Henter kommentarer

| Opdateret

Maj Bank: Risikoen ved indeksbaseret passiv investering er steget markant


Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Passiv investering i brede aktieindeks er de seneste år vokset eksplosivt. Tal fra Bloomberg viser, at passive investeringer – alene i USA – er vokset fra 2.000 mia. dollar i 2012 til mere end 11.000 mia. dollar i dag.

Herhjemme har vi også oplevet, at investeringsformen er blevet mere og mere udbredt. Typisk er de væsentligste argumenter for at investere i de indeksbaserede passive fonde, at risikospredningen er stor, og at omkostningerne er lave.

Læs også: Danske Bank: Den største opfindelse siden skiveskåret brød

Omkostningerne er ganske rigtig lavere end hos aktive forvaltere, men risikoen har ændret sig i de indeksbaserede passive produkter de seneste år. Enkeltaktiekoncentrationen og landekoncentrationen er nemlig steget mærkbart, og det øger risikoen for store udsving i de passive investeringer, når aktiemarkedet flytter sig.

Ser man på udviklingen i Bloomberg Verdensindeks, er andelen af de ti største selskaber i indekset vokset fra 8 pct. i 2008 til omkring 15 pct. i dag.

Der er altså næsten tale om en fordobling af indflydelsen på afkastet fra de største selskaber i verdensindekset – se figuren nedenfor. Som investor skal man derfor være klar over, at enkeltaktierisikoen er steget i de indeksbaserede passive produkter.

Læs også: Maj Bank: Elbiler og behovet for råvarer

Top 10-selskabernes andel af verdensindekset er steget markant (primoværdier)

Derudover er den regionspecifikke risiko også vokset over de seneste år. De amerikanske aktier fyldte i 2009 omkring 45 pct. af verdensindekset, men som det fremgår af figuren nedenfor, er tallet i dag vokset til lige under 60 pct.

Følsomheden overfor risici specifikt knyttet til USA er dermed større end tidligere.

Ud over at enkeltaktie- og regionskoncentrationen er steget, viser tal fra en analyse foretaget af analysehuset Bernstein i 2021, at samvariationen mellem de største aktier i indeksene er vokset over de seneste år.

Læs også: Maj Bank: Demografien trækker i retning af højere renter i fremtiden

Når samvariationen stiger, er det et udtryk for, at aktiekurserne blandt de største selskaber i højere grad følger hinanden. Den højere samvariation mellem de største aktier forstærker dermed koncentrationsrisikoen.

​Amerikanske aktier fylder størstedelen af verdensindekset (andel i pct.)

Indeksbaseret passiv investering i brede indeks giver fortsat en god eksponering mod det generelle aktiemarked på trods af den større risiko, og omkostningerne er lave.

Læs også: PFA: Skal sommerhuset gå videre i arv? Mulighed for stor gevinst, hvis det håndteres rigtigt

Det er dog værd at overveje, om selskabernes nuværende størrelse er den bedste parameter, når man skal fordele sine investeringer. Aktive forvaltere har friheden til at vælge de aktier, som efter deres vurdering har det bedste forhold mellem afkast og risiko.

Den mulighed har de klassiske passive investeringer ikke.

Fremtiden byder måske på en mellemting mellem aktiv og passiv investering. Den amerikanske forvalter Research Affiliates har netop udgivet en analyse, hvor de i stedet for den indeksbaserede metode bruger klart definerede nøgletal til at sammenvægte en passiv portefølje.

Analysen viser, at en sådan portefølje med inspiration fra både den aktive og passive investeringsfilosofi havde givet et merafkast på 15 pct. over de seneste 30 år.

Læs også: PFA: Dette skal du være opmærksom på, inden du flytter en pension

Læs også: Maj Bank: Vi er ikke på vej mod en ny finanskrise