Henter kommentarer

Gennemgang af C25: Danske Banks glanspolerede facade er krakeleret - ingen har lyst til at fejre det med en stor fest


I denne artikelserie gennemgår Lau Svenssen samtlige 24 selskaber på den danske hovedliste. Danske Bank indgår i listen »Farven gul andet segment – Selskaber med uklare forhold«

Banken har nået sit 150-års jubilæum, men virksomhedens glanspolerede facade er krakeleret og ingen har lyst til at fejre det med en stor fest.

Uafklarede forhold om fortidens synder i især Estland hænger som et Damoklessværd over bankens hoved. Balladen vil ingen ende tage, da det så vidt vides dybest set drejer sig om de politiske magtforhold i Rusland. Når Putin-regimes tid en dag stopper, er der udsigt til et stort retsopgør. Derfor er banken endt i en blindgyde som en skygge af sin egen tidligere storhed.

Der er en løsning på alt her i verden. Problemer, der er skabt af mennesker, kan også løses af mennesker. Men det kæver en stor operation, og vi lever i en epoke med følgagtig bureaukratisk rådvildhed. Proaktiv indsats værdsættes ikke.

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25 listen: Farven gul andet segment – Selskaber med uklare forhold

Danske Bank har en markedsværdi på kun 97 mia. kroner, inklusive egne aktier. Egenkapitalen er bogført til 165 mia. kroner, indre værdi af aktien er 193. Indtjeningen i år bliver formentlig på 12-15 mia. kroner. Hvis man bare kunne glemme fortidens skygger, ville det gøre aktien til en god købsmulighed.

Normen for bankaktiers værdiansættelse er blevet løftet markant opad i år til et niveau på 0,8-1,2 gange indre værdi. For Danske Bank ville det indebære en pris i intervallet 155-230. Gabet afspejler den discount, som uklarheden formodes at udgøre. I menneskepenge indebærer børskursen på 113 altså en indirekte teoretisk ”hensættelse” på 35-100 mia. kroner. Da det handler om risikoen for ekstra erstatningsbeløb og bøder tæller det laveste tal. Man kan i økonomisk forstand også beskrive discounten som udtryk for en sikkerhedsækvivalent på 0,59 (113/193) eller en rabat på 41 pct.

Tiden går, og det burde hjælpe banken. Tiden læger alle sår. Om 100 år er alting glemt. Tænk blot på krakket i Landmandsbanken og den første rekonstruktion i 1922 – det er den nuværende Danske Bank. Q3 regnskabet udsendes 29-10.

Lau Svenssen ejer ikke aktier i Danske Bank.

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25 listen: Farven gul første segment - lovende potentiale

Læs også: Lau Svenssen gennemgår C25-listen: Farven rød – overvurderede aktier