Henter kommentarer

Lau Svenssen om dansk konglomerat: 'Value for money - køb-gem-glem'


 
Det er vigtigt at kende til aktiemarkedets sektorer, for det kan ende med at sikre dig afkast. Dem kan du se mere om her.
Vis mere

Opgaver som underleverandør er kendetegnet for alle datterselskaber i Schouw koncernen, som samlet har 10.300 medarbejdere.

Schouw er en form for konglomerat bestående af seks specialiserede virksomheder, som hver for sig har egne datterselskaber. Strukturen består derfor i Business-to-Business salg. Det indebærer fordele omkring åbne vækstmuligheder baseret på egne produkttilbud med effektiv og dygtig (stor-)drift, men samtidig er der en negativ bagside i form af begrænset pricing power pga. hård konkurrence. Man kan ikke hvile på laurbærrene men er tvunget til hele tiden at være vågen og ligge i front – ellers taber du hurtigt. Styring af kapacitetsudbygning og ekspansion ind i nye markeder er vigtig for at fremme vækst og udnyttelse af potentialet i selskaberne. Fokus fra koncernens ledelse er rettet mod dette punkt: potentialet skal realiseres.

Køb og salg af datterselskaber bestemmes også ud fra denne synsvinkel. Det er et centralt punkt, men ændringer forekommer sjældent og kun efter nøje overvejelser. Det er ikke på den måde pengene tjenes men ved konstant at udvikle forretningerne. Schouw søger at optræde som ”den bedste ejer”. Man sælger kun, hvis der fremkommer et langt bedre købstilbud end man selv vil kunne frembringe i værdi ved fortsat ejerskab. Indtil det punkt ekspanderer et datterselskab.

Uorden i varekæderne og store prisstigninger

Hver af de seks delkoncerner følger sin egen udvikling. Udfordringerne er størst for de to Fibertex selskaber, som er regulære volumenindustrier med råvareinput fra petrokemi. Her er der både store udsving i afsætningen og prisforhøjelser på input. Fibertex Nonwovens leverer nålefilt til bilindustrien (beklædning af overflader inde i biler), men her er man ramt af nedgang i styksalget pga. mangel på andre komponenter.

Chips omtales altid som nøglevaren med knaphed. Men hertil kommer nu overfyldte lagre hos selskabets kunder pga. for optimistiske indkøb tidligere på året. Det giver endnu mere uorden i sagerne med udsving til begge sider. Men der håb for alt: materialerne bruges også til engangsklude (wipes), og her er der opstået et boom i efterspørgslen fra øget rengøring (Corona-effekt).

BioMar med foder til fiskeopdræt udvikler sig samlet set godt, men der er pres på indtjeningen fra højere udgifter. Trenden er altså fortsat opadgående. HydraSpecma klarer sig som altid godt, og rentabiliteten er i top. Især afsætningen inden for Power & Motion (lastbiler, entreprenørmaskiner mv.) går godt.

Læs også: Lau Svenssen om Maersk Drilling: Fusion skal bane vej for et comeback

GPV arbejder som underleverandør med samleopgaver mv. Her har man fordel af generel mangel på kapacitet og evne til levering på mange markeder. Selskabet fremhæver, at man samarbejder med sine kunder om at de skal afgive bedre og mere langsigtede ordrer for at kunne klare udfordringerne med komponentmangel. Forbedret ordrehåndtering kan gavne både GPV og kunden. GPV klarer sig godt. Det ligner forløbet hos DSV, der har gavn af øget fokus på deres ydelse inden for transport.

Borg Automotive er direkte orienteret mod nærmarkederne og har ikke problemer med vareinput, da man renoverer brugte dele til biler (bremser, generatorer, styretøj mv.). Der er rimeligt greb om forretningen, som er udvidet ved opkøb af SBS Automotive.

Konsekvenser og udsigter

Der er altså tale om mange forskellige påvirkninger udefra, men der er heldigvis ikke tale om alvorlige problemer som kræver indgreb. Foreløbig har det ført til øget omsætning men stagnation i indtjeningen, kort sagt større arbejdsindsats og risiko uden at man bliver betalt for denne indsats i form af højere indtjening på driften (EBIT overskudsgraden). Kunden kommer i første række.

Rentabiliteten (ROIC) for selskaberne ligger på et pænt ensartet niveau, der samlet ender på 12 pct. I betragtning af udsvingene i forholdene for de seks meget forskellige delkoncerner, er det faktisk godt klaret. Der er ikke behov for opstramninger eller indgreb, men derimod skal alle firmaerne fastholde deres evne til hurtige tilpasninger og blive bedre til at skubbe de stigende udgifter videre til kunderne.

På et punkt er der dog sket en forandring i de seneste år, som kræver opmærksomhed af topledelsen. De fire ”gamle” delkoncerner (BioMar, Fibertex Personal Care, Fibertex Nonwovens, HydraSpecma) er alle specialiserede fremstillingsvirksomheder med egne produkter. De to nyeste tilkøb (GPV og Borg Automotive) baserer sig på stor indsats af arbejdskraft. De er altså løntunge og mere krævende angående styring af produktivitet og risikoforhold. I øjeblikket udgør det ikke et problem men næsten en fordel. Det bliver dog hverdag igen, når Corona-genstarten er overstået.

Læs også: Lau Svenssen om udskældt C25-aktie: Glem den - den er for dyr

Guidance for indeværende år er særpræget pga. kombinationen af uorden og høj aktivitet. Driften (EBIT) kan ende i underkanten af sidste år, men maksimalt 10 pct. i nedgang. Omvendt påregnes nettoresultatet at blive fastholdt og have mulighed for en forbedring på op til 10 pct. Det skyldes et godt afkast i associerede selskaber og lavere finansudgifter. Samlet tegner det dog lidt skuffende. Egenkapitalen forventes dermed at blive forrentet med ca. 10 pct. Aktiens indre værdi er 427.

Aktien

Schouw er en veldrevet koncern som egner sig godt til langsigtede investorer. Der kommer bump hen ad vejen som sidste års Corona-afbræk, men virksomhederne udvikles hele tiden målrettet for at kunne udnytte deres potentiale. Det sker indefra ved produktudvikling og udvidelse af kundekredsen. Samtidig tilføjes der med jævne mellemrum nye datterselskaber, så flere lande kan dækkes og man kan få fordel ved at overføre produkter og faglig viden.

Udviklingen i år er let skuffende, og det burde indebære mulighed for at forbedre performance næste år (catch up). Man er kort sagt blevet klemt af uventede ydre påvirkninger, som man så efterfølgende må prøve at tilpasse sig og udnytte bedst muligt. Derfor er forløbet hos Schouw værd at hæfte sig ved. Deres selskabers udvikling viser de faktiske konsekvenser i det nuværende forløb med urolige forhold inden for mange brancher i kølvandet på Corona-afbrækket. Der er tale om et Hang Over (tømmermænd).

Aktien (600) er blevet ramt af en mindre negativ reaktion på børsen. Den sidste topnotering lå oppe ved 700. Omvendt burde der være en god kursmæssig bund placeret ved 550-580. Så nye læsere kan begynde her. Schouw kendetegnes som aktie af god stabilitet og normalt et pænt kursniveau, som lejlighedsvis rykker op i et højt niveau. Da det generelle kursniveau på Vestlandenes børser er kravlet op i rekordhøjde, ser aktien nu ud til igen at tilbyde fornuftige vilkår for en langsigtet placering. Value for money. Køb-gem-glem. Den cocktail er god, og man skal kun snuppe sådan en, når der er tillid til den langsigtede performance.

Lau Svenssen ejer ikke aktier i Schouw & Co.

Læs også: Lau Svenssen: Fundamental analyse af danske aktiers kursudvikling i år

Læs også: Simon Richard Nielsen: Pas altid på de finansielle købmænds salgssnak - det er de grønne aktier et godt bevis på