Henter kommentarer

Hvad er small cap, mid cap og large cap aktier?


En af de typiske måder at inddele børsnoterede selskaber på er ved at måle deres markedsværdi.

Her taler man om small cap, midcap og large cap-aktier. 'Cap' refererer til market cap eller market capitalization.

Market cap er værdien af samtlige udestående aktier i selskabet. Den findes ved at gange antallet af udestående aktier med aktiekursen.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

 

Det er de forskellige børser, der inddeler selskaberne i small, mid- og large cap-kategorierne.

Small cap-kategorien indeholder de mindste selskaber, mid cap de mellemstore selskaber, mens  de største selskaber hører til 'large cap'-kategorien.

De selskaber, du finder i C25-indekset, vil som regel være placeret i large cap-segmentet.

Large Cap- og C25-indekset er dog ikke det samme, da cap-inddelingen er baseret på markedsværdi, mens C25-indekset bygger på omsætningen.

Læs også: Hvad er en udbytteaktie?

Læs også: Hvad er et kursmål?