Henter kommentarer

Lau Svenssen om Ambu: Opstramning, fremgang og udfordringer


Dette er en kommentar. Euroinvestor har tilknyttet flere personer, der kommenterer de finansielle markeder. Kommentaren udtrykker alene skribentens holdning. Lau Svenssen ejer aktier i Ambu.

Britt Meelby Jensen overtog posten som topchef 19. maj, og nu er de første 100 dage næsten gået. Samme tempo som Napoleon er det dog ikke muligt at udrulle for at bringe selskabet tilbage på sporet.

Opgaven er at opnå høj vækst og systematisk udvide virkefeltet for medicinsk engangsudstyr til visualisering.

Formentlig vil det tage et par år at få det hele til at fungere igen. Fuld styrke kan være opnået, når regnskabsåret 2023/24 er overstået d. 30.09.2024. Det er mit gæt.

Ambu har over-anstrengt sig, men er ikke en syg virksomhed.

Læs også: Lau Svenssen om sin nye aktie: Et guldkorn

Udfordringen med genopretning er derfor anderledes end i kriseramte, traditionelle industriselskaber, der arbejder i modne markeder. I sådanne virksomheder kan man skære hårdt ned på udgifterne og satse på ”back to basics”, altså koncentration om de bedste produkter, mens der skæres ned på alt andet.

Hos Ambu gælder det om at opretholde udvidelsen med flere produkter og på ny få vækst i afsætningen af spidsprodukterne inden for visualisering. Nye produkttilpasninger og former for anvendelse er inddraget.

Man skal dog kæmpe for at få produkterne anerkendt og taget i brug ude hos de professionelle kunder på sygehuse og klinikker. Ambu skal prøve at opretholde et højt tempo i ekspansionen trods behovet for forbedringer inde i selskabet. Det er en balancegang.

Neddrosling af udgifterne vil påvirke salget
Situationen for Ambu er ikke alvorlig. Man kan formentlig beskrive situationen som behov for en mindre ambitiøs indsats af ressourcer for at få et bedre og mere sikkert greb om virksomhedens præstation og udvikling. Ambu har kørt for stærkt på motorvejen.

Der blev satset på at opnå en efterbevilling via stor fremgang i afsætningen af spidsprodukterne. Udgifterne kom før indtægterne.

Salget begyndte at miste momentum, og det fik straks alarmklokken til at ringe hos bestyrelsen. Nu skal der ro over butikken, og det er slut med ambitiøs satsning på salgsindsats i håb om større styksalg. Der er brug for realisme, så bukserne ikke revner.

Læs også: Dansk milliardforvalter om billig dansk aktie: Uhyre interessant

Topchef no. 2 satsede dynamisk på fuld fart frem, men det lykkedes kun delvis og langsommere end selskabets omgivende interessegrupper krævede. Tålmodigheden slap op. Det fremgik i særdeleshed af kursudviklingen på Ambu aktien.

Topchef no. 3 skal nedsætte farten til et holdbart niveau uden at kvæle det fantastiske vækstprojekt, som selskabet har påbegyndt. Ideen er god nok. Den tredje ejer er altid den lykkeligste, siges det.

Selskabets situation
Størrelsesmæssigt har Ambu aldrig været højere oppe. Personalestaben er nået 4.917.

Årsagen er opbygningen af egen salgsorganisation i USA og bemanding af den nye fabrik i Mexico. De første leverancer herfra vil snart blive afsendt, men tidspunktet har udviklet sig uheldigt for ledelsen i selskabet, som nu er mere optaget af at trimme sig og få styr på de indre linjer.

Denne satsning for at klare væksten fejler heller ikke noget. Der bliver behov for udvidelsen af output herfra, hvis salget ikke svigter. I start-op fasen vil det dog indebære en belastning i form af merudgifter.

Læs også: Bavarian-rival vil ansøge om godkendelse af vaccine

Produktsortimentet er blevet udvidet til at dække flere former for undersøgelser og anvendelse ved operative indgreb. Konceptet med engangsudstyr er den afgørende parameter for at erobre markedet fra det eksisterende flergangsudstyr, som skal rengøres og steriliseres efter brug. Bedre sikkerhed.

Markedsandelen er fortsat lav, og upside potentialet i styksalg er derfor enormt. Udstyr til brug i mavetarmsystemet giver adgang til et meget stort segment. Urinvejene er ligeledes blevet et virkefelt.

Men der er også problemer og vanskeligheder omkring benyttelse af produkterne i de forskellige sygehuses standardprocedurer. Den nye opstramning af udgiftsindsatsen ser ud til især at ramme produktudviklingen, som ændres og reduceres.

Det giver en håndfast besparelse, men bagsiden vil blive en pause eller lavere tempo omkring de næste produktudgavers færdiggørelse.

Læs også: Amerikansk storspekulant rammer helt skævt i Danmark

Visualiseringsudstyr (endoskoper) er selskabets spidskompetence og vækstsatsning. De to andre virkefelter er anæstesi og patientovervågning (elektroder mv.).

Her klarer Ambus sig heldigvis godt, så de to indarbejdede forretningsområder stabiliserer selskabet.

Gassen er gået ud af styksalget i det senest afsluttede 3. kvartal. Hvor alvorligt er det? Vides ikke.

Som led i opstramningen stopper man brugen af rabatter for at sparke salget hurtigere frem. Rabat er en meget amerikansk metode.

Konsekvensen bliver i stedet en reel prisforhøjelse, men det vil næppe ramme salget afgørende.

Læs også: Rockwool bliver i Rusland: »Vi vil ikke give regimet en milliardgave«

Økonomisk er pengene fosset ud af kassen, men det er lykkedes at sætte prop i hullet i Q3. Nettogælden ligger derfor nogenlunde uændret på 1,4 mia. kroner.

Egenkapitalen er bogført til 4,3 mia. kroner. Aktiens indre værdi er 17 kroner. Nettoresultatet for Q1-3 udgør 223 mio. kroner.

Da Q4 formentlig ender på nulpunktet, bliver det altså 2021/22 resultatet. Indtjeningen pr. aktie bliver derfor kun på knapt 1,0 krone.

P/E-tal er umulige at beregne og bruge til noget. Forrentningen af egenkapitalen vil ligeledes være lav med et tal på 5 pct.

Aktien
Herfra må det begynde at gå opad igen. Min vurdering er, at kernen i selskabet er sund og væksteventyret med endoskoper kan blive genoptaget.

Det kommende regnskabsår 2022/23 vil dog blive belastet af shakeup forløbet og opstarten af den nye fabrik i Mexico. De vigtigste punkter på kort sigt bliver håndtering af de problemer, som nogle nye produkter ser ud til at være behæftet med, og evnen for de nye endoskoper til at vinde indpas i hospitalernes arbejdsmetoder, altså evnen til at udkonkurrere det nuværende flergangsudstyr.

Der er opnået adgang for nye Ambu-produkter til anvendelse i segmenter med stort volumen, så det gælder om at vippe de gamle produkter af pinden.

Aktiemæssigt ser det ud til at Ambu skal overvinde en forsinket bølge af negativ holdning blandt investorerne. Aktien er endog ramt af short selling i stort omfang. På børsen har Ambu ofte været genstand for stor interesse og kursmæssig turbulens.

Som placeringsmulighed forekommer Ambu atter at være relevant og interessant – forudsat man som investor har en tålmodighed svarende til to-tre år.

Lau Svenssen er kommentator hos EuroInvestor og chefanalytiker i firmaet Svenssen & Tudborg.