Henter kommentarer

3 aktier teknisk set: 'Aktien ser interessant ud'


Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Jeg har i ugens Teknisk Set valgt at se på tre aktier med Momentum.

Momentumkurven kan anvendes som en indikator på hastigheden i aktien. Momentum måler acceleration og retardation for at regne den underliggende hastighed i en trend.

Ugen sluttede positivt for de amerikanske markeder er der en trendvending midt i den statistisk dårligste måned?

Aker Solution med købssignal

Aker Solution aktien etablerede en bundformation i juli i niveauet 23 og nu handles aktien i niveauet 40 – 41.

På dagsniveauet blev der etablerede købssignal i slutningen af juli i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross.

På ugebasis er Bollingerkanalen gået i køb for 4 uger siden og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i denne uge.

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Nervøse markeder

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum har været i en stigende tendens siden bunden i juli og det glidende gennemsnit er blevet brudt i begyndelsen af august.

RSI har været i en stigende tendens og har nu ramt 82. RSI viser den relative styrke og svaghed i kursudviklingen. MACD er over 0 på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er 42 som var en top tilbage i 2018 og herefter er det i 50 som var kursen ved børsnoteringen i 2014.

Brug et tilbagefald til opsamling.

Frontline – 14 års ørkenvandring

Købte man Frontline-aktier i 2018, kan man have betalt 1800 kr. for aktiens bund blev ramt i 2018, hvor kursen var i 31, hvilket er et tab på mere end 98 pct. I fredags lukkede aktien i 127,7 og kursen er steget med 103 pct.

På dagsniveauet blev der i midten af juli etableret et Golden Cross med de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage. Bollingerkanalen er der ligeledes købssignal og det blev etableret i midten af juli.

På ugebasis blev der etableret et købssignal i midten af februar i Bollingerkanalen, da kursen brød op igennem den øvre kanallinie.

De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et Golden Cross i midten af marts. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 95 som en støttelinie.

​Læs også: Lau Svenssen: Positive signaler i et anspændt marked

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 90 på ugebasis. Momentum er i en stigende tendens og har været det siden bunden i midten af juli. MACD er ligeledes i en stigende tendens som har stået på siden midten af juli.

Modstandsniveauet 130 blev testet i slutningen af 2015, men brød ikke igennem. Men bliver modstandsniveauet brudt, er næste modstand i niveauet 145, mens der er støtte i niveauet 110 og herefter i niveauet 100. Aktien er med på kandidatbænken.

Munters Group – sensommer darling

Munters Group har været i hopla de seneste måneder.

Aktien blev i maj-juni handlet i niveauet omkring de 60 og fredag lukkede aktien i 89.45.

På dagsniveauet er der igen etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har genetableret et Golden Cross.

På ugebasis etablerede Bollingerkanalen et købssignal i slutningen af juli, da kursen brød igennem det øvre kanallinie. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross, da det korte glidende gennemsnit skar igennem det lange glidende gennemsnit nedefra i begyndelsen af juli.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80, hvilket er et stærkt signal. Den samme positive tendens ses i Momentum. MACD er ligeledes stigende og er over middelværdien 0.

Modstandsniveauet 90 er tidligere blevet testet i april 2021, men der var ikke nok Momentum i aktien til at bryde igennem.

Spørgsmålet er, om det er der nu.

Brydes modstandsniveauet, er næste modstand ved 110, mens der er støtte i niveauet 75 og 65.

Aktien ser interessant ud på niveauet.

​Læs også: Jeppe Christiansen: Er vi på vej mod en global økonomisk recession?

​Læs også: Simon Richard Nielsen: De finansielle ekstremiteters tid

Lars ejer aktier ikke i de analyserede selskaber. Graferne er fra analyseprogrammet Vikingen.