Henter kommentarer

Kommentar: Aktiemæssigt taler det for en massiv sektorrotation


 
I videoen ovenfor kan du se mere om det danske aktieindeks, C25-indekset
Vis mere

Påvirkning af aktiemarkedet fra stigende inflation er på vej til at blive en vigtig problematik for investorerne.

De ydre økonomiske forhold i samfundsøkonomien ser nemlig ud til at ændre sig i retning af højere inflation – og spørgsmålet er så, hvordan og hvor kraftigt det vil udfolde sig. Det afgørende punkt bliver renteudviklingen.

Selv om inflationen burde repræsentere ouverturen og renten følge efter, så kan tingene jo risikere at forløbe anderledes i praksis, altså en pludselig ændring af de langsigtede forventninger til både inflation og rente - inden udviklingen for alvor er kommet i gang. Der er alt for mange aktører i gang på de glohede finansmarkeder, og det udgør jo i sig selv en fare for tumult.

Med det ekstremt lave renteniveau peger pilen i sagens natur opad, og det vil betyde modvind på aktiemarkedet. En moderat og langsom rentestigning er OK. Men et overraskende ryk opad vil få alle til at vågne op. Det vil udløse store kurstab på obligationer, men samtidig vil der omsider være et andet sted at placere sine penge. Spørgsmålet er omfang og tidspunkt. Før eller senere vil eventyret med gratis penge slutte. Jo længere tid denne normalisering udskydes (af politikere og deres tro følgesvende i centralbankerne), des større risiko for en dramatisk afsporing. Aktiekurserne er drevet op af de historisk lave renter, og det har givet en situation, hvor renteplaceringer ikke er et relevant alternativ.

Læs også: Frygter du inflation? 3 ting kan måske redde dig

There Is No Alternative (TINA) til aktier, hvis man som investor vil prøve at opnå et positivt afkast. Men det betyder samtidig risiko, og profilen her er forhøjet for alle og alle steder. Worst Case vil være en overraskelse, der udløser et børskrak, men så slem er situationen næppe. Heldigvis.

Aktiemarkederne befinder sig i All Time High-kursniveau i USA og den hårde kerne af Eurolande med Tyskland som det økonomiske lokomotiv og kerneland. Danmark er koblet op hertil, men vi er faktisk løbet langt foran de andre europæiske aktiemarkeder takket være et boom for grønne aktier (Ørsted, Vestas, Rockwool, Novozymes) og mange års overperformance for vores store nicheorienterede industriselskaber inden for pharma, medico, høreapparater og ingredienser. De vigtigste selskaber her er Novo Nordisk, Genmab, Coloplast, Ambu, GN og Chr. Hansen, mens kun et par selskaber som Demant og Lundbeck halter bagefter.

Startop inflation og ekstra udgifter

Genopretningen af samfundets aktivitet til noget, der må betegnes som Ny Normal, er godt i gang. Nedlukningerne har i økonomisk forstand udgjort corona-belastningen i langt større udstrækning end selve sygdommens omfang og konsekvenser. Der er betalt en absurd høj pris i form af tab af indkomst, trivsel og vækstmæssig fremdrift i vestlande som Danmark. Erkendelse af sandheden herom vil dog blive fortrængt af de ansvarlige for fadæsen, og det er i en vis forstand ”vand under broen”. Tavshedens mørke med frygt og politisk uvidenhed vil indhylle realiteterne, og verden går videre.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Perspektivet for 2021 er en bovlam start i det nu overståede første kvartal fulgt af genopretning i andet kvartal og fuld fart i andet halvår. Strukturen vender dog den tunge ende nedad, hvor handel og service i byerhverv langsomt vil komme op i omdrejninger. Disse sektorer vejer tungt omkring beskæftigelse, herunder mange unge og lavtlønnede mennesker.

De børsnoterede selskaber står generelt godt i den sammenhæng, da de er placeret i bedre segmenter med beskyttet aktivitet i nichemarkeder. Nogle af de store danske selskaber, fx Novo Nordisk, ser ud til netto at have opnået fordel af neddroslingen i økonomien.

Genopretningen af aktivitetsniveauet har vist sig besværlig i mange tilfælde, og her er bilindustrien vigtig som branche i Tyskland mv. Stram styring (Lean og Just in time principper) under normale forhold har været gennemført så effektivt, at der er skåret ned på alle mulige former for interne buffere, da de jo bare udgør en ekstra udgift. Tilsvarende har mange varekæder for afgørende komponenter været styret ud fra aftaler om priser og levering, hvor transport fra fjerne steder slet ikke blev anset som et problem. Men det indtraf. Derfor er der opstået en række problemer og flaskehalse ved genstarten af normal produktion. I transportsektoren har det ført til hektisk aktivitet og behov for alle mulige hurtige tilpasninger for at hjælpe kunderne. Maersk og DSV er her med på den gode side i deres forretning og må have tjent flotte overskud hjem i første kvartal.

Læs også: Kommentar: Moderne inflation er lusket

Der må påregnes at fremkomme et ”blop” fra ekstraordinære startop prisstigninger, men den samlede vægt og gennemslaget i forbrugerpriserne bliver næppe på mere end +1-2 pct. i et land som Danmark i 2021. Men priserne vil næppe falde tilbage igen, og det er værd at hæfte sig ved.

Et andet forhold vil også få betydning, nemlig merudgifter til udvidet indsats for renlighed og sikkerhed relateret til Corona. Her er der tale om faktiske udgifter, hvor regningen sendes videre til kunderne. den slags har det med aldrig at blive rullet tilbage. Et gæt er +0,5 pct. i prispåvirkning i den private sektor. Den offentlige sektors direkte Corona-merudgifter har været ekstreme, men den regning gemmes og glemmes.

Ny Pricing Power i de traditionelle erhverv

Indkøberne har fået travlt og prøver formentlig at gardere sig ved at bestille flere varer end absolut nødvendigt, da de så kan håbe på fordel af udsigt til stigning i priserne på de næste leverancer. Det har ændret magtforholdet til gavn for udbyderne, og det ruller hele vejen tilbage i varekæden til startpunktet med råmaterialer i form af mineraler, energi, kemikalier og landbrugsvarer.

Der er ikke mangel på basisvarer, men der er som nævnt knas i nogle forsyningskæder for industrikomponenter. Øget ordreindgang har fået producenter i de tunge brancher til at forhøje deres salgspriser markant. Sådanne tiltag udløser straks uro hos indkøberne, der ellers i årevis har været forvænt med adgang til rigelige mængder af udbud og mulighed for at presse priserne.

Læs også: Dansk hedgefond tror på stigende inflation: Her har de købt op

Basisindustrier har pludselig genvundet deres styrke, og dermed har de fået pricing power. Mange af disse virksomheder har gennem-/overlevet en lang årrække med hårde vilkår og lav indtjening. Derfor er der udsigt til en fase, hvor de vil kæmpe for at holde priserne oppe. Ethvert større afbræk med bortfald af kapacitet i en længere periode vil straks blive udnyttet til nye prisforhøjelser.

I praksis vil der dog være en forsinkelse i gennemslaget på forbrugerpriserne. På det punkt er benzin en undtagelse, idet udbyderne her ændrer deres salgspriser hurtigere end Lucky Luke.

Sektorrotation

Perspektivet ser ud til at blive en genrejsning af den økonomiske aktivitet og dermed fuld gang i hjulene i bred forstand. De magre år for basisvarer kan være overstået, og der er fornyet styrke og lyst til at tage fat ude i virksomhederne. I den tyske bilindustri indtræffer det samtidig med lanceringen af et bredt udbud af el-/hybridbiler. Bilmodellerne har været på vej siden 2013 og skal opfylde EU-kravene, der angav 2021 som tidsramme. Sammenfaldet med corona-genoplukning var naturligvis ikke planlagt, men det giver ekstra skub i sagerne. Der tales om udsigt til +20 pct. i antal solgte biler i år fra de tyske fabrikanter, så der er tale om et decideret ryk opad efter tre svage år.

Aktiemæssigt taler det for en massiv sektorrotation ind i traditionelle industriselskaber og videre i deres underliggende varekæde med stål/jernmalm (bulkskibe; mineudstyr) og alskens mere avancerede komponenter, da det jo er en ledende samleindustri. Mineselskaber har allerede opnået stor køberinteresse, mens energiselskaber inden for olie og naturgas (sidstnævnte har udsigt til pæn vækst 30 år frem i overgangsfasen mod vedvarende energiformer) er bagefter. Det fremgår både af olieforbruget, der først vil have genvundet sit gamle niveau ultimo 2021, og olieprisen, som er moderat (63 dollar for Brent).

Omvendt er der i min optik udsigt til et skift væk fra den intense satsning på de meget højt prissatte FAANG+ aktier. Verden er på vej tilbage mod virkeligheden.

Læs også: Ung investor: Jeg køber kun aktier med disse temaer

Læs også: Storinvestor fremhæver 4 aktier til Europas genstart – dansk aktie med på listen