Henter kommentarer

Ugens aktie: Stærk og stabil virksomhed med potentiale


Produktion af rockwool på fabrikken Rockwool i Ø. Doense ved Hobro.
Produktion af rockwool på fabrikken Rockwool i Ø. Doense ved Hobro. Foto: Henning Bagger
Vis mere

I et marked, der er domineret af corona-chok og spekulationer om diverse bogstavformationer i kursudviklingen på de toneangivende aktieindeks, er der nu mulighed for at købe kvalitet til fornuftige priser. Rockwool-aktien er et godt bud

Børserne er hårdt ramt af corona-chokket, og nedturen er foregået med bred hånd uden hensyn til selskabernes individuelle forhold og kvalitet. Som investor har man groft sagt tre muligheder: Kapitulér og sælg i frygt for et endnu dybere bundpunkt (og husk så at tanke op igen dernede), sats på rebound i aktierne med de største kursfald (bundfiskeri), og for det tredje prøv at finde/supplere beholdningen i stærke selskaber, der nu kan købes til en fornuftig pris.

Som investor er man nødt til at overveje udsigten for resten af året, altså 6-9 måneder frem. Får de vigtigste aktieindeks en kursudvikling med form som L, U, V, W eller Y? Samtidig skal man vurdere, hvor (og hvornår) bunden vil fremkomme. Alt er muligt, da vi er ude i en helt ny udvikling. Det har karakter af et blackout, der forstærkes af de omfattende tiltag for at begrænse epidemiens gennemslag.

Nationalbanken vurderer, at en tredjedel af alle private job vil blive påvirket, og BNP kan i år falde med 3-10 pct. Jeg tillader mig at tilføje: 35 pct. af dansk økonomi udgøres af den offentlige sektor, som ikke påvirkes ret meget og ikke opgøres i form af indtægter men ved udgifterne. Dykket bliver altså i virkeligheden værre.

Fornuftigt på langt sigt

Placering af penge i kvalitet til en fornuftig pris er sandsynligvis den bedste adfærd på langt sigt. Der findes ingen 'safe havens' at gemme sig i. Guld og sort guld (olie) er muligheden, men her svinger markedspriserne også kraftigt og timing af køb er dermed afgørende.

En interessant aktie med høj kvalitet, en flot ESG-profil og stort potentiale er Rockwool. Koncernen er verdens største inden for stenuld og så vidt vides nummer 2 inden for isoleringsmaterialer. Vækstindsatsen udføres i disse år i USA. Asien bliver næste satsning, men det kræver indførelse af lovkrav om isolering af hensyn til brand og energiforbrug. Sidstnævnte angår både opvarmning og nedkøling, hvor der bruges mere energi på aircondition end opvarmning. Markedet er enormt i Asien, der huser 63 pct. af jordens befolkning.

Hos Rockwool er Vesteuropa hjemmemarkedet, og det står for 60 pct. af omsætningen, mens andelen i Asien formentlig kun er på 12 pct. Østeuropa udgør 18 pct. Resten er USA mv. Selskabets andet vækstspor er færdige produkter baseret på stenuld til lofter og facader eller teknisk brug. System-segmentet står for 25 pct. af omsætningen og bidrager med en luns oven i stenuldsprofitten.

Udlodder stort udbytte

Soliditeten er ekstrem høj med en egenkapitalandel på 78 pct., og man har 2,0 mia. kroner i likvid reserve netto. Derfor udlodder man et stort udbytte og opkøber egne aktier. Der investeres ellers tungt netop nu med bygning af nye fabrikker i USA og Rumænien plus opgraderingsprojekter.

Indtjeningen er flot med en overskudsgrad (EBIT) på 13,5 pct. Det går så godt, at man faktisk påregnede et fald i EBIT-marginen til 12 pct. i år – og det var inden corona-krisen brød ud. Guidance er nu suspenderet, men første kvartal nåede at vise en pæn udvikling frem til dette afbræk. P/E (2019) kan efter udbytte beregnes til 12 (1170/97). Indtjeningen i 2020 er nu blevet uklar.

For investorer er det store langsigtede potentiale afgørende. Samtidig har Rockwool en af de mest grønne profiler blandt børsnoterede aktier. Den bedste måde at nedbringe CO2-udledningen på er at reducere energiforbruget. På kort sigt vil et eventuelt dyk i byggeriet ramme selskabet, men Rockwool står stærkt. Omfanget i anvendelse af sten- og glasuld i byggeri bestemmes af regler og ikke af olieprisen.  Det er naturligvis et åbent spørgsmål og udgør den risiko, som aktien rummer. Det skal bemærkes, at Rockwool adskiller sig fra andre store aktier ved lav børshandel og høj stabilitet blandt aktionærerne. Kähler-familien mv. ejer en stor del af aktierne. Kernen er Rockwool Fondens aktiepost på 23 pct. (28 pct. af stemmerne).

ROCKWOOL INTERNATIONAL B A/S Vis mere

Styrker

Selskabet har en ledende teknisk og markedsmæssig position i fremstilling af stenuld. Produktet sætter sin egen standard og søges opfindsomt anvendt til mere avancerede løsninger. Her udnytter man egenskaberne omkring opvarmning, porøsitet, renhed og strukturel styrke i fibrene. Man opererer land for land og udvider i takt med behovet, der bestemmes af lovgivning (brandsikkerhed, energihensyn, CO2-aftaler mv.).

Svagheder

Hele forretningen baseres på kommerciel udnyttelse af et enkelt materiale. Udsving i byggeriet påvirker afsætningen. Aktivitet i mange lande har afhjulpet det, men tæt korrelation mellem I-landenes økonomi har atter fjernet denne fordel. Åbning af de store markeder i Asien (Kina ligger i front som mulighed) kræver indførelse af håndfaste regler for isolering af nybyggeri.

Muligheder

I Europa har man mulighed for fremgang fra effektivisering af fabrikkerne og øget salg af produkter fra Systems divisionen. I USA kan markedsandelen øges. Asien rummer et fantastisk potentiale fra et lavt udgangspunkt. Økonomisk vækst fører altid til ønske om forbedrede boligforhold og dermed behov for stenuld såvel som Rockwools systemløsninger.

Trusler

En eventuel corona-krise på markedet for ejerboliger med faldende priser (forårsaget af arbejdsløshed, lavere indkomster og højere rente) vil ramme nybyggeriet og dermed salget af Rockwool’s produkter. Et afbræk i de gode markedsforhold kan udløse prispres og dermed tab af volumen og nedgang i bruttoavancen. Kapaciteten er ikke fleksibel og de nye fabrikker under opførsel skal færdiggøres.

 

Lau Svenssen ejer aktier i Rockwool. Hver uge bringer vi en fundamental analyse af en aktie i samarbejde med Aktieinfo. Analysen udarbejdes af John Stihøj, som har mangeårig erfaring fra den finansielle sektor, og Lau Svenssen, kendt fra bl.a. Millionærklubben hos Euroinvestor. Lau Svenssen har beskæftiget sig med aktieanalyse siden 1978. Du kan lytte til Millionærklubben her

Læs også: Value-aktiechef: Disse aktier har vi købt

Læs også: Ugens aktie: Ordreboom i 2019 afværger corona-krisen

Læs også: 12 stærke aktier: Du bør være eksponeret mod disse ting