Henter kommentarer

Lau Svenssen om grøn aktie: 'De næste 10 år kan blive fantastiske'


 
I videoen ovenfor kan du se mere om det danske aktieindeks, C25-indekset
Vis mere

 

Transport er en af de store kilder til CO2 udledning med en andel på 20 pct., men ønsket om at nedbringe dette udslip er svært at løse. Nøglepunktet er energiindhold målt i forhold til vægt og volumen (energitætheden). Fremdrivningsmaskineriets type afgør, hvilket brændstof man kan anvende. Heldigvis er dieselmotorer grovædere, som kan klare meget – forudsat de er tilpasset på forhånd. Nye og forbedrede metoder er under udvikling til store motorer. Fordelen er, at motorerne er der i forvejen, så man kan byge videre uden behov for at starte helt forfra.

Det gælder derimod ikke for brint, hvor det virkelig er ”early days”, hvor man forsøger sig frem med helt nye og epokegørende løsninger med brændselsceller. Hvis det lykkes vil det blive et alternativ inden for personbiler, og det er et massemarked.

Heldigvis er der taget fat på at videreudvikle de eksisterende løsningsmuligheder i retning af markante forbedringer, og de kan tages i brug med det samme. Naturgas fra felter nede i jorden og biogas samt propan (LPG) mv. kan benyttes i tilpassede forbrændingsmotorer. Udledningen af CO2 kan dermed nedbringes til cirka det halve af dieselolie.

Læs også: Det mener analytikerne om Hexagon Composites-aktien

Den grønne profil er afgørende for afsætningsmulighederne. Det gælder både angående positiv politisk særbehandling pga. tildelte fordele (EU kræver 55 pct. CO2 reduktion fra 1990 til 2030) og i den konkrete salgsproces. Mange firmakunder ønsker at bruge gasløsninger i deres transporter for at markere miljømæssige ansvarlighed over for os forbrugere. Man kan endog hæve priserne med argumenter om grøn ansvarlighed, og folk råber Hurra! Feel good.

Det norske selskab Hexagon Composites er dybt involveret i denne udvikling som leverandør af tryktanke udført i kompositmateriale og kunststoffer. Det er lettere end stål, og teknisk er man nået til såkaldte Type 4 beholdere. Man søger at udvide brugen af gas både nedad og opad i størrelse: små biler og mellemstore skibe, ligesom man har opfundet løsninger til sine egne produkters behov for distribution af brændstof. Hexagon Mobile Pipeline laver gastanke til transport og lagre.

Skift fra diesel til gas virker med det samme - og biogas er en CO2-positiv løsning

Trumfkortet ved skift til gas som brændstof er tempoet i CO2 reduktion i takt med udbredelsen af disse motorløsninger. Størstedelen af de grønne tiltag skal først udvikles til færdige løsninger og herefter modnes i fremstillingsforløbet for at nedbringe udgifterne.

Maersk’s meget omtalte ordre på seks-otte store containerskibe med metanol som brændstof i dieselmotoren kommer først ud på vandet i 2024. Teknologien skal efterfølgende evalueres og forbedres. Det først og største udfordring bliver dog at skaffe bæredygtigt produceret metanol i det ønskede store omfang på cirka 1.000 ton om dagen.

Læs også: Lau Svenssen: Bavarian Nordic på rette sted – og nu er det omsider rette tid

Omstillingen til gas som brændstof påvirkes af takten i salget af nye lastbiler. Det påvirkes også af priserne på de forskellige former for brændstof i forhold til hverandre. På langt sigt er der en anden stor fordel ved omstilling fra diesel til naturgas – grøn biogas eller gas nede fra jorden – nemlig adgang til enorme mængder af fuel. De kendte oliereserver rækker ved uforandret forbrug til 40 år, mens der er naturgas til 300 år.

Perspektivet er høj vækst i udbredelsen af gasdrevne køretøjer i de kommende år. Hexagon udvider derfor kapaciteten for at kunne klare den forventede udvikling. USA har hidtil været det ledende marked. Udbredelse i EU er vigtig i denne sammenhæng som næste trin. På længere sigt vil det så dreje sig om erobring af resten af verden, hvor det dog mere gælder om accept af naturgas som gængs brændstof end de miljømæssige fordele. Der skal også etableres faciliteter på tankstationerne til at håndtere gassen, og det vil forsinke udrulningen.

Hexagon Purus

Selskabets high tech spydspids er datterselskabet Hexagon Purus, som fokuserer på tanke til brint som brændstof. Her arbejder man med fulde løsninger (el-powertrain) og heri indgår også batterier. Der er også indgået et samarbejde med Ballard Power Systems (brændselsceller).

Der er tale om en udviklingsfase, og selskabet (75 pct. ejet) har cash burn. Brint-el kan blive en gamechanger, hvis teknologien kan få et decideret gennembrud i konkurrencen med el-biler. Fordelen ved brint ligger i stor energimængde per kilo vægt, og dermed opnår man lang rækkevidde ved kørsel og høj ydelse af et sådant maskineri i eksempelvis entreprenørmaskiner.

Læs også: Kendt strategi bliver misforstået: Sådan gør du det rigtigt

Med Mitsui som storaktionær (22,7 pct.) i Hexagon Composites og de tætte bånd imellem selskaber i Japans erhvervsliv kan det udvikle sig i big scale, hvis man udviklet overlegne løsninger. Honda har udvist stor interesse for brint-teknologi, mens Toyota har gjort sig bemærket ved en tøvende (helgardering?) indsats inden for el-biler.

Hexagon Purus søger at involvere sig dybere i el-powertrain teknologi ved at fokusere på anvendelse af brændselsceller, som er topeffektive i udnyttelse af energien. Samarbejdet med Ballard er rettet mod hurtigt at kunne tilbyde effektive og brugbare løsninger. Men det ville jo være fantastisk, hvis der også kan indgås et samarbejde med en af de store lastbilfabrikanter.

Læs også: Kryptoinvestor: Kan 0,1 bitcoin gøre dig til millionær? Noget tyder på det

Potentialet er enormt inden for lette biler (der sælges 80-85 mio. personbiler og mindre varevogne om året justeret for Corona-dykket). Der skal jo være puttes en tank i hver bil uanset hvor stor eller lille den end er, og styktallet er det afgørende punkt for Purus.

Hvor langt det rækker vides overhovedet ikke, men det er et spændende upside perspektiv. I øjeblikket fungerer Hexagon Purus (kode: HPUR; kurs 34,8 NOK; Børsværdi 8,2 mia. NOK) dog klart som en form for optrækkende aktiekraft (lokkemad?) i forhold til Hexagon Composites (kode: HEX; kurs 36,5 NOK; Børsværdi 7,4 mia. NOK).

Aktien – pas på med at lade Purus-værdien dominere holdningen

Purus-delen rummer den helt store upside mulighed, og børsværdien af det lille datterselskab er derfor meget høj. Men det er early days, og et frasalg eller fusion ind i et storstilet joint venture kan blive fremtiden, hvis der opnås et virkeligt gennembrud for anvendelse af brint og brændselsceller. Jo mere direkte man kan anvende energi des bedre, da der opstår stort tab ved omformning - og det problem belaster el-biler. Den grønne idealisme for elektricitet får os bare til at lukke øjnene, så vi ikke vurderer hele energikæden. Man skal se på hele forløbet fra den primære energikilde.

Læs også: Teknisk set: 3 upopulære aktier med kurspotentiale

I praksis kommer Hexagon med anvendelige løsninger til anvendelse af gas i køretøjer, tog, skibe og fly. Hvis man benytter sig af biogas i stedet for naturgas fra et felt nede i jorden, kan man ligefrem påstå at opnå en CO2-positiv effekt, og så er der jo ikke et øje tørt. I dette segment har man opbakning fra flere og flere: EU-kravene, lastbilproducenterne og firmakunder som søger at få en grøn profil. Mere anonyme underleverandører og vognmænd trækkes med. De får ingen goodwill og har udgifter til nyt udstyr og bøvl med at håndtere det i praksis.

Purus med brintbaseret el-powertrain er i et tidligt stadie. Her vil bilfabrikkerne dog komme til at spille den afgørende rolle. Deres vilje til at gå brintvejen eller ej bliver afgørende. Hvis der ikke kommer en positiv indsats fra nogle af dem, vil brint blive udmanøvreret og i hvert fald så forsinket, at el-biler vil erobre markedet. bliver brint udelukket fra brug i personbiler. Uanset det må der være store anvendelsesmuligheder for brint mange andre steder og dermed behov for tanke. Kort sagt kan Purus udvikle sig til enten blive stort (generel brug) eller enormt (brug i personbiler), men der er lang vej frem mod dette mål og risikoen er høj. Der kommer mange bud på grønne løsninger.

Læs også: HC Andersen Capital: Softwaresektoren fortsætter højt væksttempo

Hexagon Composites er en mærkelig vækstkoncern med styrke fra en eksisterende og velfungerende forretning inden for gastanke i kunstmateriale (LPG-gasflasker og større beholdere har været den store volumenvare). Ønsket om reduktion af CO2 udslip har åbnet nye store muligheder for anvendelse af teknologien, og det har ledelsen satset på oppefra (større køretøjer) og ned. Aktiviteten til lastbiler (Agility Fuel Solutions) blev først overtaget primo 2019, og derfor er koncernen vokset gevaldigt i størrelse. Det afspejler samtidig, at alting udvikler sig i højt tempo hos Hexagon Composites. Børsnoteringen af Purus er også udtryk for ønsket om at kunne udnytte de store kstmuligheder. Meget kan ske på det punkt.

Som placering er aktien derfor langsigtet de kommende 10 år kan blive fantastiske, men ledelse skal holde tungen lige i munden. Tiden frem mod 2050 bliver en overgangsfase, hvor naturgas skal afløse kul og olie (topper sandsynligvis i forbrug i årene 2025-30), ligesom den fortsatte vækst i forbruget af fossil energi skal komme fra naturgas (mens øget output af vedvarende energi vil reducere behovet). Ting tager tid. Teknologierne står i dag slet ikke mål med den (politiske) idealisme omkring grøn omstilling.

Lau Svenssen er kommentator hos EuroInvestor og chefanalytiker i firmaet Svenssen & Tudborg.

Lau Svenssen ejer aktier i Hexagon Composites.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Regeringen slår til igen – aktiekulturen SKAL ned med nakken

Læs også: Dansk investor om stort fald i svensk aktie: En købsmulighed