisen kan ramme

Det svage punkt hos Maersk er eksponeringen i brug af compliant fuel som følge af IMO-reglerne om svovlforurening. De trådte i kraft 1. januar 2020. På det punkt har Maersk nølet og reelt afvist satsning på scrubbers (røgrensning) og dermed adgang til brug af billig heavy fuel.

Merprisen på compliant fuel skrumpede ind i takt med overskud af olieprodukter under Coronakrisen. Her mangler der fortsat 5-6 mio. tønder i døgnet for at genoprette forbruget. Flybrændstof udgør dog halvdelen af denne manko. Når lufttrafikken genåbnes kan det gå stærkt. Mange iagttagere mener, at olieforbruget vil være genoprettet på (2019-niveau ultimo året.

Pristillægget på svovlfattig fuel kan pludselig begynde at stige kraftigt, og her skal Maersk holde tungen lige i munden for ikke at komme i klemme selv om der findes prisreguleringsklausuler.

2021 kan blive et fantastisk men formentlig enkeltstående rekordår

Det går kort sagt bedre end nogen overhovedet kunne forestille sig, og bærebølgen kommer udefra. Maersk kan – omsider og fortjent – indkassere en enorm bonus ved at kunne udnytte styrken i sin kapacitet, kvalitet og effektivitet.

Opgaven går derfor ud på at udnytte salgsmulighederne og ikke lade sig rive med ved at påbegynde udvidelser af flåden. Det ser heldigvis ikke ud til at ske, da man holder hovedet koldt. Fokus på løsning af CO2 udfordringen er i den forstand en fordel, idet man endnu ikke teknisk har fundet frem til den rigtigste metode. Nye skibe med levering fra 2024 skal jo kunne fungere 25 år frem og derfor passe til de nye vilkår i en carbon-neutral verden anno 2050. Vent og se er løsningen, og så kan pengene jo i stedet bruges til ekspansion på land i form af mere integreret transport.

Container-boom’et kan blive et klassisk søfartsfænomen med kortvarig bonanza fulgt af en pludselig nedtur. Man må så håbe på dannelse af et forbedret prisniveau i forhold til de besværlige vilkår i 2010’erne. Det var en lang kamp.

Usikkerheden er derfor stor selv om 2021 kendes for 5 ud af 12 måneder. I reglen er guidance lidt forsigtig, men denne gang skal man næppe satse på den tommelfingerregel. EBIT på 10 mia. dollar kan give en bundlinje på 8-8,5 mia. dollar. Egenkapitalen vil så blive forrentet med knapt 25 pct.! Indtjeningen pr. aktie vil kunne ramme 2.600 kroner. P/E bliver kun 6,2 (16.000/2.600).

Aktien (16.000) kan få fornyet rygvind, når folk får tygget lidt på den imponerende nyhed. Spørgsmålet er, hvor vild festen bliver - og det kan man jo have mange meninger om? I gode gamle dage under Mærsk McKinney Møller var normen for rentabilitet 10-11 pct. i egenkapitalforretning baseret på meget forsigtige regnskabsopgørelser. Håbet må være, at NY Normal hos Maersk vil ligge deromkring. Opgjort pr. aktie vil det svarer til ca. 1.200 kroner. P/E tallet (Ny Normal?) vil dermed blive 12-13 (16.000/1.300) i skøn for 2022.

Godt gået. Gid det må fortsætte.

Lau Svenssen ejer aktier i A.P. Møller - Mærsk

Læs også: Børshus ser mulighed for mere efter Mærsk-opjustering

Læs også: A.P. Møller med gigantisk opjustering