Henter kommentarer

Økonomisk rådgiver: Prisboble skal punkteres med nålestik

Dette er en kommentar skrevet af økonom og stifter af Pengeministeriet, Karsten Engmann Jensen. Karsten er en del af Euroinvestors Panel, som du kan læse mere om her.

Politikernes debat om bekæmpelse af inflation er foreløbig kørt helt af sporet, som man kunne frygte. Senest så vi det i Tv-debatten mellem de tre statsministerkandidater søndag aften.

Midt i en krise der kan vokse til dimensioner, falbød de tre kandidater vælgerne med offergaver. Ingen må lide nød trods truende krise. Det store problem er, at det blot øger risikoen for yderligere prisstigninger som atter skal bekæmpes med renteforhøjelser.

Og hvem skal så kompensere borgerne til den tid?

Læs også: Tænketank: Pensionister taber på Radikales plan

Uden at skæve hverken til venstre eller til højre side af det politiske billede, er der meget stor forskel på om et prispres kommer af varig høj efterspørgsel der presser produktionsapparatet eller om priserne stiger på grund af pludselige begrænsninger i udbuddet, hvad enten der er tale om råvarer, fragt af varer eller produktion af varer.

I den givne situation er det fra udbudssiden vi ser presset fra. Først nedlukningerne på grund af Corona, så presset på fragtmarkederne og nu den geopolitiske usikkerhed og høje energipriser. Presset risikerer naturligvis at ende i et egentligt inflationsproblem.

Foreløbig ser inflationen dog ud til at falde tilbage, når energimarkedet retter sig. Det et lettere at håndtere denne type inflation end hvis det kommer via et varigt overforbrug.

Læs også: Euroinvestors Valgpanel: 'Hvert folketingsvalg er sidste chance'

I en årrække har centralbankerne forsøgt at bekæmpe noget som er værre end inflation, nemlig deflation. Den forårsages af varig lav efterspørgsel som ikke kan hamle op med leverancer af billig produktion fra blandt andet prisbillige økonomier.

Pludselige stigninger i råvarepriser og problemer med at skaffe prisbillige leverancer har bidraget til en normalisering af renten. Risikoen er naturligvis, at det også fører til permanent stigende priser.

Sådan vil det gå, hvis politikerne fortsætter deres kurs, som om det drejer sig at friholde os alle fra de økonomiske kræfters ubarmhjertige adfærdsregulerende indvirkning.

Læs også: Euroinvestors Valgpanel: 'Kan inflation afgøre et valg?'

Inflation kommer af en årsag, og den skal bekæmpes med de økonomiske greb der er til rådighed. Det nytter ikke at skåne forbrugere over en bred kam. De økonomiske kræfter er i denne situation kynisk over for de svagest stillede i samfundet og i anden omgang de mange der ikke ejer en bolig.

Brede løsninger risikerer kun at udskyde problemerne til senere, hvor vi skal leve med varigt højere renter. I bedste fald risikerer vi blot at det vil øge uligheden til gunst for boligejerne.

Hvis vi skal genoprette balancen i vores stærke danske økonomi, skal det ske med specifikke tiltag, som kun omfatter dem der rammes hårdest lige nu.

Prisboblen skal med andre ord punkteres med nålestiksoperationer.

Vi har ikke råd til, at det skal være synd for alle.

Læs også: Rød tænketank: Vanopslaghs flade aktieskat rammer skævt

Læs også: Borgerlig tænketank: Derfor giver LA's flade aktieskat mening