Henter kommentarer

3 aktier teknisk set: 'Aktien ser interessant ud'


 
Bodil Johanne Gantzel og Michael Friis Jørgensen dyster i de smarte aktiebegreber. Aktieskolen på Euroinvestor er din ultimative guide til at blive en god investor.
Vis mere

Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning.

Jeg har i ugens Teknisk Set valgt at se på tre aktier med Momentum.

Momentumkurven kan anvendes som en indikator på hastigheden i aktien. Momentum måler acceleration og retardation for at regne den underliggende hastighed i en trend.

Ugen sluttede positivt for de amerikanske markeder er der en trendvending midt i den statistisk dårligste måned?

Aker Solution med købssignal

Aker Solution aktien etablerede en bundformation i juli i niveauet 23 og nu handles aktien i niveauet 40 – 41.

På dagsniveauet blev der etablerede købssignal i slutningen af juli i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross.

På ugebasis er Bollingerkanalen gået i køb for 4 uger siden og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger har etableret et Golden Cross i denne uge.

Læs også: Teknisk Set med Lars Persson: Nervøse markeder

Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Momentum har været i en stigende tendens siden bunden i juli og det glidende gennemsnit er blevet brudt i begyndelsen af august.

RSI har været i en stigende tendens og har nu ramt 82. RSI viser den relative styrke og svaghed i kursudviklingen. MACD er over 0 på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er 42 som var en top tilbage i 2018 og herefter er det i 50 som var kursen ved børsnoteringen i 2014.

Brug et tilbagefald til opsamling.

Frontline – 14 års ørkenvandring

Købte man Frontline-aktier i 2018, kan man have betalt 1800 kr. for aktiens bund blev ramt i 2018, hvor kursen var i 31, hvilket er et tab på mere end 98 pct. I fredags lukkede aktien i 127,7 og kursen er steget med 103 pct.

På dagsniveauet blev der i midten af juli etableret et Golden Cross med de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage. Bollingerkanalen er der ligeledes købssignal og det blev etableret i midten af juli.

På ugebasis blev der etableret et købssignal i midten af februar i Bollingerkanalen, da kursen brød op igennem den øvre kanallinie.

De glidende gennemsnit på ugebasis har etableret et Golden Cross i midten af marts. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 95 som en støttelinie.

​Læs også: Lau Svenssen: Positive signaler i et anspændt marked

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 90 på ugebasis. Momentum er i en stigende tendens og har været det siden bunden i midten af juli. MACD er ligeledes i en stigende tendens som har stået på siden midten af juli.

Modstandsniveauet 130 blev testet i slutningen af 2015, men brød ikke igennem. Men bliver modstandsniveauet brudt, er næste modstand i niveauet 145, mens der er støtte i niveauet 110 og herefter i niveauet 100. Aktien er med på kandidatbænken.

Munters Group – sensommer darling

Munters Group har været i hopla de seneste måneder.

Aktien blev i maj-juni handlet i niveauet omkring de 60 og fredag lukkede aktien i 89.45.

På dagsniveauet er der igen etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har genetableret et Golden Cross.

På ugebasis etablerede Bollingerkanalen et købssignal i slutningen af juli, da kursen brød igennem det øvre kanallinie. De glidende gennemsnit etablerede et Golden Cross, da det korte glidende gennemsnit skar igennem det lange glidende gennemsnit nedefra i begyndelsen af juli.

Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80, hvilket er et stærkt signal. Den samme positive tendens ses i Momentum. MACD er ligeledes stigende og er over middelværdien 0.

Modstandsniveauet 90 er tidligere blevet testet i april 2021, men der var ikke nok Momentum i aktien til at bryde igennem.

Spørgsmålet er, om det er der nu.

Brydes modstandsniveauet, er næste modstand ved 110, mens der er støtte i niveauet 75 og 65.

Aktien ser interessant ud på niveauet.

​Læs også: Jeppe Christiansen: Er vi på vej mod en global økonomisk recession?

​Læs også: Simon Richard Nielsen: De finansielle ekstremiteters tid

Lars ejer aktier ikke i de analyserede selskaber. Graferne er fra analyseprogrammet Vikingen.