Henter kommentarer

Maj Bank: Elbiler og behovet for råvarer

Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Verdenssamfundet har sat et ambitiøst mål om at være drivhusgasneutrale i 2050. En del af løsningen, som får stor opmærksomhed fra politisk hold, er udrulningen af elektriske biler. Der er da også noget at hente i CO2-regnskabet på denne konto. I 2021 udledte transportsektoren 7,7 gigaton CO2, hvilket svarer til omkring 20 pct. af det samlede globale CO2-aftryk. 75 pct. af transportsektorens udledning stammer fra vejtrafik og kan derfor potentielt elektrificeres. Selvom produktionen af elektriske biler langt fra er klimavenlig, vil elbiler, set over hele bilens levetid, reducere CO2-udledningen betragteligt, hvis andelen af grøn strøm øges.

Læs også: Maj Bank: Demografien trækker i retning af højere renter i fremtiden

Verdens bilpark anslås til at være på omkring 1,4 mia. enheder. Til sammenligning vurderes det, at det totale antal solgte elbiler er på omkring 25 mio. Verdenssamfundet mangler derfor at udskifte 98 pct. af den eksisterende bilpark, hvis al biltrafik skal elektrificeres.

Udskiftningen af bilparken vil tage tid, og omkostningen vil være betragtelig. I figur 1 er det tydeligt, at priserne på elbiler i USA er langt højere end priserne på benzinbiler. Det er derfor i sidste ende forbrugerne, der står med ekstraregningen for at skifte deres traditionelle bil ud med en elbil. Hvis elbilproducenterne vil tage en stor del af markedet, er de derfor nødt til at sænke priserne. Mange forbrugere er ganske enkelt for prisfølsomme til at vægte den positive klimaeffekt højere end den ekstra omkostning.

For nylig har Tesla reduceret priserne på en række af sine modeller med op til 20 pct., og selvom det hjælper i forhold til at øge selskabets markedsandel, vil det uundgåeligt mindske profitabiliteten og i yderste konsekvens deres indtjeningen. Traditionelle bilproducenter har i lange perioder kæmpet med profitabiliteten, og noget tyder på, at det også kommer til at ramme elbilproducenterne på sigt.

Læs også: 7 lette råd: Sådan kommer du i gang med at investere

Stort behov for råvarer

På trods af den relativt lille elbilproduktion har vi allerede mærket stigende priser på de kritiske metaller til elektrificeringen som kobolt, kobber og nikkel. I figur 2 bliver det tydeligt, hvor stor den forventede efterspørgsel efter batterier og dermed de kritiske metaller er.

For at møde efterspørgslen skal udvindingen og forarbejdningen af metallerne mangedobles – se figur 3. Kina sidder i øjeblikket tungt på store dele af værdikæden omkring udvinding og forarbejdning af metaller, og overgangen til en elektrisk verden betyder dermed også større afhængighed af Kina.

Læs også: 9 mulige aktieguldfugle: ‘Det her er vores favoritaktier’

Vejen mod fuld elektrificering af transportsektoren er derfor ikke så ligetil, som man nogle gange får indtryk af i medierne og fra politisk hold. Elektrificeringen af samfundet er nødvendig og den rette vej at gå, men udfordringerne og konsekvenserne skal ikke negligeres. Afhængigheden af russisk gas tog europæisk økonomi som gidsel i Ruslands invasion af Ukraine, og Kina vil i fremtiden få samme politiske magt, medmindre Vesten på anden vis kan tilgå metallerne eller oparbejde en lokal værdikæde til at genbruge råvarerne.

Læs også: Det gør du vide om aktiesparekontoen

Læs også: 3 gode råd: Det bør du vide om børns investeringer