Henter kommentarer

Lau Svenssen: Tilbage til virkeligheden – men det bliver en Ny NormalFinansmarkederne er ved at rykke rundt på de relative priser mellem forskellige former for aktiver.

Spørgsmålet er så, om det er starten på en stor forandring, eller det blot er et forbigående negativt udsving, som har ramt de seneste års superaktier (FAANG+). Start på en stor omstilling over mod mere normale tilstande vil sandsynligvis føre til et ryk væk fra Corona-tidens overophedede IT-begejstring. Der har været smal interesse drevet af ledende investorer og børshandlere for en liste af førende selskaber (argumentet: The winner takes it all) inden for e-handel og nye metoder til IT-fjernbetjening ved møder, undervisning, underholdning, kulturtilbud mv. Corona genoplukninger er ved at komme i gang, og dermed åbnes der på ny adgang til en mere normal aktivitet.

Om 3-4 måneder vil alle danskere have haft tilbud om en vaccination – om end kvaliteten af den tildelte vaccine angiveligt vil variere markant. Den almægtige danske statsmagt (Myndighederne) vil dog egenhændigt bestemme, hvem der skal have hvilken type. Adgangen/Fordelingen burde blive genstand for en åben diskussion mellem de politiske partier om, hvem der skal påduttes den dårligst fungerende vaccine. Men så dyb forståelse af vigtige forhold findes næppe på
Christiansborg.

Danmark har altid været styret centralistisk af en bedrevidende elite, og det passer perfekt ind i et simplificeret socialdemokratisk snæversyn. Pointen ser ud til at være, at uanset om vaccinerne er virksomme eller ej for hver enkelt person, så har »man« (læs: Myndighederne = statsmagten = politikerne) gjort alt, hvad der er muligt – og så må tilværelsen atter begynde at gå sin gang under normale rammevilkår på godt og ondt.

Synkronisering af udrulningen af vaccinationer mellem EU-landene er høj. De letbenede diskussioner i medierne om »hurtige lande« og »særlige aftaler«, synes at være misundelsessnak i det kedelige venteværelse. Medier og politikere optræder i en mærkværdig form for fordummet symbiose, som ikke ligefrem underbygger Pressens selvudnævnte status som den fjerde statsmagt.

Sandsynligvis vil der i løbet af kort tid være så store mængder vaccine til rådighed, at lande uden evne eller vilje til at betale fuld pris for varen også vil kunne gennemføre brede folkevaccinationer.

Perspektivet er, at verden i 2022 på ny vil ligge åben for rejser. Nye Corona mutationer vil blive anset for naturligt forekommende sygdomme uden behov for drastiske modtræk af et format, som kræves ved et udbrud af højrisikosygdomme som ebola eller et biologisk terrorangreb.

Normalisering: Ny Normal


Nødsituationen med behov for undtagelsesregler og påbud til alt og alle er ved at være overstået. Den ihærdige italesættelse fra System-Danmark’s side over for befolkning har ført til frygt og bæven af et omfang, der er helt ude af proportion med virkeligheden. Nu skal indhold og formaninger fra myndighedernes side i denne propaganda/indoktrinering/markedsføring til at pakkes ned igen, og dermed bliver det atter tid til dynamik med mod på livet og gang i hjulene. I sagens natur vil en artig og velafrettet befolkning som danskerne gå forsigtigt ud fra vinterhiet med
tvivlen nagende i sindet om at skulle klare at leve ureguleret i forhold til de indtil da påståede store trusler og farer ude i samfundet – men efter få dage vil vi tage imod et friere liv med fornyet glæde.

Vurderingen må være, at Danmark og EU vil blive fuldt normaliseret i løbet af maj måned. Der er kort sagt udsigt til en god sommer.

Økonomisk er der dermed lagt op til en normalisering, men formentlig bliver der tale om en såkaldt Ny Normal. Fra selskabernes side er der gennemført en række ændringer omkring brug af IT, sanering af produktsortimentet og ændrede arbejdsgange i driften. Der må formodes at være skåret ned i varenumre med lav afsætning og dermed en mere koncentreret indsats fremover i »bæredygtige« (i økonomisk forstand) tilbud til kunderne. Mange virksomhedsledere har haft en pause med tid og lejlighed til at gennemgå hele butikken og revurdere indretningen af aktiviteterne.

Det samme gælder brug af møder og markedsføring via IT, så der kan spares tid, rejseudgifter, konferencer osv. Fremover vil man hurtigere finde ud af om et salgsmøde lykkes, eller om man bare skal glemme den pågældende kunde og gå videre med et andet og bedre forsøg på at udvide salget.

På kundesiden vil den samme mekanik gælde spejlvendt for B2B salg, der nu er blevet en anerkendt metode ved indkøb. Salg til forbrugerne (B2C) har langsommere udbredelseshastighed for digitale løsninger, men her har Corona-presset også givet et skub. Mange virksomheder har gearet op og strømlinet deres e-handelsplatform og tilbud. Især ordrehåndteringen ser ud til at have fået et skub opad for serviceniveauet, hvor der satses på effektiv levering for at matche konkurrenterne. Både firmaerne og os forbrugere ser ud til at få gavn af et løft i e-handlen, der ikke længere opfattes som et nymodens påklistret vedhæng til det traditionelle varesalg. Selskaber, som havde glemt deres kunder, har opdaget, at de lever af dem og må anstrenge sig i kampen om købekraften.

Sektorrotation på aktiemarkedet


I finansverdenen går udviklingen som regel hurtigere end i realøkonomien, idet investorerne prøver at gætte på fremtiden og typisk opstiller forventninger 9-12 måneder ud i fremtiden. Som aktiekøber satser man jo på en positiv udvikling fremover, men det indebærer stor usikkerhed. Derfor ændres tidshorisonten ud fra skift i klarheden for udsigterne. I gode tider mener man at kunne skue 5-10 år frem, mens man under en krise ikke er i stand til at overskue mere end få måneder fremad. Det fører til voldsomme udsving i markedspriserne.

Pendulet ser nu ud til at svinge baglæns igen i retning af mere normale og stabile forhold. Der er endog lagt op til en form for Relief Rally for »gammeldags« firmaer, mens IT-boom’et med FAANG+ gruppen af aktier i front må påregne at blive mødt med massive udsalg. Disse selskabers chance for at trække tæppet væk under de eksisterende udbydere med et snuptag er standset.

Sektorrotation væk fra den hotte FAANG+ gruppe må påregnes at tage fart. Der har været tale om en overdreven børsmæssig optur, så der er grund til at overvåge disse aktier tæt. Warren Buffett (frit gengivet) er citeret for, at tømmermændene efter en børsfest som regel vil stå i forhold til de forudgående udskejelsers omfang. Festen har denne gang været meget vild.

Foreløbig er der kun tale om en blød start som ligner en lille glidetur, men det kan blive meget værre. Renterne er også begyndt at bevæge sig opad, men det går heldigvis langsomt og kan ikke bremse »de gamle« aktier. Modsat FAANG+ er der voksende køberinteresse for mere almindelige selskaber, og der ser ud til at være en tiltagende positiv holdning til bilproducenter, stål, kemi og råstofudvinding inklusive olie, hvor prisen kravler støt opad. Den nye OPEC+ aftale om stram
kontrol med eksporten understreger kartellets vilje til at løfte prisniveauet markant op.

Tempoet er heldigvis roligt pga. stor usikkerhed

Det er foreløbig lykkedes at få sat gang i en sektorrotation uden at punktere FAANG+ aktiernes ekstremt høje kursniveau. Jeg har længe vurderet det som en faretruende boble. En eksplosion udgør nemlig en trussel mod omstillingen og kan blæse processen med en normalisering omkuld.

Et roligt skift vil være ideelt.

En faktor som kan medvirke til et roligt forløb kan blive uklarheden i perspektivet om en Ny Normal. Jeg mener, at det er en sådan forandring vi står over for og ikke et sving tilbage til forholdene i andet halvår 2019 før Corona-forløbet tog fart ved at brede sig uden for Kina.

Forskrækkelsen fra Corona-nedlukningerne er dyb. Hertil kommer enorme ubetalte regninger i form af økonomiske tab for mange mennesker og firmaer. På kollektivt plan er der indtrådt en stigning i statsgælden, som er så chokerende i sit omfang, at ingen tør tænke på, hvordan det skal rulles tilbage.

Situationen indebærer, at øjeblikkets økonomiske forhold ser langt bedre ud end der faktisk er tale om. Vi befinder os i en kunstig-gunstig midlertidig situation, som nu skal finde en vej frem med et skift til en form for normalisering. Men der bliver tale om en Ny Normal. Verden har ændret sig.

Læs også: Warren Buffett’s gang rundt om den varme grød: En klog tier i en ond tid

Læs også: Kommentar: Bliver aktieboblen lige så længe om at dø som obligationsboblen?